Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
2 Stop niklu do obróbki plastycznej Stop niklu NiFe30Cr21Mo3 PN-ISO 9722:2000 Elementy instalacji do produkcji kwasów, sprzęt w przemyśle chemicznym, instalacje gazowe, urządzenia do przetwarzania paliwa jądrowego, instalacje przesyłu paliwa, sprzęt do kontroli zanieczyszczenia W składzie chemicznym:Kobalt do 1,5% liczy się jako nikiel. W tym przypadku nie wymaga się określania jego stężeniaWe własnościach fizycznych gęstość jest podana w przybliżeniu Płyty, blachy, taśmy, pręty, odkuwki Gęstość, p -- 8,1, <= 0, <= 0 g/cm`3` Tytan (Ti) 0,6 - 1,2%Krzem (Si) <= 0,5%Aluminium (Al) <= 0,2%Mangan (Mn) <= 1%Żelazo (Fe) resztaMiedź (Cu) 1,5 - 3%Molibden (Mo) 2,5 - 3,5%Chrom (Cr) 19,5 - 23,5%Węgiel (C) <= 0,2%Nikiel (Ni) 38 - 46%<
1 Stop niklu do obróbki plastycznej Stop niklu NiCr20Co18Ti3 PN-ISO 9722:2000 Przesycanie ( drut) w 1050-1100 st.C, chłodzenie w powietrzu lub szybciej
2 Stop niklu do obróbki plastycznej Stop niklu FeNi31Cr27Mo4Cu1 PN-ISO 9722:2000 W składzie chemicznym:Kobalt do 1,5% liczy się jako nikiel. W tym przypadku nie wymaga się określania jego stężeniaWe własnościach fizycznych gęstość jest podana w przybliżeniu Płyty, blachy, taśmy, rury, druty Gęstość, p -- 8, <= 0, <= 0 g/cm`3` Mangan (Mn) <= 2,5%Krzem (Si) <= 1%Siarka (S) <= 0,03%Molibden (Mo) 3 - 4%Żelazo (Fe) resztaMiedź (Cu) 0,6 - 1,4%Chrom (Cr) 26 - 28%Węgiel (C) <= 0,3%Fosfor (P) <= 0,03%Nikiel (Ni) 30 - 34%
1 Stop niklu do obróbki plastycznej Stop niklu FeNi32Cr21AlTi-HC PN-ISO 9722:2000 Osprzęt do nawęglania, wymienniki ciepła, pokrycie elementów grzejnych, turbiny parowe reaktorów jądrowych W składzie chemicznym:Kobalt do 1,5% liczy się jako nikiel. W tym przypadku nie wymaga się określania jego stężeniaWe własnościach fizycznych gęstość jest podana w przybliżeniuWe własnościach fizycznych gęstość, współczynnik rozszerzalności l Płyty, blachy, taśmy, rury, druty, pręty, odkuwki Współczynnik rozszerzal. liniowej, , -- 1/K - , 0,0000144, <= 0 aPrzewodność cieplna, , -- W/m*K - , 11,5, <= 0 lGęstość, p -- 8, <= 0, <= 0 g/cm`3` Na2O (Na2O) <= 0%Krzem (Si) <= 1%Siarka (S) <= 0,015%Tytan (Ti) 0,15 - 0,6%Aluminium (Al) 0,15 - 0,6%Chrom (Cr) 19 - 23%Miedź (Cu) <= 0,7%Żelazo (Fe) resztaMangan (Mn) <= 1,5%Nikiel (Ni) 30 - 35%
2 Stop niklu do obróbki plastycznej Stop niklu NiCr26Fe20Co3Mo3W3 PN-ISO 9722:2000 Własności mechaniczne półproduktów - płyty, blachy, taśmy:Wszystkie wartości podane są w stanie wyżarzonymGranica plastyczności Rp0,2 >=240 MPa Płyty, blachy, taśmy, rury, pręty, drut Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- >= 550, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie, A -- >= 30, <= 0, <= 0 %Twardość, HRB -- 75 - 95, <= 0, <= 0 HRB Siarka (S) <= 0,03%Mangan (Mn) <= 2%Krzem (Si) <= 1,5%Fosfor (P) <= 0,03%Molibden (Mo) 2,5 - 4%Nikiel (Ni) 44 - 48%Węgiel (C) <= 0,1%Kobalt (Co) 2,5 - 4%Chrom (Cr) 24 - 27%Żelazo (Fe) resztaWolfr
