Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
1 Spoiwo srebrne Stop srebra AG104
2 Stop srebra AG304 Stop srebra AG304 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego stali i miedzie z materiałami złącznymi ze stali, miedzie i stopów miedzi oraz niklu i jego stopów, instalacji hydraulicznych i sanitarnych Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących eksplozji dymów zawierających kadm. Do lutowania urządzeń pracujących w temperaturze do 150 stopni C. Przy lutowaniu stali nierdzewnych ze względu na obecność cynku w lucie istnieje możliwość wy Pręty, druty, folia, proszek Krzem (Si) <= 0,05%Ołów (Pb) <= 0,025%Fosfor (P) <= 0,008%Aluminium (Al) <= 0,001%Kadm (Cd) 18 - 22%Cynk (Zn) 19 - 23%Miedź (Cu) 18 - 20%Srebro (Ag) 39 - 41%Bizmut (Bi) <= 0,03%
1 Stop srebra AG351 Stop srebra AG351 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego niklu i jego stopów oraz stali i miedzi z materiałami złącznymi ze stali, miedzi i stopów miedzi Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących eksplozji dymów zawierających kadm. Do lutowania urządzeń pracujących w temperaturze do 150 stopni C. Przy lutowaniu stali nierdzewnych ze względu na obecność cynku w lucie istnieje możliwość wy Pręty, druty, folia, proszek Aluminium (Al) <= 0,001%Ołów (Pb) <= 0,025%Bizmut (Bi) <= 0,03%Krzem (Si) <= 0,05%Kadm (Cd) 14 - 18%Nikiel (Ni) 2,5 - 3,5%Cynk (Zn) 13,6 - 17,5%Srebro (Ag) 49 - 51%Miedź (Cu) 14,5 - 16,5%Fosfor (P) <=
1 Stop srebra AG303 Stop srebra AG303 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego stali i miedzi z materiałami złącznymi ze stali, miedzi i stopów miedzi oraz niklu i jego stopów, instalacji hydraulicznych i sanitarnych Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących eksplozji dymów zawierających kadm. Do lutowania urządzeń pracujących w temperaturze do 150 stopni C. Przy lutowaniu stali nierdzewnych ze względu na obecność cynku w lucie istnieje możliwość wy Pręty, druty, folia, proszek Ołów (Pb) <= 0,025%Miedź (Cu) 16 - 18%Cynk (Zn) 14 - 18%Kadm (Cd) 23 - 27%Krzem (Si) <= 0,05%Aluminium (Al) <= 0,001%Bizmut (Bi) <= 0,03%Fosfor (P) <= 0,008%Srebro (Ag) 41 - 43%
1 Spoiwo do lutowania Ag-B10001 (AgCu28) Stop srebra Ag-B10001 (AgCu28) PN-EN 3952:2002 (U) Do lutowania twardego elementów konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce Metoda wytopu: wytop w powietrzu lub atmosferze gazu obojętnegoMetoda wytwarzania: Proszek (Rozpylanie w wodzie lub gazie obojętnym i przesiewanie) pasta (Rozpyalnie w wodzie lub gazie obojętnym i przesiewanie, następnie mieszanie ze środkiem wiążący Drut Kadm (Cd) 4 - 5%Inne (Inne) <= 0,15%Krzem (Si) <= 0,05%Fosfor (P) <= 50%Bizmut (Bi) <= 0,03%Aluminium (Al) <= 50%Miedź (Cu) 27 - 29%Ołów (Pb) <= 0,025%
2 Stop srebra AG402 Stop srebra AG402 PN-EN 1044:2002 Do specjalnych zastosowań w elektrotechnice, lutowania twardego stali, miedzi i jej stopów, a także niklu i jego stopów Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących eksplozji dymów zawierających kadm. Do lutowania urządzeń pracujących w temperaturze do 200 stopni C. Podczas lutowania w próżni nie przekraczać temperatury lutowania 900 stopni C, aby uniknąć p Pręty, druty, folia, proszek Kadm (Cd) <= 0,03%Fosfor (P) <= 0,008%Ołów (Pb) <= 0,025%Krzem (Si) <= 0,05%Aluminium (Al) <= 0,001%Cyna (Sn) 9 - 11%Miedź (Cu) 29 - 31%Srebro (Ag) 59 - 61%Bizmut (Bi) <= 0,03%
