Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowyEdycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
1 Węglik spiekany nie pokrywany Węglik spiekany B0 PN-88/H-89500 Do wierceń obrotowych miękkich skał, łupków, gipsu, soli kamiennej i potasowej oraz węgla Produkty: końcówki i kształtki narzędzi górniczych Wytrzymałość na zginanie, R<g> -- 2000, <= 0, <= 0 MPaGęstość, p -- 14,8, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wielkość ziarna, d -- 2 - 3, <= 0, <= 0 µmTwardość, HV -- 1250, <= 0, <= 0 HV30 WC (WC) 93%Kobalt (Co) 7%
1 Węglik spiekany nie pokrywany Węglik spiekany B1 PN-88/H-89500 Do wierceń obrotowych i udarowo-obrotowych skał monolitycznych i spękanych, wapienia, dolomitu, marmuru, węgla, soli kamiennej oraz do skał kwarcytu i piaskowców Końcówki i kształtki narzędzi górniczych Gęstość, p -- 14,7, <= 0, <= 0 g/cm`3`Twardość, HV -- 1220, <= 0, <= 0 HV30Wielkość ziarna, d -- 2 - 3, <= 0, <= 0 µmWytrzymałość na zginanie, R<g> -- 2200, <= 0, <= 0 MPa WC (WC) 92%Kobalt (Co) 8%
1 Węglik spiekany nie pokrywany Węglik spiekany B2 PN-88/H-89500 Do wierceń udarowo-obrotowych twardych skał granitu, piaskowców, wapienia i kwarcytu oraz rud żelaza, a także do wiercenia węgla kamiennego Produkty: końcówki i kształtki narzędzi górniczych Gęstość, p -- 14,6, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wytrzymałość na zginanie, R<g> -- 2300, <= 0, <= 0 MPaWielkość ziarna, d -- 2 - 3, <= 0, <= 0 µmTwardość, HV -- 1200, <= 0, <= 0 HV30 WC (WC) 91%Kobalt (Co) 9%
1 Węglik spiekany nie pokrywany Węglik spiekany B23 PN-88/H-89500 Do wierceń skał ciągliwych oraz średniej twardości zwartego marglu i łupku Produkty: końcówki i kształtki narzędzi górniczych Wytrzymałość na zginanie, R<g> -- 2400, <= 0, <= 0 MPaGęstość, p -- 14,6, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wielkość ziarna, d -- 2 - 3, <= 0, <= 0 µmTwardość, HV -- 1160, <= 0, <= 0 HV30 WC (WC) 90,5%Kobalt (Co) 9,5%
2 Węglik spiekany nie pokrywany Węglik spiekany B40 PN-88/H-89500 Do wierceń udarowo-obrotowych bardzo twardych granitów i kwarcytów Końcówki i kształtki narzędzi górniczych Gęstość, p -- 14,4, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wielkość ziarna, d -- 2 - 4, <= 0, <= 0 µmWytrzymałość na zginanie, R<g> -- 2450, <= 0, <= 0 MPaTwardość, HV -- 1130, <= 0, <= 0 HV30 WC (WC) 89%Kobalt (Co) 11%
1 Węglik spiekany nie pokrywany Węglik spiekany B45 PN-88/H-89500 Do wierceń udarowo-obrotowych twardych i bardzo twardych skał: granitów i kwarcytów Produkty: końcówki i kształtki narzędzi górniczych Gęstość, p -- 14,4, <= 0, <= 0 g/cm`3`Twardość, HV -- 1100, <= 0, <= 0 HV30Wielkość ziarna, d -- 3 - 4, <= 0, <= 0 µmWytrzymałość na zginanie, R<g> -- 2500, <= 0, <= 0 MPa Kobalt (Co) 11%WC (WC) 89%
1 Węglik spiekany nie pokrywany Węglik spiekany G10 PN-88/H-89500 Oczka do ciągadeł do drutów, rur i prętów, do wierceń obrotowych, kształtki na dysze, prowadnice oraz narzędzia i przyrządy miernicze Produkty: nakładki, kształtki, końcówki do urządzeń mierniczych i górniczych oraz do obróbki plastycznej Wytrzymałość na zginanie, R<g> -- 2000, <= 0, <= 0 MPaGęstość, p -- 14,9, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wielkość ziarna, d -- 2 - 3, <= 0, <= 0 µmTwardość, HV -- 1400, <= 0, <= 0 HV30 WC (WC) 94%Kobalt (Co) 6%
1 Węglik spiekany nie pokrywany Węglik spiekany G15 PN-88/H-89500 Do wierceń twardych skał, granitu, piaskowców, wapieni i kwarcytu oraz twardych rud żelaza i węgla kamiennego Nakładki i kształtki do narzędzi górniczych Twardość, HV -- 1300, <= 0, <= 0 HV30Gęstość, p -- 14,6, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wytrzymałość na zginanie, R<g> -- 2200, <= 0, <= 0 MPaWielkość ziarna, d -- 2 - 3, <= 0, <= 0 µm WC (WC) 91%Kobalt (Co) 9%
1 Węglik spiekany nie pokrywany Węglik spiekany G20 PN-88/H-89500 Oczka do ciągadeł do rur i prętów, ciągadeł profilowych, do wierceń obrotowych oraz do matryc do tłoczenia Nakładki, kształtki i płytki do narzędzi górniczych i do przeróbki plastycznej Wytrzymałość na zginanie, R<g> -- 2300, <= 0, <= 0 MPaTwardość, HV -- 1250, <= 0, <= 0 HV30Gęstość, p -- 14,3, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wielkość ziarna, d -- 2 - 3, <= 0, <= 0 µm WC (WC) 89%Kobalt (Co) 11%
2 Węglik spiekany nie pokrywany Węglik spiekany G25N PN-88/H-89500 Pierścienie walcownicze Narzędzia do przeróbki plastycznej Gęstość, p -- 14,2, <= 0, <= 0 g/cm`3`Twardość, HV -- 1000, <= 0, <= 0 HV30Wytrzymałość na zginanie, R<g> -- 2700, <= 0, <= 0 MPaWielkość ziarna, d -- 2 - 3, <= 0, <= 0 µm WC (WC) 86,5%Kobalt (Co) 13,5%