Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
2 Szkło lampowe boranowo-ołowiowe Szkło lampowe BPbX/LPO-3,8 BN-91/6850-06/08 Szkło osłonowe do lamp wyładowczych wysokoprężnych oświetleniowych oraz na złącza z wolframem Własności użytkowe:Niskostratne, odporne na naprężenia, wysokorezystywne, bezbarwne i przezroczysteOdporność na działanie wody, klasa hydrolityczna (wg PN-80/B-13163) - IV Klasyfikacja szkłaCharakterystyka szkła Nazwa OznaczenieRodzaj(skład. podst.) B2O3 BOdmiana(skład. uzup.) PbO Bańki, balony i ich części, rury i rurki Odporność na nagłe zmiany temperatury, -- >= 240, <= 0, <= 0 st. CNominalna gęstość, -- 2,36, <= 0, <= 0 g/cm`3`Temperatura odpowiadająca lepkości 10`7,6` dPa*s, -- 725 - 755, <= 0, <= 0 st. CDolna temp. odprężania odpow. lepkoś SiO2 (SiO2) 73,9%Al2O3 (Al2O3) 2,3%B2O3 (B2O3) 12,5%Na2O (Na2O) 5,2%PbO (PbO) 6,1%
2 Szkło lampowe krzemianowo-sodowe Szkło lampowe SiNaX/LPO-9,5 BN-91/6850-06/08 Szkło osłonowe i przepustowe do lamp wyładowczych oraz na złącza z FeNi42Cu Własności użytkowe:Bezbarwne i przezroczyste, łatwotopliweOdporność na działanie wody, klasa hydrolityczna (wg PN-82/B-13164) 4/98 Klasyfikacja szkłaCharakterystyka szkła Nazwa OznaczenieRodzaj(skład. podst.) SiO2 SiOdmiana(skład. uzup.) Na2O Bańki, balony i ich części, rury i rurki Nominalna gęstość, -- 2,55, <= 0, <= 0 g/cm`3`Temperatura mięknięcia wg Littletona, -- 665 - 695, <= 0, <= 0 st. CŚr. współ. liniowej rozszerzal.cieplnej 20-300 st. C*10`7`, -- 95, <= 0, <= 0 1/st. CGórna temp. odprężania odpowi CaO (CaO) 5,4%Na2O (Na2O) 12,4%MgO (MgO) 3,5%BaO (BaO) 5%Al2O3 (Al2O3) 0,8%SiO2 (SiO2) 69%K2O (K2O) 3,9%
1 Szkło lampowe ołowiowo-potasowe z arsenem Szkło PbKX/LAO-9,7 BN-91/6850-06/08 Szkło osłonowe do lamp kineskopowych kolorowych (na stożki) Własności użytkowePochłaniające promieniowanie rentgenowskie Klasyfikacja szkłaCharakterystyka szkła Nazwa OznaczenieRodzaj(skład. podst.) PbO PbOdmiana(skład. uzup.) K2O Bańki, balony i ich części, rury i rurki Górna temp. odprężania odpowiad. lepkości 10`13` dPa*s, -- 470 - 480, <= 0, <= 0 st. CTemperatura odpowiadająca lepkości 10`7,6` dPa*s, -- 649 - 659, <= 0, <= 0 st. CNominalna gęstość, -- 2,98, <= 0, <= 0 g/cm`3`Temperatura mię Sb2O3 (Sb2O3) 0,1%SiO2 (SiO2) 54,9%Al2O3 (Al2O3) 2%PbO (PbO) 23%CaO (CaO) 3,45%MgO (MgO) 2,45%K2O (K2O) 7,85%Na2O (Na2O) 6,3%As2O3 (As2O3) 0,2%