2 Stop srebra AG206 Stop srebra AG206 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego: instalacji zimnej i ciepłej wody, olejowych oraz gazu ziemnego i ciekłego, a także instalacji przesyłających fluorowane chlorowęglowodory, stali i miedzi z materiałami złącznymi ze stali, miedzi i stopów metali kolorowych oraz niklu Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących eksplozji dymów zawierających kadm. Do lutowania urządzeń pracujących w temperaturze do 200 stopni C. Przy lutowaniu stali nierdzewnych ze względu na obecność cynku w lucie istnieje możliwość wy Pręty, druty, folia, proszek Krzem (Si) <= 0,25%Ołów (Pb) <= 0,025%Miedź (Cu) 43 - 45%Srebro (Ag) 19 - 21%Kadm (Cd) <= 0,03%Aluminium (Al) <= 0,001%Fosfor (P) <= 0,008%Bizmut (Bi) <= 0,03%Cynk (Zn) 34 - 38%
1 Stop srebra AG205 Stop srebra AG205 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego: instalacji zimnej i ciepłej wody, olejowych oraz gazu ziemnego i ciekłego, a także instalacji przesyłających fluorowane chlorowęglowodory, stali i miedzi z materiałami złączonymi ze stali, miedzi i stopów metali kolorowych oraz nikl Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących eksplozji dymów zawierających kadm. Do lutowania urządzeń pracujących w temperaturze do 200 stopni C. Przy lutowaniu stali nierdzewnych ze względu na obecność cynku w lucie istnieje możliwość wy Pręty, druty, folia, proszek Srebro (Ag) 24 - 26%Fosfor (P) <= 0,008%Bizmut (Bi) <= 0,03%Aluminium (Al) <= 0,001%Krzem (Si) <= 0,05%Kadm (Cd) <= 0,03%Ołów (Pb) <= 0,025%Miedź (Cu) 39 - 41%Cynk (Zn) 33 - 37%
2 Stop srebra AG503 Stop srebra AG503 PN-EN 1044:2002 Do twardego lutowania egloków spiekanych i trudnozwilżanych materiałów jak np. wolfram, molidben, tytan, tantal i chrom Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących eksplozji dymów zawierających kadm. Do lutowania urządzeń pracujących w temperaturze do 300 stopni C. Osiągalna trwałość połączenia zależy od trwałości materiału podstawowego. Powierzchnia spoiw Pręty druty, folia, proszek Fosfor (P) <= 0,008%Mangan (Mn) 8,5 - 10,5%Nikiel (Ni) 5 - 6%Kadm (Cd) <= 0,03%Krzem (Si) <= 0,05%Aluminium (Al) <= 0,001%Srebro (Ag) 26 - 28%Bizmut (Bi) <= 0,03%Ołów (Pb) <= 0,025%Miedź (Cu) 37 - 39%<
1 Stop srebra AG501 Stop srebra AG501 PN-EN 1044:2002 Do twardego lutowania węglików spiekanych i trudnozwilżanych materiałów jak np. wolfram, molibden, tytan, tantal i chrom Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących eksplozji dymów zawierających kadm. Do lutowania urządzeń pracujących w temperaturze do 200 stopni C. Osiągalna trwałość połączenia zależy od trwałości materiału podstawowego. Powierzchnia spoiw Pręty, druty, folia, proszek Kadm (Cd) <= 0,03%Ołów (Pb) <= 0,025%Mangan (Mn) 14 - 16%Bizmut (Bi) <= 0,03%Krzem (Si) <= 0,05%Aluminium (Al) <= 0,001%Fosfor (P) <= 0,008%Srebro (Ag) 84 - 86%