Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
1 Spoiwo srebrne Stop srebra AG104
2 Stop srebra Stop srebra AgCu3 PN-75/H-87206 Styki elektryczne, przewodniki elektryczne Informacje technologiczne - stop o dobrej przewodności elektrycznej i dużym współczynniku odbicia światła Własności mechaniczne:proces I - stan materiału po obróbce plastycznej
1 Spoiwo do lutowania Ag-B10001 (AgCu28) Stop srebra Ag-B10001 (AgCu28) PN-EN 3952:2002 (U) Do lutowania twardego elementów konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce Metoda wytopu: wytop w powietrzu lub atmosferze gazu obojętnegoMetoda wytwarzania: Proszek (Rozpylanie w wodzie lub gazie obojętnym i przesiewanie) pasta (Rozpyalnie w wodzie lub gazie obojętnym i przesiewanie, następnie mieszanie ze środkiem wiążący Drut Kadm (Cd) 4 - 5%Inne (Inne) <= 0,15%Krzem (Si) <= 0,05%Fosfor (P) <= 50%Bizmut (Bi) <= 0,03%Aluminium (Al) <= 50%Miedź (Cu) 27 - 29%Ołów (Pb) <= 0,025%
2 Stop srebra AG503 Stop srebra AG503 PN-EN 1044:2002 Do twardego lutowania egloków spiekanych i trudnozwilżanych materiałów jak np. wolfram, molidben, tytan, tantal i chrom Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących eksplozji dymów zawierających kadm. Do lutowania urządzeń pracujących w temperaturze do 300 stopni C. Osiągalna trwałość połączenia zależy od trwałości materiału podstawowego. Powierzchnia spoiw Pręty druty, folia, proszek Fosfor (P) <= 0,008%Mangan (Mn) 8,5 - 10,5%Nikiel (Ni) 5 - 6%Kadm (Cd) <= 0,03%Krzem (Si) <= 0,05%Aluminium (Al) <= 0,001%Srebro (Ag) 26 - 28%Bizmut (Bi) <= 0,03%Ołów (Pb) <= 0,025%Miedź (Cu) 37 - 39%<
2 Stop srebra AG403 Stop srebra AG403 PN-EN1044:2002 Do specjalnych zastosowań w elektrotechnice, MESS und REGELTENIK, lutowania twardego stali, miedzi i jej stopów, a także niklu i jego stopów Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących eksplozji dymów zawierających kadm. Do lutowania urządzeń pracujących w temperaturze do 200 stopni C. Podczas lutowania w próżni nie przekraczać temperatury lutowania 900 stopni C, aby uniknąć p Pręty, druty, folia Srebro (Ag) 55 - 57%Krzem (Si) <= 0,05%Kadm (Cd) <= 0,03%Nikiel (Ni) 2 - 2,5%Ind (In) 13,5 - 15,5%Miedź (Cu) 26,25 - 28,25%Ołów -reszta () <= 0,025%Fosfor (P) <= 0,008%Bizmut (Bi) <= 0,03%Aluminium (Al
2 Stop srebra AG304 Stop srebra AG304 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego stali i miedzie z materiałami złącznymi ze stali, miedzie i stopów miedzi oraz niklu i jego stopów, instalacji hydraulicznych i sanitarnych Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących eksplozji dymów zawierających kadm. Do lutowania urządzeń pracujących w temperaturze do 150 stopni C. Przy lutowaniu stali nierdzewnych ze względu na obecność cynku w lucie istnieje możliwość wy Pręty, druty, folia, proszek Krzem (Si) <= 0,05%Ołów (Pb) <= 0,025%Fosfor (P) <= 0,008%Aluminium (Al) <= 0,001%Kadm (Cd) 18 - 22%Cynk (Zn) 19 - 23%Miedź (Cu) 18 - 20%Srebro (Ag) 39 - 41%Bizmut (Bi) <= 0,03%
1 Spoiwo srebrne Stop srebra AG107 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego: Instalacji w przemyśle chłodniczym, przemyśle elektrotechnicznym, stali, żeliwa, miedzi i jej stopów, niklu i jego stopów Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących ekspozycji dymów zawierających kadm.Powierzchnia spoiwa do lutowania twardego powinna być wolna od zanieczyszczeń, które mogłyby negatywnie wpływać na lutowanie. Dla prętów otulonych topnikiem Własności technologiczne:Temperatura pracy ma wartość 740 st. CSkład chemiczny:Cd, Si, Al, Bi, P, Pb występują w postaci zanieczyszczeniaCałkowita sumaryczna zawartość zanieczyszczeń 0,15%Własności fizyczne:temperatura solidus ma wartość 6 Pręty, druty, folia, proszek Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 360 - 480, <= 0, <= 0 MPaGęstość, p -- 8,8, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wydłużenie, A -- 12, <= 0, <= 0 % Krzem (Si) <= 0,05%Aluminium (Al) <= 0,001%Srebro (Ag) 29 - 31%Miedź (Cu) 35 - 37%Cynk (Zn) 30 - 34%Cyna (Sn) 1,5 - 2,5%Fosfor (P) <= 0,008%Bizmut (Bi) <= 0,03%Ołów (Pb) <= 0,025%Kadm (Cd) <= 0,03%
