Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
1 Spoiwo srebrne Stop srebra AG201 Do lutowania twardego: Instalacji ciepłej i zimnej wody, olejowych oraz gazu ziemnego i ciekłego, a także instalacji przesyłających fluorowane chlorowęglowodory, stali i miedzi z materiałami złącznymi ze stali i miedzi oraz stopów metali kolorowych (mosią Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących ekspozycji dymów zawierających kadm.Nadaje się do lutowania urządzeń pracujących w temp. do 200 st.C.Powierzchnia spoiwa do lutowania twardego powinna być wolna od zanieczyszczeń, które mogł Własności technologiczne:Temperatura pracy ma wartość 720 st. CSkład chemiczny:Cd, Si, Al, Bi, P, Pb występują w postaci zanieczyszczeniaCałkowita sumaryczna zawartość zanieczyszczeń 0,15%Własności fizyczne:temperatura solidus ma wartość 6 Pręty, druty, folia, proszek Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 380 - 480, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie, A -- 20, <= 0, <= 0 %Gęstość, p -- 9,1, <= 0, <= 0 g/cm`3` Kadm (Cd) <= 0,03%Ołów (Pb) <= 0,025%Fosfor (P) <= 0,008%Bizmut (Bi) <= 0,03%Krzem (Si) <= 0,05%Cynk (Zn) 11 - 15%Miedź (Cu) 23 - 25%Srebro (Ag) 62 - 64%Aluminium (Al) <= 0,001%
1 Spoiwo do lutowania Ag-B10001 (AgCu28) Stop srebra Ag-B10001 (AgCu28) PN-EN 3952:2002 (U) Do lutowania twardego elementów konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce Metoda wytopu: wytop w powietrzu lub atmosferze gazu obojętnegoMetoda wytwarzania: Proszek (Rozpylanie w wodzie lub gazie obojętnym i przesiewanie) pasta (Rozpyalnie w wodzie lub gazie obojętnym i przesiewanie, następnie mieszanie ze środkiem wiążący Drut Kadm (Cd) 4 - 5%Inne (Inne) <= 0,15%Krzem (Si) <= 0,05%Fosfor (P) <= 50%Bizmut (Bi) <= 0,03%Aluminium (Al) <= 50%Miedź (Cu) 27 - 29%Ołów (Pb) <= 0,025%
2 Spoiwo srebrne Stop srebra AG101 Do lutowania twardego: Instalacji w przemyśle chłodniczym, przemyśle elektrotechnicznym, stali, żeliwa miedzi i jej stopów, niklu i jego stopów Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących ekspozycji dymów zawierających kadm.Nadaje się do lutowania urządzeń pracujących w temp. do 200 st.C.Powierzchnia spoiwa do lutowania twardego powinna być wolna od zanieczyszczeń, które mogł Własności technologiczne:Temperatura pracy ma wartość 650 st. CSkład chemiczny:Cd, Si, Al, Bi, P, Pb występują w postaci zanieczyszczeniaCałkowita sumaryczna zawartość zanieczyszczeń 0,15%Własności fizyczne:temperatura solidus ma wartość 6 Pręty, druty, folia, proszek Gęstość, p -- 9,4, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wydłużenie, A -- 25, <= 0, <= 0 %Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 350 - 430, <= 0, <= 0 MPa Aluminium (Al) <= 0,001%Miedź (Cu) 22 - 24%Ołów (Pb) <= 0,025%Fosfor (P) <= 0,008%Bizmut (Bi) <= 0,03%Kadm (Cd) <= 0,03%Srebro (Ag) 59 - 61%Cynk (Zn) 12 - 16%Cyna (Sn) 2 - 4%Krzem (Si) <= 0,05%
