Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
2 Szkło optyczne bezbarwne Szkło optyczne BaK 572-57 BN-88/6862-06 Materiał wyjściowy do wykonywania elementów optycznych Klasyfikacja szkłaCharakterystyka szkła Nazwa Typ bezbarwneRodzaj barowy kron Własności fizykochemiczne:Odporność na działanie wilgotnej atmosfery: A Bloki, taśmy oraz pręty Współczynnik załamania, n<F> -- 1,57936, <= 0, <= 0 Współczynnik załamania, n<l 12> -- 1,56073, <= 0, <= 0 Współczynnik załamania, n<l 8> -- 1,57032, <= 0, <= 0 Współczynnik załamania, n<g> -- 1,58482, <= 0, <= 0 Współczynn
1 Szkło optyczne bezbarwne Szkło optyczne BaK 557-58 BN-88/6862-06 Materiał wyjściowy do wykonywania elementów optycznych Klasyfikacja szkłaCharakterystyka szkła Nazwa Typ bezbarwneRodzaj barowy kron Własności fizykochemiczne:Odporność na działanie wilgotnej atmosfery: A Bloki, taśmy oraz pręty Odporność na działanie roztworów kwaśnych, -- 1, <= 0, <= 0 Współczynnik załamania, n<d> -- 1,55684, <= 0, <= 0 Współczynnik dyspersji, v<d> -- 58,5, <= 0, <= 0 Współczynnik rozszerzal. liniowej 25-125 st. C, , -- aTemper
2 Szkło optyczne bezbarwne Szkło optyczne F 636-35 BN-88/6862-06 Materiał wyjściowy do wykonywania elementów optycznych Klasyfikacja szkłaCharakterystyka szkła Nazwa Typ bezbarwneRodzaj flint Własności fizykochemiczne:Odporność na działanie wilgotnej atmosfery: A Bloki, taśmy oraz pręty Temperatura mięknięcia, T<m> -- 765, <= 0, <= 0 KWspółczynnik dyspersji, v<d> -- 35,4, <= 0, <= 0 Współczynnik rozszerzal. liniowej 25-125 st. C, , -- aOdporność na działanie roztworów kwaśnych, -- 2, <= 0, <= 0 Współczyn
2 Szkło optyczne serii 100 Szkło optyczne BaCCK 100-622-53 BN-89/6861-04 Materiał wyjściowy do wykonywania elementów optycznych uodpornionych na działanie promieniowania gamma Klasyfikacja szkłaCharakterystyka szkła NazwaTyp Seria 100Rodzaj Barowy bardzo ciężki kron Bloki, taśmy oraz pręty Współczynnik załamania, n<l 8> -- 1,61985, <= 0, <= 0 Współczynnik załamania, n<c> -- 1,61876, <= 0, <= 0 Współczynnik załamania, n<e> -- 1,62508, <= 0, <= 0 Współczynnik załamania, n<F> -- 1,63047, <= 0, <= 0 Dopuszczalny
1 Szkło medyczne krzemowo-sodowo-wapniowe Szkło SiNaX/MWO-10,4 BN-86/6850-06/07 Szkło do wyroby fiolek farmaceutycznych dla leków suchych Własności użytkowe: wodoodporneOdporność na działanie wody w temperaturze 98 st. C (dla szkieł zawierających powyżej 5% B2O3: klasa 4/98<=300 mikrogramów Na2O/g Własności chemiczne Odporność na działanie zasad: klasa 2<=150 mg/dm2 Odpo Klasyfikacja szkłaCharakterystyka szkła Nazwa OznaczenieRodzaj(skład. podst.) SiO2 SiOdmiana(skład. uzup.) Na2O Wyposażenie medyczne, sanitarne, opakowania leków r. współ. liniowej rozszerzal.cieplnej 20-300 st. C*10`7`, -- 0,0000104, <= 0, <= 0 1/st. CGórna temp. odprężania odpowiad. lepkości 10`13` dPa*s, -- 480, <= 0, <= 0 st. CDolna temp. odprężania odpow. lepkości 10`14,5` dPa*s, -- 448, Na2O (Na2O) 15,5%Fe2O3 (Fe2O3) 0,1%K2O (K2O) 2,3%SiO2 (SiO2) 71,2%Al2O3 (Al2O3) 1,4%CaO (CaO) 4,5%MgO (MgO) 2,9%BaO (BaO) 2,1%
