Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
1 Stop Złota AuCu20Ag5 Stop Złota AuCu20Ag5 PN-M-17006:1998 wyroby jubilerskie cecha: ZŁ 21Barwa: czerwonożółtapróba: 750,0 druty, pasy Miedź (Cu) - resztaCyna (Sn) <= 0,003%Złoto (Au) >= 75%Arsen (As) <= 0,003%Bizmut (Bi) <= 0,003%Antymon (Sb) <= 0,003%Żelazo (Fe) <= 0,05%Ołów (Pb) <= 0,003%Cynk (Zn) <= 0,05%Inne (Inne) <= 0,485%<br /
2 Stop Złota AuCu25 Stop Złota AuCu25 PN-M-17006:1998 Wyroby jubilerskie cecha: ZŁ 20Barwa: czerwonapróba: 750 Druty, pasy Cyna (Sn) <= 0,003%Cynk (Zn) <= 0,05%Złoto (Au) >= 75%Miedź - reszta (Miedź - reszta) <= 0%Ołów (Pb) <= 0,003%Żelazo (Fe) <= 0,05%Antymon (Sb) <= 0,003%Bizmut (Bi) <= 0,003%Arsen (As) <= 0,003%Inne (In
1 Stop Złota AuCu44Zn9Ag10 Stop Złota AuCu44Zn9Ag10 PN-M-17006:1998 Wyroby jubilerskie walcowane cecha: ZŁ 52Barwa: żółtapróba: 375 druty, pasy Arsen (As) <= 0,003%Bizmut (Bi) <= 0,003%Inne (Inne) <= 0,485%Cyna (Sn) <= 0,003%Żelazo (Fe) <= 0,05%Złoto (Au) >= 37,5%Ołów (Pb) <= 0,003%Miedź (Cu) resztaSrebro (Ag) 9,5 - 10,5%Antymon (Sb) <= 0,003%
2 Dentystyczny odlewniczy stop złota Stop złota typ 1 PN-93/H-87251 Jako wypełniacz Informacje technologiczneStop miękki, do małych obciążeń, nie może wydzielać substancji, które mogłyby zaszkodzić pacjentowi Własności mechaniczne podano dla stanu miękkiegoSkład chemiczny, stężenie masowe pierwiastka,%Stop powinien zawierać łącznie co najmniej 75% masy złota i metali z grupy platynowców: Pt, Pd,Ir, Rh, Ru, Os Odlewy Wydłużenie, A<5> -- 12, <= 0, <= 0 %Twardość, HV -- 50 - 90, <= 0, <= 0 HV30Granica plastyczności, R<0,2> -- 80, <= 0, <= 0 MPa
1 Stop Złota AuCu29Ag13 Stop Złota AuCu29Ag13 PN-M-17006:1998 Wyroby Jubilerskie cecha: ZŁ 32Barwa: żółtapróba: 585 Druty, pasy Bizmut (Bi) <= 0,003%Cynk (Zn) <= 0,05%Arsen (As) <= 0,003%Antymon (Sb) <= 0,003%Żelazo (Fe) <= 0,05%Ołów (Pb) <= 0,003%Miedź (Cu) resztaSrebro (Ag) 12,5 - 13,5%Inne (Inne) <= 0,485%Cyna (Sn) <= 0,003%
2 Stop Złota AuCu36Ag6 Stop Złota AuCu36Ag6 PN-M-!7006:1998 Wyroby jubilerskie cecha: ZŁ 30Barwa: czerwonapróba: 585 Druty, pasy Cynk (Zn) <= 0,05%Złoto (Au) >= 58,5%Cyna (Sn) <= 0,003%Arsen (As) <= 0,003%Inne (Inne) <= 0,485%Bizmut (Bi) <= 0,003%Antymon (Sb) <= 0,003%Srebro (Ag) 5,5 - 6,5%Ołów (Pb) <= 0,003%Żelazo + Tytan (Fe +
2 Stop Złota AuCu37Zn11Ag15 Stop Złota AuCu37Zn11Ag15 PN-M-17006:1998 Wyroby jubilerskie cecha: ZŁ 53Barwa: czerwonożółtapróba: 375,0 druty, pasy Współczynnik rozszerzal. liniowej, , -- 1/K - , <= 23,5, <= 0 aGranica plastyczności, R<p0,2> -- 80 - 255, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie, A -- 1 - 24, <= 0, <= 0 %Twardość, HB -- 50 - 88, <= 0, <= 0 HBWytrzymałość na rozciąga Inne (Inne) <= 0,15%Tytan (Ti) <= 0,1%Cynk (Zn) <= 0,3%Chrom (Cr) <= 0,3%Magnez (Mg) 1,6 - 2,5%Miedź (Cu) <= 0,1%Mangan (Mn) 0,5 - 1,1%Krzem (Si) <= 0,4%Aluminium - reszta () <= 0%Żelazo (Fe) <= 0,5%
1 Stop złota AU103 Stop złota AU103 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego w próżni stali, niklu, miedzi i ich stopów, kobaltu, berylu, zlota, wolframu, tytanu, molibdenu i ceramiki metalizowanej
2 Stop Złota AuCu22Ag20 Stop Złota AuCu22Ag20 PN-M-17006:1998 wyroby jubilerskie cecha: ZŁ 61Barwa: żółtapróba: 333,0 druty, pasy elazo (Fe) <= 0,05%Inne (Inne) <= 0,485%Złoto (Au) >= 58,5%Srebro (Ag) 19,5 - 20,5%Miedź (Cu) resztaOłów (Pb) <= 0,003%Antymon (Sb) <= 0,003%Arsen (As) <= 0,003%Cyna (Sn) <= 0,003%Cynk (Zn) <= 0,05%<b
1 Stop Złota AuAg30Cu20 Stop Złota AuAg30Cu20 PN-M-17006:1998 Wyroby jubilerskie cecha: ZŁ 42Barwa: jasnożółtapróba: 500 Druty, pasy Złoto (Au) >= 50%Cynk (Zn) <= 0,05%Cyna (Sn) <= 0,003%Bizmut (Bi) <= 0,003%Żelazo (Fe) <= 0,05%Ołów (Pb) <= 0,003%Inne (Inne) <= 0,485%Srebro (Ag) 29,5 - 30,5%Arsen (As) <= 0,003%Miedź (Cu) reszta<br /