Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
1 Spoiwo srebrne Stop srebra AG104
2 Stop srebra AG304 Stop srebra AG304 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego stali i miedzie z materiałami złącznymi ze stali, miedzie i stopów miedzi oraz niklu i jego stopów, instalacji hydraulicznych i sanitarnych Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących eksplozji dymów zawierających kadm. Do lutowania urządzeń pracujących w temperaturze do 150 stopni C. Przy lutowaniu stali nierdzewnych ze względu na obecność cynku w lucie istnieje możliwość wy Pręty, druty, folia, proszek Krzem (Si) <= 0,05%Ołów (Pb) <= 0,025%Fosfor (P) <= 0,008%Aluminium (Al) <= 0,001%Kadm (Cd) 18 - 22%Cynk (Zn) 19 - 23%Miedź (Cu) 18 - 20%Srebro (Ag) 39 - 41%Bizmut (Bi) <= 0,03%
1 Spoiwo srebrne Stop srebra AG107 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego: Instalacji w przemyśle chłodniczym, przemyśle elektrotechnicznym, stali, żeliwa, miedzi i jej stopów, niklu i jego stopów Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących ekspozycji dymów zawierających kadm.Powierzchnia spoiwa do lutowania twardego powinna być wolna od zanieczyszczeń, które mogłyby negatywnie wpływać na lutowanie. Dla prętów otulonych topnikiem Własności technologiczne:Temperatura pracy ma wartość 740 st. CSkład chemiczny:Cd, Si, Al, Bi, P, Pb występują w postaci zanieczyszczeniaCałkowita sumaryczna zawartość zanieczyszczeń 0,15%Własności fizyczne:temperatura solidus ma wartość 6 Pręty, druty, folia, proszek Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 360 - 480, <= 0, <= 0 MPaGęstość, p -- 8,8, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wydłużenie, A -- 12, <= 0, <= 0 % Krzem (Si) <= 0,05%Aluminium (Al) <= 0,001%Srebro (Ag) 29 - 31%Miedź (Cu) 35 - 37%Cynk (Zn) 30 - 34%Cyna (Sn) 1,5 - 2,5%Fosfor (P) <= 0,008%Bizmut (Bi) <= 0,03%Ołów (Pb) <= 0,025%Kadm (Cd) <= 0,03%
2 Spoiwo srebrne Stop srebra AG108 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego: Instalacji w przemyśle chłodniczym, przemyśle elektrotechnicznym, stali, żeliwa, miedzi i jej stopów, niklu i jego stopów Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących ekspozycji dymów zawierających kadm.Powierzchnia spoiwa do lutowania twardego powinna być wolna od zanieczyszczeń, które mogłyby negatywnie wpływać na lutowanie. Dla prętów otulonych topnikiem Własności technologiczne:Temperatura pracy ma wartość 750 st. CSkład chemiczny:Cd, Si, Al, Bi, P, Pb występują w postaci zanieczyszczeniaCałkowita sumaryczna zawartość zanieczyszczeń 0,15%Własności fizyczne:temperatura solidus ma wartość 6 Pręty, druty, folia, proszek Gęstość, p -- 9,7, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 360 - 480, <= 0, <= 0 MPa Aluminium (Al) <= 0,001%Ołów (Pb) <= 0,025%Bizmut (Bi) <= 0,03%Krzem (Si) <= 0,05%Kadm (Cd) <= 0,03%Cyna (Sn) 1,5 - 2,5%Cynk (Zn) 31 - 35%Miedź (Cu) 39 - 41%Srebro (Ag) 24 - 26%Fosfor (P) <= 0,008%
1 Spoiwo srebrne Stop srebra AG106 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego: Instalacji ciepłej i zimnej wody, olejowych oraz gazu ciekłego, miejskiego i ziemnego, a także instalacji przesyłających fluorowane chlorowęglowodory,instalacji z rur stalowych i miedzianych z elementami ze stopów miedzi ( mosiądze, Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących ekspozycji dymów zawierających kadm.Nadaje się do lutowania urządzeń pracujących w temp. do 200 st.C.Powierzchnia spoiwa do lutowania twardego powinna być wolna od zanieczyszczeń, które mogł Własności technologiczne:Temperatura pracy ma wartość 710 st. CSkład chemiczny:Cd, Si, Al, Bi, P, Pb występują w postaci zanieczyszczeniaCałkowita sumaryczna zawartość zanieczyszczeń 0,15%Własności fizyczne:temperatura solidus ma wartość 6 Pręty, druty, folia, proszek Wydłużenie, A -- %Gęstość, p -- 9, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 360 - 480, <= 0, <= 0 MPa Miedź (Cu) 35 - 37%Cynk (Zn) 25,5 - 29,5%Cyna (Sn) 2 - 3%Kadm (Cd) <= 0,03%Krzem (Si) <= 0,05%Aluminium (Al) <= 0,001%Bizmut (Bi) <= 0,03%Fosfor (P) <= 0,008%Srebro (Ag) 33 - 35%Ołów (Pb) <= 0,025%
