Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
1 Tytan Tytan Ti99 Stosowany w lotnictwie, kosmonautyce, przemyśle chemicznym, optycznym oraz medycynie Własności mechaniczne: wartość - w stanie wyżarzonym Arkusze, płyty Współczynnik rozszerzal. liniowej 20-100 st.C, , -- 1/K - , 0,0000076, <= 0 aGęstość, p -- 4,51, <= 0, <= 0 g/cm`3`Praca łamania, KU -- 60, <= 0, <= 0 JWspółczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 17, <= 0 lPrzewę<BR Tlen (O) <= 0,4%Tytan (Ti) resztaŻelazo (Fe) <= 0,5%Azot (N) <= 0,05%Wodór (H) <= 0,01%Węgiel (C) <= 0,1%
2 Tytan Tytan 99,5 Stosowany w lotnictwie, kosmonautyce, przemyśle chemicznym, optycznym oraz medycynie Własności mechaniczne: wartość - w stanie wyżarzonym Arkusze, płyty sztaby, druty Granica plastyczności, R<0,2> -- 330, <= 0, <= 0 MPaGęstość, p -- 4,51, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 490, <= 0, <= 0 MPaPrzewężenie, Z -- 55, <= 0, <= 0 %Twardość, HB -- 170, <= 0, <= 0 HBW Wodór (H) <= 0,01%Tytan (Ti) resztaŻelazo (Fe) <= 0,2%Tlen (O) <= 0,18%Azot (N) <= 0,03%Węgiel (C) <= 0,1%