Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
2 eliwo odporne na ścieranie eliwo EN-GJN-HV550 PN-EN 12513:2003 Odlewy o dużej twardości i odporności na ścieranie, elementy urządzeń w przemyśle górniczym, przetwórstwa kopalin, energetycznym, maszynowym, transporcie pneumatycznym Struktura:Wydzielenia węglika typu M3C (M=Cr,Fe) w osnowie składającej się z martenzu i ewentualnie pewnym udziałem bainitu i austenitu szczątkowego Odlewy surowe Twardość, HV -- >= 550, <= 0, <= 0 HV Fosfor (P) <= 0,1%Węgiel (C) 3 - 3,6%Mangan (Mn) <= 0,8%Siarka (S) <= 0,1%Krzem (Si) <= 0,8%Chrom (Cr) 1,5 - 3%Nikiel (Ni) 3 - 5,5%
1 eliwo stopowe eliwo ZlVP PN-88/H-83144 Odlewy cienkościenne, np.: pierścienie tłokowe w silnikach samochodowych, maszynach parowych Informacje technologiczne i zalecenia eksploatacyjne:Wysoka odporność na ścieranie Odlew surowy Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- >= 180, <= 0, <= 0 MPaSkurcz liniowy, -- 1,1, <= 0, <= 0 %Współczynnik rozszerzal. liniowej 20-100 st.C, , -- 1/K - , 0,000011, <= 0 aGęstość, p -- 7,3, <= 0, <= 0 g/cm`3`Twardość, H Węgiel (C) 3,4 - 3,75%Mangan (Mn) 0,5 - 0,8%Fosfor (P) 0,35 - 0,7%Siarka (S) <= 0,08%Wanad (V) 0,1 - 0,25%Krzem (Si) 2,4 - 3,1%
2 Staliwo żaroodporne i żarowytrzymałe Staliwo LH17N37S2G PN-90/H-83159 Odlewy żarowytrzymałe pracujące w atmosferze utleniającej do 1250 st. C, wrażliwe na gazy zawierające związki siarki, ciągliwe na zimno i gorąco Odlew surowy Wydłużenie, A<5> -- >= 15, <= 0, <= 0 %Ciepło właściwe, c<p> -- 502, <= 0, <= 0 J/kg*KSkurcz liniowy, -- 2, <= 0, <= 0 %Współczynnik rozszerzal. liniowej 20-400 st.C, , -- 1/K - , 0,000016, <= 0 aWspółczynnik przewodze<B Chrom (Cr) 15 - 19%Węgiel (C) 0,2 - 0,5%Mangan (Mn) <= 1,5%Krzem (Si) 1 - 2,5%Nikiel (Ni) 34 - 39%Siarka (S) <= 0,035%Fosfor (P) <= 0,035%
2 eliwo stopowe eliwo ZbCr28 PN-88/H-83144 Pompy, wentyle, retorty, dysze palników, zgarniacze pieców do utleniania siarczków, części aparatury chemicznej eliwo odporne na działanie czynników utleniających w temperaturze do 1100 st. C, wysoka odporność na korozję w roztworach kwasów, zasad i soli Odlew surowy Strzałka ugięcia, f<10> -- 6, <= 0, <= 0 mmSkurcz liniowy, -- 1,8 - 2,1, <= 0, <= 0 %Gęstość, p -- 7,5 - 7,6, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- >= 370, <= 0, <= 0 MPaWytrzymałość na zginanie, R<g> -- > Krzem (Si) 0,5 - 1,5%Mangan (Mn) <= 1%Fosfor (P) <= 0,1%Siarka (S) <= 0,08%Chrom (Cr) 25 - 30%Węgiel (C) 0,5 - 1,6%
1 eliwo stopowe eliwo ZlMoCr PN-88/H-83144 Koła zębate, krzywki, prowadnice, wałki rozrządcze silników samochodowych, tłoczniki motoryzacyjne o grubości ścianki 80-100 mm eliwo o dobrej odporności na ścieranie przy dobrej obrabialności mechanicznej, charakteryzujące się jednorodną budową wewnętrzną Odlew surowy Skurcz liniowy, -- 1,1 - 1,2, <= 0, <= 0 %Gęstość, p -- 7,3 - 7,4, <= 0, <= 0 g/cm`3`Twardość, HB -- <= 225, <= 0, <= 0 HBWytrzymałość na zginanie, R<g> -- >= 420, <= 0, <= 0 MPaWytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- >= 260, Fosfor (P) <= 0,15%Molibden (Mo) 0,3 - 0,6%Chrom (Cr) 0,2 - 0,5%Siarka (S) <= 0,1%Krzem (Si) 1,9 - 2,4%Mangan (Mn) 0,5 - 0,8%Węgiel (C) 3 - 3,4%