2 Spoiwo srebrne Stop srebra AG105 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego: elementów w urządzeniach chłodniczych, instalacji destylacyjnych, przemyśle spożywczym, sprzętu gospodarstwa domowego, stali, stali nierdzewnych, miedzi i jej stopów, niklu i jego stopów Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących ekspozycji dymów zawierających kadm.Nadaje się do lutowania urządzeń pracujących w temp. do 200 st.C.Powierzchnia spoiwa do lutowania twardego powinna być wolna od zanieczyszczeń, które mogł Własności technologiczne:Temperatura pracy ma wartość 690 st. CSkład chemiczny:Cd, Si, Al, Bi, P, Pb występują w postaci zanieczyszczeniaCałkowita sumaryczna zawartość zanieczyszczeń 0,15%Własności fizyczne:temperatura solidus ma wartość 6 Pręty, druty, folia, proszek Gęstość, p -- 9,1, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wydłużenie, A -- 12, <= 0, <= 0 %Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 350 - 430, <= 0, <= 0 MPa Fosfor (P) <= 0,008%Ołów (Pb) <= 0,025%Miedź (Cu) 29 - 31%Cynk (Zn) 26 - 30%Cyna (Sn) 1,5 - 2,5%Kadm (Cd) <= 0,03%Krzem (Si) <= 0,05%Aluminium (Al) <= 0,001%Bizmut (Bi) <= 0,03%Srebro (Ag) 39 - 41%
2 Spoiwo srebrne Stop srebra AG103 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego: elementów w przemyśle spożywczym, w technice próżniowej, stali, stali nierdzewnych, miedzi i jej stopów, niklu i jego stopów, a także węglików spiekanych, stopów metali kolorowych odpornychna działanie wody morskiej Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących ekspozycji dymów zawierających kadm.Nadaje się do lutowania urządzeń pracujących w temp. do 200 st.C.Powierzchnia spoiwa do lutowania twardego powinna być wolna od zanieczyszczeń, które mogł Własności technologiczne:Temperatura pracy ma wartość 660 st. CSkład chemiczny:Cd, Si, Al, Bi, P, Pb występują w postaci zanieczyszczeniaCałkowita sumaryczna zawartość zanieczyszczeń 0,15%Własności fizyczne:temperatura solidus ma wartość 6 Pręty, druty, folia, proszek Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 350 - 430, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie, A -- 25, <= 0, <= 0 %Gęstość, p -- 9,4, <= 0, <= 0 g/cm`3` Miedź (Cu) 20 - 22%Aluminium (Al) <= 0,001%Fosfor (P) <= 0,008%Bizmut (Bi) <= 0,03%Ołów (Pb) <= 0,025%Krzem (Si) <= 0,05%Kadm (Cd) <= 0,03%Cynk (Zn) 20 - 24%Srebro (Ag) 54 - 56%Cyna (Sn) 1,5 - 2,5%
1 Stop srebra AG351 Stop srebra AG351 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego niklu i jego stopów oraz stali i miedzi z materiałami złącznymi ze stali, miedzi i stopów miedzi Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących eksplozji dymów zawierających kadm. Do lutowania urządzeń pracujących w temperaturze do 150 stopni C. Przy lutowaniu stali nierdzewnych ze względu na obecność cynku w lucie istnieje możliwość wy Pręty, druty, folia, proszek Aluminium (Al) <= 0,001%Ołów (Pb) <= 0,025%Bizmut (Bi) <= 0,03%Krzem (Si) <= 0,05%Kadm (Cd) 14 - 18%Nikiel (Ni) 2,5 - 3,5%Cynk (Zn) 13,6 - 17,5%Srebro (Ag) 49 - 51%Miedź (Cu) 14,5 - 16,5%Fosfor (P) <=
2 Spoiwo srebrne Stop srebra AG104 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego: Instalacji ciepłej i zimnej wody, olejowych oraz gazu ziemnego i ciekłego, a także instalacji przesyłających fluorowane chlorowęglowodory, stali i miedzi z materiałami złącznymi ze stali i miedzi oraz stopów metali kolorowych (mosią Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących ekspozycji dymów zawierających kadm.Nadaje się do lutowania urządzeń pracujących w temp. do 200 st.C.Powierzchnia spoiwa do lutowania twardego powinna być wolna od zanieczyszczeń, które mogł Własności technologiczne:Temperatura pracy ma wartość 670 st. CSkład chemiczny:Cd, Si, Al, Bi, P, Pb występują w postaci zanieczyszczeniaCałkowita sumaryczna zawartość zanieczyszczeń 0,15%Własności fizyczne:temperatura solidus ma wartość 6 Pręty, druty, folia, proszek Gęstość, p -- 9,2, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wydłużenie, A -- 10, <= 0, <= 0 %Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 350 - 430, <= 0, <= 0 MPa Cynk (Zn) 23,5 - 27,5%Srebro (Ag) 44 - 46%Ołów (Pb) <= 0,025%Fosfor (P) <= 0,008%Bizmut (Bi) <= 0,03%Aluminium (Al) <= 0,001%Krzem (Si) <= 0,05%Cyna (Sn) 2 - 3%Miedź (Cu) 26 - 28%Kadm (Cd) <= 0,03%
1 Stop srebra AG303 Stop srebra AG303 PN-EN 1044:2002 Do lutowania twardego stali i miedzi z materiałami złącznymi ze stali, miedzi i stopów miedzi oraz niklu i jego stopów, instalacji hydraulicznych i sanitarnych Uwaga: Przestrzegać wszystkich krajowych wymagań dotyczących eksplozji dymów zawierających kadm. Do lutowania urządzeń pracujących w temperaturze do 150 stopni C. Przy lutowaniu stali nierdzewnych ze względu na obecność cynku w lucie istnieje możliwość wy Pręty, druty, folia, proszek Ołów (Pb) <= 0,025%Miedź (Cu) 16 - 18%Cynk (Zn) 14 - 18%Kadm (Cd) 23 - 27%Krzem (Si) <= 0,05%Aluminium (Al) <= 0,001%Bizmut (Bi) <= 0,03%Fosfor (P) <= 0,008%Srebro (Ag) 41 - 43%