2 Spoiwo srebrne Stop srebra AG102 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego: Instalacji w przemyśle chłodniczym, przemyśle elektrotechnicznym, stali, żeliwa, miedzi i jej stopów, niklu i jego stopów Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących ekspozycji dymów zawierających kadm.Nadaje się do lutowania urządzeń pracujących w temp. do 200 st.C.Powierzchnia spoiwa do lutowania twardego powinna być wolna od zanieczyszczeń, które mogł Własności technologiczne:Temperatura pracy ma wartość 650 st. CSkład chemiczny:Cd, Si, Al, Bi, P, Pb występują w postaci zanieczyszczeniaCałkowita sumaryczna zawartość zanieczyszczeń 0,15%Własności fizyczne:temperatura solidus ma wartość 6 Pręty, druty, folia, proszek Wydłużenie, A -- 25, <= 0, <= 0 %Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 350 - 430, <= 0, <= 0 MPaGęstość, p -- 9,5, <= 0, <= 0 g/cm`3` Kadm (Cd) <= 0,03%Ołów (Pb) <= 0,025%Fosfor (P) <= 0,008%Bizmut (Bi) <= 0,03%Krzem (Si) <= 0,05%Cyna (Sn) 4 - 6%Cynk (Zn) 15 - 19%Miedź (Cu) 21 - 23%Srebro (Ag) 55 - 57%Aluminium (Al) <= 0,001%
2 Spoiwo srebrne Stop srebra AG103 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego: elementów w przemyśle spożywczym, w technice próżniowej, stali, stali nierdzewnych, miedzi i jej stopów, niklu i jego stopów, a także węglików spiekanych, stopów metali kolorowych odpornychna działanie wody morskiej Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących ekspozycji dymów zawierających kadm.Nadaje się do lutowania urządzeń pracujących w temp. do 200 st.C.Powierzchnia spoiwa do lutowania twardego powinna być wolna od zanieczyszczeń, które mogł Własności technologiczne:Temperatura pracy ma wartość 660 st. CSkład chemiczny:Cd, Si, Al, Bi, P, Pb występują w postaci zanieczyszczeniaCałkowita sumaryczna zawartość zanieczyszczeń 0,15%Własności fizyczne:temperatura solidus ma wartość 6 Pręty, druty, folia, proszek Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 350 - 430, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie, A -- 25, <= 0, <= 0 %Gęstość, p -- 9,4, <= 0, <= 0 g/cm`3` Miedź (Cu) 20 - 22%Aluminium (Al) <= 0,001%Fosfor (P) <= 0,008%Bizmut (Bi) <= 0,03%Ołów (Pb) <= 0,025%Krzem (Si) <= 0,05%Kadm (Cd) <= 0,03%Cynk (Zn) 20 - 24%Srebro (Ag) 54 - 56%Cyna (Sn) 1,5 - 2,5%
1 Spoiwo srebrne Stop srebra AG104
2 Spoiwo srebrne Stop srebra AG104 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego: Instalacji ciepłej i zimnej wody, olejowych oraz gazu ziemnego i ciekłego, a także instalacji przesyłających fluorowane chlorowęglowodory, stali i miedzi z materiałami złącznymi ze stali i miedzi oraz stopów metali kolorowych (mosią Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących ekspozycji dymów zawierających kadm.Nadaje się do lutowania urządzeń pracujących w temp. do 200 st.C.Powierzchnia spoiwa do lutowania twardego powinna być wolna od zanieczyszczeń, które mogł Własności technologiczne:Temperatura pracy ma wartość 670 st. CSkład chemiczny:Cd, Si, Al, Bi, P, Pb występują w postaci zanieczyszczeniaCałkowita sumaryczna zawartość zanieczyszczeń 0,15%Własności fizyczne:temperatura solidus ma wartość 6 Pręty, druty, folia, proszek Gęstość, p -- 9,2, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wydłużenie, A -- 10, <= 0, <= 0 %Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 350 - 430, <= 0, <= 0 MPa Cynk (Zn) 23,5 - 27,5%Srebro (Ag) 44 - 46%Ołów (Pb) <= 0,025%Fosfor (P) <= 0,008%Bizmut (Bi) <= 0,03%Aluminium (Al) <= 0,001%Krzem (Si) <= 0,05%Cyna (Sn) 2 - 3%Miedź (Cu) 26 - 28%Kadm (Cd) <= 0,03%
