Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
1 Stop tytanu Stop tytanu Ti5Al2,5Sn Części silników odrzutowych, konstrukcje spawane z blach, elementy konstrukcyjne płatowców, łopatki i tarcze sprężarek Własności mechaniczne podano w stanie wyżarzonym Sztaby, arkusze, płyty, pasy, rury Granica plastyczności, R<0,2> -- 840, <= 0, <= 0 MPaPrzewężenie, Z -- 30, <= 0, <= 0 %Rezystywność, q 20 st. C -- 0,000157, <= 0, <= 0 µOm*cmWspółczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 8,5, <= 0 lPraca łamania, KU -<B Tlen (O) <= 0,2%Wodór (H) <= 0,01%Tytan (Ti) resztaŻelazo (Fe) <= 0,5%Węgiel (C) <= 0,08%Aluminium (Al) 4,5 - 5,5%Cyna (Sn) 2 - 3%Azot (N) <= 0,04%
2 Stop tytanu Stop tytanu Ti13V11Cr3Al Stop stosowany na części pojazdów kosmicznych, powłoki silników rakietowych. We własnościach mechanicznych wartości podane są w stanie wyżarzonym Sztaby, arkusze, pasy, płyty Gęstość, p -- 4,84, <= 0, <= 0 g/cm`3`Twardość, HB -- 310, <= 0, <= 0 HBWydłużenie, A<5> -- 16, <= 0, <= 0 %Granica plastyczności, R<0,2> -- 900, <= 0, <= 0 MPaWytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 940, <= 0, <= 0 MPa<br / elazo (Fe) <= 0,35%Wanad (V) 12,5 - 14,5%Tlen (O) <= 0,2%Azot (N) <= 0,05%Węgiel (C) <= 0,08%Wodór (H) <= 0,01%Tytan (Ti) resztaAluminium (Al) 2,4 - 4%
1 Stop tytanu Stop tytanu Ti6Al2Sn4Zr6Mo Stop stosowany na części silników turbinowych, łopatki śmigieł kompresorów Własności mechaniczne podano w stanie wyżarzonym Sztaby, arkusze, płyty Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 965, <= 0, <= 0 MPaPrzewężenie, Z -- 20, <= 0, <= 0 %Granica plastyczności, R<0,2> -- 890, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie, A<5> -- 10, <= 0, <= 0 %Twardość, HB -- 350, <= 0, <= 0 HBWsp Tytan (Ti) - resztaWodór (H) <= 0,01%Węgiel (C) <= 0,05%Azot (N) <= 0,12%Tlen (O) <= 0,12%Żelazo (Fe) <= 0,15%Molibden (Mo) 5,5 - 6,5%Cyrkon (Zr) 3,6 - 4,4%Cyna (Sn) 1,8 - 2,2%Aluminium (Al) 5,5 - 6,5%
2 Stop tytanu Stop tytanu Ti3Al2,5V Stop przeznaczony na rury Własności mechaniczne: wartość - w stanie wyżarzonym Sztaby, arkusze, płyty Współczynnik rozszerzal. liniowej 20-100 st.C, , -- 1/K - , 0,00000936, <= 0 aTwardość, HB -- 260, <= 0, <= 0 HBPraca łamania, KU -- 54, <= 0, <= 0 JWydłużenie, A<5> -- 22, <= 0, <= 0 %Gęstość, p -- 4,48, <= 0, <= 0 g/<B Tytan (Ti) - resztaWodór (H) <= 0,01%Węgiel (C) <= 0,05%Żelazo (Fe) <= 0,35%Tlen (O) <= 0,12%Aluminium (Al) 2,5 - 3,5%Wanad (V) 2 - 3%Azot (N) <= 0,04%
2 Stop tytanu Stop tytanu Ti6Al6V2Sn Stop na odkuwki stosowane w sprzęcie zbrojeniowym, lotnictwie i pociskach kierowanych, na powłoki silników rakietowych Własności mechaniczne podano w stanie wyżarzonym Sztaby, arkusze, płyty, pasy, rury Przewężenie, Z -- 34, <= 0, <= 0 %Współczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 7, <= 0 lWspółczynnik rozszerzal. liniowej 20-100 st.C, , -- 1/K - , 0,0000095, <= 0 aGęstość, p -- 4,52, <= 0, <= 0 g/cm`3`Praca łama Węgiel (C) <= 0,05%Wodór (H) <= 0,01%Wanad (V) 5 - 6%Cyna (Sn) 1,5 - 2,5%Aluminium (Al) 5 - 6%Żelazo (Fe) <= 0,15%Tlen (O) <= 0,12%Azot (N) <= 0,12%Tytan (Ti) reszta
1 Stop tytanu Stop tytanu Ti8Al1Mo1V Stop przeznaczony na części silników turbinowych i płatowców Własności mechaniczne podano w stanie wyżarzonym Sztaby, arkusze, płyty, pasy, rury Współczynnik rozszerzal. liniowej 20-100 st.C, , -- 1/K - , 0,0000101, <= 0 aRezystywność, q 20 st. C -- 0,000199, <= 0, <= 0 µOm*cmGranica plastyczności, R<0,2> -- 820, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie, A<5> -- 14, <= 0, <= 0 % elazo (Fe) <= 0,15%Wodór (H) <= 0,01%Tytan (Ti) resztaWęgiel (C) <= 0,05%Tlen (O) <= 0,2%Molibden (Mo) 0,8 - 1,2%Wanad (V) 0,8 - 1,2%Aluminium (Al) 7,5 - 8,5%Azot (N) <= 0,05%
2 Stop tytanu Stop tytanu Ti6Al4V Powłoki silników rakietowych, części silników turbinowych, tarcze, pierścienie, łopatki, okucia lotnicze, naczynia ciśnieniowe Własności mechaniczne: wartość - w stanie wyżarzonym Sztaby, arkusze, pasy, pręty, płyty Współczynnik rozszerzal. liniowej 20-100 st.C, , -- 1/K - , 0,0000079, <= 0 aGęstość, p -- 4,42, <= 0, <= 0 g/cm`3`Współczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 6, <= 0 lPraca łamania, KU -- 8, <= 0, <= 0 JPrzewęże<BR Wanad (V) 3,5 - 4,5%Żelazo (Fe) <= 0,3%Tlen (O) <= 0,2%Azot (N) <= 0,05%Węgiel (C) <= 0,08%Wodór (H) <= 0,01%Tytan (Ti) resztaAluminium (Al) 5,5 - 6,75%