Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowyEdycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
1 Węglik spiekany nie pokrywany Węglik spiekany H30 PN-88/H-89500 Do obróbki żeliwa szarego, metali nieżelaznych i stopów lekkich oraz mas plastycznych i drewna Produkty: płytki i kształtki do toczenia i strugania Wytrzymałość na zginanie, R<g> -- 2000, <= 0, <= 0 MPaGęstość, p -- 14,6, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wielkość ziarna, d -- 1 - 2, <= 0, <= 0 µmTwardość, HV -- 1380, <= 0, <= 0 HV30 Kobalt (Co) 9%WC (WC) 91%
1 Węglik spiekany nie pokrywany Węglik spiekany G20 PN-88/H-89500 Oczka do ciągadeł do rur i prętów, ciągadeł profilowych, do wierceń obrotowych oraz do matryc do tłoczenia Nakładki, kształtki i płytki do narzędzi górniczych i do przeróbki plastycznej Wytrzymałość na zginanie, R<g> -- 2300, <= 0, <= 0 MPaTwardość, HV -- 1250, <= 0, <= 0 HV30Gęstość, p -- 14,3, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wielkość ziarna, d -- 2 - 3, <= 0, <= 0 µm WC (WC) 89%Kobalt (Co) 11%
1 Węglik spiekany nie pokrywany Węglik spiekany G30 PN-88/H-89500 Do matryc ciągowych, spęczających i do prasowania proszków oraz redukcyjnych i do głębokiego tłoczenia, a także do narzędzi do nitowania i do wykrojników Produkty: wkładki, kształtki i płytki na narzędzia górnicze i do obróbki plastycznej Gęstość, p -- 14, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wielkość ziarna, d -- 2 - 3, <= 0, <= 0 µmTwardość, HV -- 1150, <= 0, <= 0 HV30Wytrzymałość na zginanie, R<g> -- 2400, <= 0, <= 0 MPa Kobalt (Co) 15%WC (WC) 85%
1 Węglik spiekany nie pokrywany Węglik spiekany B23 PN-88/H-89500 Do wierceń skał ciągliwych oraz średniej twardości zwartego marglu i łupku Produkty: końcówki i kształtki narzędzi górniczych Wytrzymałość na zginanie, R<g> -- 2400, <= 0, <= 0 MPaGęstość, p -- 14,6, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wielkość ziarna, d -- 2 - 3, <= 0, <= 0 µmTwardość, HV -- 1160, <= 0, <= 0 HV30 WC (WC) 90,5%Kobalt (Co) 9,5%
1 Węglik spiekany nie pokrywany Węglik spiekany B2 PN-88/H-89500 Do wierceń udarowo-obrotowych twardych skał granitu, piaskowców, wapienia i kwarcytu oraz rud żelaza, a także do wiercenia węgla kamiennego Produkty: końcówki i kształtki narzędzi górniczych Gęstość, p -- 14,6, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wytrzymałość na zginanie, R<g> -- 2300, <= 0, <= 0 MPaWielkość ziarna, d -- 2 - 3, <= 0, <= 0 µmTwardość, HV -- 1200, <= 0, <= 0 HV30 WC (WC) 91%Kobalt (Co) 9%
1 Węglik spiekany nie pokrywany Węglik spiekany G35N PN-88/H-89500 Pierścienie walcownicze oraz noże krążkowe do cięcia blach Narzędzia do przeróbki plastycznej Wytrzymałość na zginanie, R<g> -- 2800, <= 0, <= 0 MPaTwardość, HV -- 930, <= 0, <= 0 HV30Gęstość, p -- 13,7, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wielkość ziarna, d -- 2 - 3, <= 0, <= 0 µm WC (WC) 82%Kobalt (Co) 18% 0
1 Węglik spiekany nie pokrywany Węglik spiekany S40S PN-88/H-89500 Do wysokowydajnej obróbki stali i odlewów przy małych i średnich prędkościach skrawania, dających przerywany wiór o dużym przekroju Produkty: płytki wieloostrzowe do toczenia, strugania i dłutowania małymi prędkościami Wytrzymałość na zginanie, R<g> -- 2400, <= 0, <= 0 MPaTwardość, HV -- 1200, <= 0, <= 0 HV30Gęstość, p -- 13, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wielkość ziarna, d -- 2 - 3, <= 0, <= 0 µm WC (WC) 79%Kobalt (Co) 14%TiC+TaC+NbC (TiC+TaC+NbC) 7%
1 Węglik spiekany nie pokrywany Węglik spiekany B0 PN-88/H-89500 Do wierceń obrotowych miękkich skał, łupków, gipsu, soli kamiennej i potasowej oraz węgla Produkty: końcówki i kształtki narzędzi górniczych Wytrzymałość na zginanie, R<g> -- 2000, <= 0, <= 0 MPaGęstość, p -- 14,8, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wielkość ziarna, d -- 2 - 3, <= 0, <= 0 µmTwardość, HV -- 1250, <= 0, <= 0 HV30 WC (WC) 93%Kobalt (Co) 7%
1 Węglik spiekany nie pokrywany Węglik spiekany G40 PN-88/H-89500 Wkładki do wykrojników i narzędzi śrubiarskich Produkty: narzędzia do przeróbki plastycznej Wielkość ziarna, d -- 2 - 3, <= 0, <= 0 µmGęstość, p -- 13,5, <= 0, <= 0 g/cm`3`Twardość, HV -- 950, <= 0, <= 0 HV30Wytrzymałość na zginanie, R<g> -- 2500, <= 0, <= 0 MPa WC (WC) 80%Kobalt (Co) 20%
1 Węglik spiekany nie pokrywany Węglik spiekany S20 PN-88/H-89500 Do obróbki dokładnej i średniodokładnej stali i staliwa przy wysokich prędkościach skrawania i umiarkowanych posuwach Produkty: płytki wieloostrzowe do toczenia, wytaczania, frezowania, i toczenia kopiowego zgrubnego Wytrzymałość na zginanie, R<g> -- 1600, <= 0, <= 0 MPaTwardość, HV -- 1550, <= 0, <= 0 HV30Gęstość, p -- 11,6, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wielkość ziarna, d -- 2 - 3, <= 0, <= 0 µm TiC+TaC+NbC (TiC+TaC+NbC) 14%WC (WC) 78%Kobalt (Co) 8%