1 Stop niklu do obróbki plastycznej Stop niklu NiMo16Cr15Fe6W4 PN-ISO 9722:2000 Osprzę w przemyśle papierniczym, sprzęt do kontroli zanieczyszczenia, elementy rozdrabniaczy, przetwórstwo odpadów W składzie chemicznym:Kobalt do 1,5% liczy się jako nikiel. W tym przypadku nie wymaga się określania jego stężenia We własnościach fizycznych gęstość, współczynnik rozszerzalności liniowej i przewodność cieplna podane są w przybliżeniu, a pojemnoś Płyty, blachy, taśmy,rury, pręty, drut, odkuwki Współczynnik rozszerzal. liniowej, , -- 1/K - , 0,0000112, <= 0 aPrzewodność cieplna, , -- W/m*K - , 9,8, <= 0 lGęstość, p -- 8,9, <= 0, <= 0 g/cm`3` Molibden (Mo) 15 - 17%Węgiel (C) <= 0,01%Kobalt (Co) <= 2,5%Chrom (Cr) 14,5 - 16,5%Mangan (Mn) <= 1%Fosfor (P) <= 0,04%Siarka (S) <= 0,03%Krzem (Si) <= 0,08%Wolfram (W) 3 - 4,5%Żelazo (Fe) 4 - 7%
2 Stop niklu do obróbki plastycznej Stop niklu NiCu30 PN-80/H-87045 Aparatura, zbiorniki, części maszyn i na elementy do lamp elektronowych i urządzeń elektronicznych Stop charakteryzujący się dużą odpornością na korozję oraz bardzo dobrymi własnościami mechanicznymi Własności mechaniczne podano dla stanu wyżarzonego Taśmy, blachy, pręty, druty Rezystywność, q 20 st. C -- 51, <= 0, <= 0 µOm*cmWspółczynnik przewodzenia ciepła 20 st.C, , -- W/m*K - , 21,7, <= 0 lGęstość, p -- 8,83, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 480, <= 0, <= 0 MPaTwardość Siarka (S) 0,01%Miedź (Cu) 29 - 30%Krzem (Si) 0,2%Magnez (Mg) 0,1%Węgiel (C) 0,1%Nikiel (Ni) resztaFosfor (P) 0,01%
2 Stop niklu na zawory silników spalinowych Stop niklu NiCr20TiAl (2.4952) PN-EN 10090:2001 Zawory wylotowe silników spalinowych tłokowych Własności mechaniczne podano dla próbek o średnicy <=40 mm Pręty Przewodność cieplna, , <20 st> -- W*m-1*K-1 - , 13, <= 0 lPrzewężenie, Z -- 25, <= 0, <= 0 %Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 1100 - 1400, <= 0, <= 0 MPaGranica plastyczności, R<p0,2> -- 725, <= 0, <= 0 MPaPojemność ci<B elazo (Fe) <= 3%Węgiel (C) 0,04 - 0,1%Kobalt (Co) <= 2%Tytan (Ti) 1,8 - 2,7%Miedź (Cu) <= 0,2%Bizmut (Bi) <= 0,008%Aluminium (Al) 1 - 1,8%Nikiel (Ni) >= 65%Chrom (Cr) 18 - 21%Siarka (S) <= 0,015%<br /
1 Stop niklu do obróbki plastycznej Stop niklu NiCr21Fe18Mo9 PN-ISO 9722:2000 Elementy turbin gazowych, sprzęt do obróbki cieplnej: kosze, retorty, mufle, elementy pieców przemysłowych, technika jądrowa Kobalt do 1,5% liczy się jako nikiel
2 Stop niklu do obróbki plastycznej Stop niklu NiCr20Ti2Al PN-ISO 9722:2000 Informacje technologiczne Przesycanie ( drut) w 1050-1100 st.C, chłodzenie w powietrzu lub szybciej