Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
2 Złoto Au99,96 Złoto Au99,96 PN-M-17006:1998 do sporządzania związków złota i stopów dużej czystości cecha: ZŁE 01Barwa: jaskrawożółtapróba: 999,9 druty, pasy Gęstość, p -- <= 19,3, <= 0, <= 0 g/cm`3`Współczynnik rozszerzal. liniowej 20-100 st.C, , -- 1/K - , <= 14, <= 0 aPrzewodność cieplna, , <20 st> -- W*m-1*K-1 - , <= 300, <= 0 lRezystywność, R<20st.C> -- <= 2,06, <= 0, <= 0 O Cyna (Sn) <= 0,003%Złoto (Au) >= 99,6%Ołów (Pb) <= 0,003%Żelazo (Fe) <= 0,05%Antymon (Sb) <= 0,003%Bizmut (Bi) <= 0,003%Arsen (As) <= 0,003%Cynk (Zn) <= 0,003%Inne (Inne) <= 0,055%
1 Złoto Au99,90 Złoto Au99,90 PN-M-17006:1998 elektrody do specyficznych procesów, stopy złote cecha: ZŁR 02Barwa: jasrawożółtapróba: 999,0 druty, pasy Gęstość, p -- <= 19,3, <= 0, <= 0 g/cm`3`Współczynnik rozszerzal. liniowej 20-100 st.C, , -- 1/K - , <= 13, <= 0 aPrzewodność cieplna, , <20 st> -- W*m-1*K-1 - , <= 300, <= 0 lRezystywność, R<20st.C> -- <= 2,06, <= 0, <= 0 O Antymon (Sb) <= 0,003%Inne (Inne) <= 0,175%Cynk (Zn) <= 0,003%Cyna (Sn) <= 0,003%Bizmut (Bi) <= 0,003%Żelazo (Fe) <= 0,003%Ołów (Pb) <= 0,003%Złoto (Au) >= 99,9%Arsen (As) <= 0,003%
2 Złoto Złoto Au 99,9 Przewody elektryczne, zdobnictwo, przemysł dentystyczny, powłoki galwaniczne i chemiczne Informacje technologiczneMetal odporny na działanie większości kwasów z wyjątkiem wody królewskiej, bardzo plastyczny Własności mechaniczenProces I - stan miękkiProces II - stan twardy Płyty, druty, pasy Gęstość, p -- 19,3, <= 0, <= 0 g/cm`3`Twardość, HV -- 20, 75, <= 0 HV30Wydłużenie, A<5> -- 45, 4, <= 0 %Rezystywność, q -- 2,06, <= 0, <= 0 µOm*cmWytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 100, 220, <= 0 MPaWspółczynnik p elazo (Fe) <= 0,002%Srebro (Ag) <= 0,009%Złoto (Au) resztaPallad (Pd) <= 0,005%Miedź (Cu) <= 0,005%Magnez (Mg) <= 0,003%Ołów (Pb) <= 0,002%
1 Dentystyczny odlewniczy stop złota Stop złota typ 3 PN-93/H-87251 Stop na cienkie korony trzyćwierciowe, cienkie mosty licowane fabrycznymi licówkami, przęsła mostów, korony pełne i siodła Informacje technologiczneStop twardy dla wysokich obiążeń Własności mechaniczne podano dla stanu miękkiego.Skład chemiczny, stężenie masowe pierwiastka, %Stop powinien zawierać łącznie co najmniej 75% masy złota i metali z grupy platynowców: Pt, Pd, Ir, Rh, Ru, Os Odlewy Twardość, HV -- 120 - 150, <= 0, <= 0 HVGranica plastyczności, R<0,2> -- 240, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie, A<5> -- 12, <= 0, <= 0 %