2 eliwo odporne na ścieranie eliwo EN-GJN-HV600(XCr23) PN-EN 12513:2003 Odlewy elementów maszyn o wysokiej odporności na ścieranie w temperaturze pokojowej i podwyższonej, w przemyśle górniczym, budowlanym i energetycznym, np. na elementy młynów węglowych Informacje technologiczne:W celu ułatwienia obróbki mechanicznej odlewów przeprowadzane jest wyżarzanie zmiękczające umożliwiające uzyskanie twardości poniżej 400HVInformacje dodatkowe:Wraz ze zmniejszeniem się zawartości węgla podwyższają się wła Odlewy surowe Twardość, HV -- >= 600, <= 0, <= 0 HV Molibden (Mo) <= 3%Krzem (Si) <= 1%Fosfor (P) <= 0,08%Siarka (S) <= 0,08%Chrom (Cr) 23 - 28%Nikiel (Ni) <= 2%Mangan (Mn) 0,5 - 1,5%Węgiel (C2) 2,4 - 3,2%Węgiel (C1) 1,8 - 2,4%Węgiel (C3) 3,2 - 3,6%<br
1 eliwo odporne na ścieranie eliwo EN-GJN-HV600(XCr14) PN-EN 12513:2003 Odlewy elementów maszyn o wysokiej odporności na ścieranie w temperaturze pokojowej i podwyższonej, w przemyśle górniczym, budowlanym i energetycznym, np. na elementy młynów węglowych Informacje technologiczne:W celu ułatwienia obróbki mechanicznej odlewów przeprowadzane jest wyżarzanie zmiękczające umożliwiające uzyskanie twardości poniżej 400HVInformacje dodatkowe:Wraz ze zmniejszeniem się zawartości węgla podwyższają się wła Odlewy surowe Twardość, HV -- >= 600, <= 0, <= 0 HV Miedź (Cu) <= 1,2%Węgiel (C2) 2,4 - 3,2%Węgiel (C3) 3,2 - 3,6%Mangan (Mn) 0,5 - 1,5%Krzem (Si) <= 1%Fosfor (P) <= 0,08%Siarka (S) <= 0,08%Chrom (Cr) 14 - 18%Nikiel (Ni) <= 2%Węgiel (C1) 1,8 - 2,4%<br /
2 eliwo stopowe eliwo ZlCu1,6Ni PN-88/H-83144 Gniazda zaworów do sprężarek powietrznych, które przenoszą uderzenia płytki zaworowej o częstotliwości 1000-1500 uderzeń na minutę w temperaturze 200 st. C eliwo o strukturze perlitycznej bez wydzieleń cementytu pomimo cienkich ścianek, o jednolitej budowie wewnętrznej, odporne na ścieranie Odlew surowy Współczynnik rozszerzal. liniowej 20-100 st.C, , -- 1/K - , 0,000011, <= 0 aSkurcz liniowy, -- 1 - 1,1, <= 0, <= 0 %Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- >= 200, <= 0, <= 0 MPaTwardość, HB -- 179 - 262, <= 0, <= 0 HBGęst Nikiel (Ni) 0,4 - 1%Miedź (Cu) 1,2 - 2%Siarka (S) <= 0,13%Fosfor (P) <= 0,2%Krzem (Si) 1,3 - 1,9%Mangan (Mn) 0,5 - 1%Węgiel (C) 3 - 3,4%
1 eliwo stopowe eliwo ZsCu1,0 PN-88/H-83144 Części turbin pomp, sprężarek, pras hydraulicznych, części maszyn chłodniczych pracujących przy wysokich ciśnieniach, matryce, walce, łożyska eliwo odporne na ścieranie, na odlewy przenoszące znaczne obciążenia Odlew surowy Wydłużenie, A<5> -- >= 1,5, <= 0, <= 0 %Granica plastyczności, R<0,2> -- >= 450, <= 0, <= 0 MPaWytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- >= 600, <= 0, <= 0 MPaWspółczynnik rozszerzal. liniowej 20-200 st.C, , -- 1/K - , 0,000011, <= Mangan (Mn) 0,2 - 0,6%Węgiel (C) 3 - 3,6%Krzem (Si) 2 - 2,8%Miedź (Cu) 0,8 - 1,2%
2 eliwo odporne na ścieranie eliwo EN-GJN-HV600(XCr11) PN-EN 12513:2003 Odlewy elementów maszyn o wysokiej odporności na ścieranie w temperaturze pokojowej i podwyższonej, w przemyśle górniczym, budowlanym i energetycznym, np. na elementy młynów węglowych Informacje technologiczne:W celu ułatwienia obróbki mechanicznej odlewów przeprowadzane jest wyżarzanie zmiękczające umożliwiające uzyskanie twardości poniżej 400HVInformacje dodatkowe:Wraz ze zmniejszeniem się zawartości węgla podwyższają się wła Odlewy surowe Twardość, HV -- >= 600, <= 0, <= 0 HV Mangan (Mn) 0,5 - 1,5%Węgiel (C) 1,8 - 2,4%Miedź (Cu) <= 1,2%Węgiel (C2) 2,4 - 3,2%Węgiel (C3) 3,2 - 3,6%Nikiel (Ni) <= 2%Siarka (S) <= 0,08%Fosfor (P) <= 0,08%Krzem (Si) <= 1%Molibden (Mo) <= 3%