2 Szkło optyczne bezbarwne Szkło optyczne BaK 569-56 BN-88/6862/06 Materiał wyjściowy do wykonywania elementów optycznych Klasyfikacja szkłaCharakterystyka szkła Nazwa Typ bezbarwneRodzaj barowy kron Własności fizykochemiczne:Odporność na działanie wilgotnej atmosfery: A Bloki, taśmy oraz pręty Odporność na działanie roztworów kwaśnych, -- 2, <= 0, <= 0 Temperatura transformacji, T<t> -- 828, <= 0, <= 0 KTemperatura mięknięcia, T<m> -- 864, <= 0, <= 0 KGęstość, p -- 3,11, <= 0, <= 0 g/cm`3`Współczynnik załamania,
1 Szkło optyczne bezbarwne Szkło optyczne BaCK 607-57 BN-88/6862-06 Materiał wyjściowy do wykonywania elementów optycznych Klasyfikacja szkłaCharakterystyka szkła Nazwa Typ bezbarwneRodzaj barowy ciężki kron Własności fizykochemiczne:Odporność na działanie wilgotnej atmosfery: A Bloki, taśmy oraz pręty Współczynnik rozszerzal. liniowej 25-125 st. C, , -- aWspółczynnik załamania, n<l 12> -- 1,59481, <= 0, <= 0 Współczynnik załamania, n<l 8> -- 1,60502, <= 0, <= 0 Współczynnik załamania, n<g> -- 1,6206, <= 0, <= 0 Współczy
2 Szkło optyczne bezbarwne Szkło optyczne LLF 541-47 BN-88/6862-06 Materiał wyjściowy do wykonywania elementów optycznych Klasyfikacja szkłaCharakterystyka szkła NazwaTyp BezbarwneRodzaj Bardzo lekki flint Bloki, taśmy oraz pręty Współczynnik załamania, n<g> -- 1,55515, <= 0, <= 0 Współczynnik załamania, n<l 12> -- 1,52771, <= 0, <= 0 Współczynnik załamania, n<l 8> -- 1,53829, <= 0, <= 0 Współczynnik załamania, n<F> -- 1,54869, <= 0, <= 0 Współczynn
1 Szkło optyczne bezbarwne Szkło optyczne ZnK 521-60 BN-88/6862-06 Materiał wyjściowy do wykonywania elementów optycznych Klasyfikacja szkłaCharakterystyka szkła Nazwa Typ bezbarwneRodzaj cynkowy kron Własności fizykochemiczne:Odporność na działanie wilgotnej atmosfery: A Bloki, taśmy oraz pręty Gęstość, p -- 2,61, <= 0, <= 0 g/cm`3`Współczynnik załamania, n<c> -- 1,51828, <= 0, <= 0 Współczynnik załamania, n<g> -- 1,53163, <= 0, <= 0 Współczynnik załamania, n<l 8> -- 1,5191, <= 0, <= 0 Współczynnik załamania, n<e>
2 Szkło laboratoryjne krzemowo-sodowo-wapniowo-glinowe Szkło SiNaX/NOO-9,3 BN-86/6850-06/05 Szkło do wyrobu sprzętu laboratoryjnego pracującego w temperaturze zbliżonej do temperatury pokojowej Własności użytkowe: niskoobciążalneOdporność na działanie wody w temperaturze 98 st. C (dla szkieł zawierających poniżej 5% B2O3: klasa 3/98<=264 mikrogramów Na2O/gWłasności chemiczne: odporność na działanie zasad: klasa 2<=150 mg/dm2 Klasyfikacja szkłaCharakterystyka szkła Nazwa OznaczenieRodzaj(skład. podst.) SiO2 SiOdmiana(skład. uzup.) Na2O Naczynia i sprzęt laboratoryjny Nominalna gęstość, -- 2,51, <= 0, <= 0 g/cm`3`Dolna temp. odprężania odpow. lepkości 10`14,5` dPa*s, -- 465 - 495, <= 0, <= 0 st. CGórna temp. odprężania odpowiad. lepkości 10`13` dPa*s, -- 525, <= 0, <= 0 st. CŚr. współ. linio CaO (CaO) 8,2%Na2O (Na2O) 14,2%B2O3 (B2O3) 1,1%SiO2 (SiO2) 68,9%MgO (MgO) 1,8%K2O (K2O) 1,8%Al2O3 (Al2O3) 4%