2 Szkło lampowe krzemionkowe Szkło SiXX/LFO-0,6 BN-91/6850-06/08 Szkło osłonowe do lamp wyładowczych i żarowych Własności użytkoweOdporne na naprężenia, bezbarwne przezroczyste, odporne na pary rtęci i związków halogenowych, trudnotopliwe, przepuszczające nadfiolet Klasyfikacja szkłaCharakterystka szkła Nazwa OznaczeniaRodzaj(skład. podst.) SiO2 SiOdmiana(skład. uzupeł) Bańki, balony i ich części, rury i rurki Dolna temp. odprężania odpow. lepkości 10`14,5` dPa*s, -- 1029 - 1123, <= 0, <= 0 st. COdporność na nagłe zmiany temperatury, -- >= 800, <= 0, <= 0 st. CTemperatura odpowiadająca lepkości 10`7,6` dPa*s, -- 1568 - 1598, <= 0, <= 0 st. SiO2 (SiO2) 99,98%
1 Szkło lampowe krzemianowo-sodowe Szkło lampowe SiNaX/LPT-4,1-b BN-91/6850-06/08 Szkło przepustowe do lamp wyładowczych wysokoprężnych oświetleniowych oraz na złącza z wolframem Własności użytkowe:Niskostratne, odporne na naprężenia, wysokorezystywne, bezbarwne i przezroczysteOdporność na działanie wody, klasa hydrolityczna (wg PN-80/B-13163) - IV Klasyfikacja szkłaCharakterystyka szkła Nazwa OznaczenieRodzaj(skład. podst.) SiO2 SiOdmiana(skład. uzup.) Na2O Bańki miniaturowe, nóżki, talerzyki Współczynnik strat dielektrycznych, -- 560000, <= 0, <= 0 Nominalna gęstość, -- 2,3, <= 0, <= 0 g/cm`3`Temperatura mięknięcia wg Littletona, -- 745 - 775, <= 0, <= 0 st. CTemperatura odpowiadająca lepkości 10`7,6` dPa*s, -- 745 K2O (K2O) 0,4%BaO (BaO) 0,8%B2O3 (B2O3) 14,6%Al2O3 (Al2O3) 0,5%SiO2 (SiO2) 77,5%Na2O (Na2O) 6,2%
2 Szkło lampowe krzemianowo-sodowe z niklem Szkło lampowe SiNaNi/LFO-10,0 BN-91/6850-06/08 Szkło osłonowe do promienników terapeutycznych nadfioletu oraz na złącza za szkłem SiNaX/LPO-10,1 Własności użytkowe:Zabarwione i przezroczyste, łatwotopliwe, przepuszczające nadfiolet Klasyfikacja szkłaCharakterystyka szkła Nazwa OznaczenieRodzaj(skład. podst.) Si2O SiOdmiana(skład. uzup.) Na2O Bańki, balony i ich części, rury i rurki Temperatura odpowiadająca lepkości 10`7,6` dPa*s, -- 670 - 700, <= 0, <= 0 st. CDolna temp. odprężania odpow. lepkości 10`14,5` dPa*s, -- 467 - 497, <= 0, <= 0 st. CGórna temp. odprężania odpowiad. lepkości 10`13` dPa*s, -- 495 - 525, CaO (CaO) 7%NiO (NiO) 0,075%Na2O (Na2O) 12%ZnO (ZnO) 0,7%Fe2O3 (Fe2O3) <= 0,02%BaO (BaO) 0,6%B2O3 (B2O3) 1,3%Al2O3 (Al2O3) 1,6%SiO2 (SiO2) 70,5%K2O (K2O) 6,3%
1 Szkło lampowe krzemianowo-barowe z antymonem Szkło SiBaSb/LDO-9,4-b BN-91/6850-06/08 Szkło osłonowe do lamp kineskopowych i oscyloskopowych oraz na złącza z FeNi46Cr, a także ze szkłem PbKX/LJT-9,4 Własności użytkoweŁatwotopliwe, zabarwione, przezroczyste Klasyfikacja szkłaCharakterystyka szkła Nazwa OznaczenieRodzaj(skład. podst.) SiO2 SiOdmiana(skład. uzup.) Bańki, balony i ich części, rury i rurki Temperatura t<k>100, -- >= 275, <= 0, <= 0 st. CŚr. współ. liniowej rozszerzal.cieplnej 20-300 st. C*10`7`, -- 0,0000092 - 0,0000096, <= 0, <= 0 1/st. CGórna temp. odprężania odpowiad. lepkości 10`13` dPa*s, -- 437 - 467, <= 0, <= 0 Co3O4 (Co3O4) 0,0008%NiO (NiO) 0,00072%Li2O (Li2O) 0,6%Na2O (Na2O) 7%K2O (K2O) 7%BaO (BaO) 12%Al2O3 (Al2O3) 4,3%SiO2 (SiO2) 68,7%Sb2O3 (Sb2O3) 0,4%