2 Spoiwo srebrne Stop srebra AG105 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego: elementów w urządzeniach chłodniczych, instalacji destylacyjnych, przemyśle spożywczym, sprzętu gospodarstwa domowego, stali, stali nierdzewnych, miedzi i jej stopów, niklu i jego stopów Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących ekspozycji dymów zawierających kadm.Nadaje się do lutowania urządzeń pracujących w temp. do 200 st.C.Powierzchnia spoiwa do lutowania twardego powinna być wolna od zanieczyszczeń, które mogł Własności technologiczne:Temperatura pracy ma wartość 690 st. CSkład chemiczny:Cd, Si, Al, Bi, P, Pb występują w postaci zanieczyszczeniaCałkowita sumaryczna zawartość zanieczyszczeń 0,15%Własności fizyczne:temperatura solidus ma wartość 6 Pręty, druty, folia, proszek Gęstość, p -- 9,1, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wydłużenie, A -- 12, <= 0, <= 0 %Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 350 - 430, <= 0, <= 0 MPa Fosfor (P) <= 0,008%Ołów (Pb) <= 0,025%Miedź (Cu) 29 - 31%Cynk (Zn) 26 - 30%Cyna (Sn) 1,5 - 2,5%Kadm (Cd) <= 0,03%Krzem (Si) <= 0,05%Aluminium (Al) <= 0,001%Bizmut (Bi) <= 0,03%Srebro (Ag) 39 - 41%
1 Spoiwo srebrne Stop srebra AG106 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego: Instalacji ciepłej i zimnej wody, olejowych oraz gazu ciekłego, miejskiego i ziemnego, a także instalacji przesyłających fluorowane chlorowęglowodory,instalacji z rur stalowych i miedzianych z elementami ze stopów miedzi ( mosiądze, Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących ekspozycji dymów zawierających kadm.Nadaje się do lutowania urządzeń pracujących w temp. do 200 st.C.Powierzchnia spoiwa do lutowania twardego powinna być wolna od zanieczyszczeń, które mogł Własności technologiczne:Temperatura pracy ma wartość 710 st. CSkład chemiczny:Cd, Si, Al, Bi, P, Pb występują w postaci zanieczyszczeniaCałkowita sumaryczna zawartość zanieczyszczeń 0,15%Własności fizyczne:temperatura solidus ma wartość 6 Pręty, druty, folia, proszek Wydłużenie, A -- %Gęstość, p -- 9, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 360 - 480, <= 0, <= 0 MPa Miedź (Cu) 35 - 37%Cynk (Zn) 25,5 - 29,5%Cyna (Sn) 2 - 3%Kadm (Cd) <= 0,03%Krzem (Si) <= 0,05%Aluminium (Al) <= 0,001%Bizmut (Bi) <= 0,03%Fosfor (P) <= 0,008%Srebro (Ag) 33 - 35%Ołów (Pb) <= 0,025%
1 Spoiwo srebrne Stop srebra AG107 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego: Instalacji w przemyśle chłodniczym, przemyśle elektrotechnicznym, stali, żeliwa, miedzi i jej stopów, niklu i jego stopów Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących ekspozycji dymów zawierających kadm.Powierzchnia spoiwa do lutowania twardego powinna być wolna od zanieczyszczeń, które mogłyby negatywnie wpływać na lutowanie. Dla prętów otulonych topnikiem Własności technologiczne:Temperatura pracy ma wartość 740 st. CSkład chemiczny:Cd, Si, Al, Bi, P, Pb występują w postaci zanieczyszczeniaCałkowita sumaryczna zawartość zanieczyszczeń 0,15%Własności fizyczne:temperatura solidus ma wartość 6 Pręty, druty, folia, proszek Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 360 - 480, <= 0, <= 0 MPaGęstość, p -- 8,8, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wydłużenie, A -- 12, <= 0, <= 0 % Krzem (Si) <= 0,05%Aluminium (Al) <= 0,001%Srebro (Ag) 29 - 31%Miedź (Cu) 35 - 37%Cynk (Zn) 30 - 34%Cyna (Sn) 1,5 - 2,5%Fosfor (P) <= 0,008%Bizmut (Bi) <= 0,03%Ołów (Pb) <= 0,025%Kadm (Cd) <= 0,03%