Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
1 Spoiwo srebrne Stop srebra AG104
2 Stop srebra Stop srebra AgCu3 PN-75/H-87206 Styki elektryczne, przewodniki elektryczne Informacje technologiczne - stop o dobrej przewodności elektrycznej i dużym współczynniku odbicia światła Własności mechaniczne:proces I - stan materiału po obróbce plastycznej
1 Spoiwo do lutowania Ag-B10001 (AgCu28) Stop srebra Ag-B10001 (AgCu28) PN-EN 3952:2002 (U) Do lutowania twardego elementów konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce Metoda wytopu: wytop w powietrzu lub atmosferze gazu obojętnegoMetoda wytwarzania: Proszek (Rozpylanie w wodzie lub gazie obojętnym i przesiewanie) pasta (Rozpyalnie w wodzie lub gazie obojętnym i przesiewanie, następnie mieszanie ze środkiem wiążący Drut Kadm (Cd) 4 - 5%Inne (Inne) <= 0,15%Krzem (Si) <= 0,05%Fosfor (P) <= 50%Bizmut (Bi) <= 0,03%Aluminium (Al) <= 50%Miedź (Cu) 27 - 29%Ołów (Pb) <= 0,025%
1 Stop srebra Stop srebra AgCu10 PN-75/H-87206 Styki elektryczne, przewodniki elektryczne, medale Stop o dobrej przewodności elektrycznej i dużym współczynniku odbicia światła Własności mechaniczne:I - po obróbce plastycznejII - po wyżarzaniu rekrystalizującym Taśmy, blachy, pręty, druty Rezystywność, q 20 st. C -- 2, <= 0, <= 0 µOm*cmWspółczynnik przewodzenia ciepła 20 st.C, , -- W/m*K - , 410, <= 0 lWspółczynnik rozszerzal. liniowej 20-100 st.C, , -- 1/K - , 0,00002, <= 0 aGęstość, p -- 10,3, <= 0, <= 0 g Ołów (Pb) 0,005%Miedź (Cu) resztaBizmut (Bi) 0,002%Żelazo (Fe) 0,1%Srebro (Ag) 89,5 - 90,5%Antymon (Sb) 0,002%
2 Stop srebra AG304 Stop srebra AG304 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego stali i miedzie z materiałami złącznymi ze stali, miedzie i stopów miedzi oraz niklu i jego stopów, instalacji hydraulicznych i sanitarnych Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących eksplozji dymów zawierających kadm. Do lutowania urządzeń pracujących w temperaturze do 150 stopni C. Przy lutowaniu stali nierdzewnych ze względu na obecność cynku w lucie istnieje możliwość wy Pręty, druty, folia, proszek Krzem (Si) <= 0,05%Ołów (Pb) <= 0,025%Fosfor (P) <= 0,008%Aluminium (Al) <= 0,001%Kadm (Cd) 18 - 22%Cynk (Zn) 19 - 23%Miedź (Cu) 18 - 20%Srebro (Ag) 39 - 41%Bizmut (Bi) <= 0,03%
1 Stop srebra AG351 Stop srebra AG351 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego niklu i jego stopów oraz stali i miedzi z materiałami złącznymi ze stali, miedzi i stopów miedzi Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących eksplozji dymów zawierających kadm. Do lutowania urządzeń pracujących w temperaturze do 150 stopni C. Przy lutowaniu stali nierdzewnych ze względu na obecność cynku w lucie istnieje możliwość wy Pręty, druty, folia, proszek Aluminium (Al) <= 0,001%Ołów (Pb) <= 0,025%Bizmut (Bi) <= 0,03%Krzem (Si) <= 0,05%Kadm (Cd) 14 - 18%Nikiel (Ni) 2,5 - 3,5%Cynk (Zn) 13,6 - 17,5%Srebro (Ag) 49 - 51%Miedź (Cu) 14,5 - 16,5%Fosfor (P) <=
1 Stop srebra AG303 Stop srebra AG303 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego stali i miedzi z materiałami złącznymi ze stali, miedzi i stopów miedzi oraz niklu i jego stopów, instalacji hydraulicznych i sanitarnych Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących eksplozji dymów zawierających kadm. Do lutowania urządzeń pracujących w temperaturze do 150 stopni C. Przy lutowaniu stali nierdzewnych ze względu na obecność cynku w lucie istnieje możliwość wy Pręty, druty, folia, proszek Ołów (Pb) <= 0,025%Miedź (Cu) 16 - 18%Cynk (Zn) 14 - 18%Kadm (Cd) 23 - 27%Krzem (Si) <= 0,05%Aluminium (Al) <= 0,001%Bizmut (Bi) <= 0,03%Fosfor (P) <= 0,008%Srebro (Ag) 41 - 43%
2 Stop srebra AG301 Stop srebra AG301 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego stali i miedzi z materiałami złącznymi ze stali, miedzi i stopów miedzi oraz niklu i jego stopów, instalacji hydraulicznych i sanitarnych Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących eksplozji dymów zawierających kadm. Do lutowania urządzeń pracujących w temperaturze do 150 stopni C. Przy lutowaniu stali nierdzewnych ze względu na obecność cynku w lucie istnieje możliwość wy Pręty, druty, folia, proszek Krzem (Si) <= 0,05%Srebro (Ag) 49 - 51%Ołów (Pb) <= 0,025%Fosfor (P) <= 0,008%Aluminium (Al) <= 0,001%Kadm (Cd) 17 - 21%Cynk (Zn) 14 - 18%Miedź (Cu) 14 - 16%Bizmut (Bi) <= 0,03%
1 Stop srebra AG306 Stop srebra AG306 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego stali i miedzi z materiałami złącznymi ze stali, miedzi i stopów miedzi oraz niklu i jego stopów, instalacji hydraulicznych i sanitarnych Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących eksplozji dymów zawierających kadm. Do lutowania urządzeń pracujących w temperaturze do 150 stopni C. Przy lutowaniu stali nierdzewnych ze względu na obecność cynku w lucie istnieje możliwość wy Pręty, druty, folia, proszek Ołów (Pb) <= 0,025%Miedź (Cu) 27 - 29%Cynk (Zn) 19 - 23%Kadm (Cd) 19 - 23%Fosfor (P) <= 0,008%Krzem (Si) <= 0,05%Aluminium (Al) <= 0,001%Bizmut (Bi) <= 0,03%Srebro (Ag) 29 - 31%
1 Stop srebra AG305 Stop srebra AG305 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego stali i miedzi z materiałami złącznymi ze stali, miedzie i stopów miedzie oraz niklu i jego stopów, instalacji hydraulicznych i sanitarnych Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących eksplozji dymów zawierających kadm. Do lutowania urządzeń pracujących w temperaturze do 150 stopni C. Przy lutowaniu stali nierdzewnych ze względu na obecność cynku w lucie istnieje możliwość wy Pręty, druty, folia, proszek Kadm (Cd) 16 - 20%Ołów (Pb) <= 0,025%Srebro (Ag) 34 - 36%Miedź (Cu) 25 - 27%Cynk (Zn) 19 - 23%Krzem (Si) <= 0,05%Bizmut (Bi) <= 0,03%Aluminium (Al) <= 0,001%Fosfor (P) <= 0,008%