2 Szkło lampowe krzemianowo-sodowe z manganem Szkło lampowe SiNaMn/LBT-10,6 BN-91/6850-06/08 Szkło na wkładki izolacyjne w trzonku lampowym Własności użytkowe:Barwne-czarne, łatwotopliwe Klasyfikacja szkłaCharakterystyka szkła Nazwa OznaczenieRodzaj(skład. podst.) SiO2 SiOdmiana(skład. uzup.) CaO Bańki miniaturowe, nóżki, talerzyki r. współ. liniowej rozszerzal.cieplnej 20-300 st. C*10`7`, -- 106, <= 0, <= 0 1/st. CNominalna gęstość, -- 2,65, <= 0, <= 0 g/cm`3`Temperatura mięknięcia wg Littletona, -- 610 - 650, <= 0, <= 0 st. CGórna temp. odprężania odpow PbO (PbO) 0,3%SiO2 (SiO2) 59,6%Cr2O3 () 0,2%Al2O3 (Al2O3) 3,6%B2O3 (B2O3) 0,8%BaO (BaO) 8%CaO (CaO) 3,2%MgO (MgO) 3,2%K2O (K2O) 4,8%Li2O (Li2O) 0,1%MnO () 3,6%Fe2O3 (Fe2O3) 0,9%Na2O (
2 Szkło lampowe krzemianowo-wapniowe z niklem Szkło lampowe SiCaNi/LPO-10,2 BN-91/6850-06/08 Szkło osłonowe do promienników nadfioletu oraz na złącza ze szkłem SiNaNi/LPO-10,1 i SiNaX/LPO-10,1-b Własności użytkowe:Przepuszczające nadfiolet, łatwotopliwe Klasyfikacja szkłaCharakterystyka szkła Nazwa OznaczenieRodzaj(skład. podst.) SiO2 SiOdmiana(skład. uzup.) CaO Bańki, balony i ich części, rury i rurki Nominalna gęstość, -- 2,65, <= 0, <= 0 g/cm`3`Temperatura mięknięcia wg Littletona, -- 665 - 695, <= 0, <= 0 st. CDolna temp. odprężania odpow. lepkości 10`14,5` dPa*s, -- 445 - 475, <= 0, <= 0 st. CGórna temp. odprężania odpowi K2O (K2O) 7%B2O3 (B2O3) 1%CoO (CoO) 0,4%CaO (CaO) 12,8%Na2O (Na2O) 11%SiO2 (SiO2) 68%NiO (NiO) 2%Al2O3 (Al2O3) 0,2%
1 Szkło lampowe boranowo-potasowe Szkło lampowe BKX/LJO-5,2 BN-91/6850-06/08 Szkło osłonowe i przepustowe do lamp nadawczych oraz na złącza z molibdenem Własności użytkowe:Wysokorezystywne, niskostratneOdporność na działanie wody, klasa hydrolityczna (wg PN-80/B-13163)V max 100 mg Klasyfikacja szkłaCharakterystyka szkła Nazwa OznaczenieRodzaj(skład. podst.) B2O3 BOdmiana(skład. uzup.) K2O Bańki, balony i ich części, rury i rurki Temperatura odpowiadająca lepkości 10`7,6` dPa*s, -- 695 - 725, <= 0, <= 0 st. COdporność na nagłe zmiany temperatury, -- >= 180, <= 0, <= 0 st. CDolna temp. odprężania odpow. lepkości 10`14,5` dPa*s, -- 465 - 495, <= 0, <= 0 st. C<br Al2O3 (Al2O3) 3,5%K2O (K2O) 5,4%Na2O (Na2O) 3,9%B2O3 (B2O3) 20,3%SiO2 (SiO2) 66,9%