Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
2 Szkło na włókna krzemowo-glinowo-wapniowe Szkło AlCaTi/WSP BN-86/6850-06/03 Szkło do wyrobu jedwabiu, tkanin i mat szklanych oraz do zbrojenia tworzyw Włsności użytkoweNiskostratne Klasyfikacja szkłaCharakterystyka szkła Nazwa OznaczenieRodzaj(skład. podst.) Al2O3 AlOdmiana(skład. uzup.) CaO Włókna i tkaniny izolacyjne Nominalna gęstość, -- 2,63 - 2,93, <= 0, <= 0 g/cm`3`Temperatura mięknięcia wg Littletona, -- 835 - 865, <= 0, <= 0 st. C K2O+Na2O (K2O+Na2O) 0,7 - 2,5%MgO (MgO) 2,4%TiO2 (TiO2) 2,4%SiO2 (SiO2) 56,6%Al2O3 (Al2O3) 12,1%B2O3 (B2O3) 2,5%CaO (CaO) 21,2%Fe2O3 (Fe2O3) <= 0,5%
1 Szkło na włókna krzemowo-borowo-glinowo-wapniowo-magnezowe Szkło na włókna BCaX/WSP BN-86/6850-06/03 Szkło do wyrobu jedwabiu, tkanin i mat szklanych oraz do zbrojenia tworzyw Własności użytkoweNiskostratne Klasyfikacja szkłaCharakterystyka szkła Nazwa OznaczenieRodzaj(skład. podst.) SiO2 BOdmiana(skład.uzup.) Włókna i tkaniny izolacyjne Nominalna gęstość, -- 2,39 - 2,69, <= 0, <= 0 g/cm`3`Temperatura mięknięcia wg Littletona, -- 815 - 845, <= 0, <= 0 st. C Al2O3 (Al2O3) 14,1%Fe2O3+TiO2 (Fe2O3+TiO2) <= 0,6%SiO2 (SiO2) 54,1%B2O3 (B2O3) 8,4%CaO (CaO) 18%MgO (MgO) 4,2%K2O+Na2O (K2O+Na2O) 0,7 - 2,5%