Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
1 Stopy wolframu Stop wolframu W-Ni-Fe (klasa 3) Jako obciążniki i przeciwwagi, do badań właściwości mechanicznych materiałów oraz do badań nieniszczących, ekrany radiacyjne Słabe właściwości mechaniczne, dobra odporność na ścieranie oraz odporność korozyjna, możliwość stosowania jako warstwy ochronne Własności mechaniczne podano dla stanu miękkiego Pręty, druty Granica plastyczności, R<0,2> -- 655, <= 0, <= 0 MPaTwardość, HRC -- 29, <= 0, <= 0 HRCWydłużenie, A -- 6, <= 0, <= 0 %Moduł sprężystości, E -- 310, <= 0, <= 0 GPaGęstość, p -- 18, <= 0, <= 0 g/cm`3`Współczynnik roz Wolfram (W) - resztaNikiel (Ni) 7%Żelazo (Fe) 3%
2 Stop wolframu Stop wolframu W-ThO2 Elementy grzejne pieców wysokotemperaturowych, spirale parowników, włókna żarzeniowe, elektrody spawalnicze, katody magnetronów Stop doporny na pełzanie i żarowytrzymały powyżej 1900 st.C Wielkości we własnościach mechanicznych podane zostały dla stanu miękkiego Pręty katodowe, druty Gęstość, p -- 19,2, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> MPa - 340, przy temp. 1200Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> MPa - 250, przy temp. 1400 Tho2 (ThO2) 2%Wolfram (W) reszta
1 Stop wolframu Stop wolframu W-Ni-Fe Jako obciążniki i przeciwwagi, do badań właściwości mechanicznych materiałów oraz do badań nieniszczących, ekrany radiacyjne Informacje technologiczne i zalecenia eksploatacyjneSłabe właściwości magnetyczne, dobra odporność na ścieranie oraz odporność korozyjna, możliwość stosowania jako warstwy ochronne Klasa 1Własności mechaniczne zostały podane dla stanu miękkiego Pręty, druty Gęstość, p -- 17, <= 0, <= 0 g/cm`3`Współczynnik rozszerzal. cieplnej, , -- 1/K - , 0,0000054, <= 0 aGranica plastyczności, R<0,2> -- 615, <= 0, <= 0 MPaTwardość, HRC -- 27, <= 0, <= 0 HRCWydłużenie, A -- 16, <= 0, <= Nikiel (Ni) 5 - 7,5%Wolfram (W) resztaŻelazo (Fe) 3 - 5,5%
2 Stopy wolframu Stop wolframu W-Ni-Fe (klasa 4) Jako obciążniki i przeciwwagi, do badań właściwości mechanicznych materiałów oraz do badań nieniszczących, ekrany radiacyjne Słabe właściwości mechaniczne, dobra odporność na ścieranie oraz odporność korozyjna, możliwość stosowania jako warstwy ochronne Własności mechaniczne podano dla stanu miękkiego Pręty, druty Współczynnik rozszerzal. cieplnej, , -- 1/K - , 0,000005, <= 0 aGęstość, p -- 18,5, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wydłużenie, A -- 3, <= 0, <= 0 %Twardość, HRC -- 32, <= 0, <= 0 HRCGranica plastyczności, R<0,2> -- 690, <= 0, <= 0 Nikiel (Ni) 1%Wolfram (W) resztaŻelazo (Fe) 1%
2 Stop wolframu Stop wolframu W-Ni-Cu Jako obciążniki i przeciwwagi, do badań właściwości mechanicznych materiałów oraz do badań nieniszczących, ekrany radiacyjne Dobra odporność na ścieranie oraz odporność korozyjna, możliwość stosowania jako warstwy ochronne Własności mechaniczne podano dla stanu miękkiego Pręty, druty Wydłużenie, A -- 4, <= 0, <= 0 %Moduł sprężystości, E -- 275, <= 0, <= 0 GPaTwardość, HRC -- 27, <= 0, <= 0 HRCGranica plastyczności, R<0,2> -- 605, <= 0, <= 0 MPaWytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 785, <= 0, <= 0 MPa<b Wolfram (W) - resztaMiedź (Cu) 3 - 4%Nikiel (Ni) 6 - 7%