2 Spoiwo srebrne Stop srebra AG108 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego: Instalacji w przemyśle chłodniczym, przemyśle elektrotechnicznym, stali, żeliwa, miedzi i jej stopów, niklu i jego stopów Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących ekspozycji dymów zawierających kadm.Powierzchnia spoiwa do lutowania twardego powinna być wolna od zanieczyszczeń, które mogłyby negatywnie wpływać na lutowanie. Dla prętów otulonych topnikiem Własności technologiczne:Temperatura pracy ma wartość 750 st. CSkład chemiczny:Cd, Si, Al, Bi, P, Pb występują w postaci zanieczyszczeniaCałkowita sumaryczna zawartość zanieczyszczeń 0,15%Własności fizyczne:temperatura solidus ma wartość 6 Pręty, druty, folia, proszek Gęstość, p -- 9,7, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 360 - 480, <= 0, <= 0 MPa Aluminium (Al) <= 0,001%Ołów (Pb) <= 0,025%Bizmut (Bi) <= 0,03%Krzem (Si) <= 0,05%Kadm (Cd) <= 0,03%Cyna (Sn) 1,5 - 2,5%Cynk (Zn) 31 - 35%Miedź (Cu) 39 - 41%Srebro (Ag) 24 - 26%Fosfor (P) <= 0,008%
1 Spoiwo srebrne Stop srebra AG106 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego: Instalacji ciepłej i zimnej wody, olejowych oraz gazu ciekłego, miejskiego i ziemnego, a także instalacji przesyłających fluorowane chlorowęglowodory,instalacji z rur stalowych i miedzianych z elementami ze stopów miedzi ( mosiądze, Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących ekspozycji dymów zawierających kadm.Nadaje się do lutowania urządzeń pracujących w temp. do 200 st.C.Powierzchnia spoiwa do lutowania twardego powinna być wolna od zanieczyszczeń, które mogł Własności technologiczne:Temperatura pracy ma wartość 710 st. CSkład chemiczny:Cd, Si, Al, Bi, P, Pb występują w postaci zanieczyszczeniaCałkowita sumaryczna zawartość zanieczyszczeń 0,15%Własności fizyczne:temperatura solidus ma wartość 6 Pręty, druty, folia, proszek Wydłużenie, A -- %Gęstość, p -- 9, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 360 - 480, <= 0, <= 0 MPa Miedź (Cu) 35 - 37%Cynk (Zn) 25,5 - 29,5%Cyna (Sn) 2 - 3%Kadm (Cd) <= 0,03%Krzem (Si) <= 0,05%Aluminium (Al) <= 0,001%Bizmut (Bi) <= 0,03%Fosfor (P) <= 0,008%Srebro (Ag) 33 - 35%Ołów (Pb) <= 0,025%
2 Spoiwo srebrne Stop srebra AG105 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego: elementów w urządzeniach chłodniczych, instalacji destylacyjnych, przemyśle spożywczym, sprzętu gospodarstwa domowego, stali, stali nierdzewnych, miedzi i jej stopów, niklu i jego stopów Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących ekspozycji dymów zawierających kadm.Nadaje się do lutowania urządzeń pracujących w temp. do 200 st.C.Powierzchnia spoiwa do lutowania twardego powinna być wolna od zanieczyszczeń, które mogł Własności technologiczne:Temperatura pracy ma wartość 690 st. CSkład chemiczny:Cd, Si, Al, Bi, P, Pb występują w postaci zanieczyszczeniaCałkowita sumaryczna zawartość zanieczyszczeń 0,15%Własności fizyczne:temperatura solidus ma wartość 6 Pręty, druty, folia, proszek Gęstość, p -- 9,1, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wydłużenie, A -- 12, <= 0, <= 0 %Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 350 - 430, <= 0, <= 0 MPa Fosfor (P) <= 0,008%Ołów (Pb) <= 0,025%Miedź (Cu) 29 - 31%Cynk (Zn) 26 - 30%Cyna (Sn) 1,5 - 2,5%Kadm (Cd) <= 0,03%Krzem (Si) <= 0,05%Aluminium (Al) <= 0,001%Bizmut (Bi) <= 0,03%Srebro (Ag) 39 - 41%