Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
2 Stop magnetycznie miękki spiekany kobaltu z żelazem Stop kobaltu S-FeCo-200 PN-EN 10331:2004 Elektrotechnika, elektronika, mikroprzekaźniki, membrany słuchawkowe, rdzenie magnetyczne Skład chemiczny:Wartość kobaltu została podana w przybliżeniuWłasności mechaniczne:Twardość HV5 ma wartość 250Własności fizyczne:Gestośc po spiekaniu ma wartość 7,8 Porowatość ma wartość 3 %Przenikalność magnetyczna ma wartość <=3900Natęże Kształtki Rezystywność, q -- 0,35, <= 0, <= 0 Om*cm Kobalt (Co) 50%Żelazo (Fe) reszta
2 Stop magnetycznie miękki spiekany kobaltu z żelazem Stop kobaltu S-FeCo-100 PN-EN 10331:2004 Elektrotechnika, elektronika, mikroprzekaźniki, membrany słuchawkowe, rdzenie magnetyczne Skład chemiczny:Wartość kobaltu została podana w przybliżeniuWłasności mechaniczne:Twardość HV5 ma wartość 190Własności fizyczne:Gestośc po spiekaniu ma wartość 7,8 Porowatość ma wartość 3 %Przenikalność magnetyczna ma wartość <=2000Natęże Kształtki Rezystywność, q -- 0,1, <= 0, <= 0 nOm*m Kobalt (Co) 50%Żelazo (Fe) reszta
1 Stopy magnetycznie miękkie kobaltu z żelazem Stop kobaltu CoFe50V2 PN-75/H-87047 Do produkcji membran słuchawkowych bardzo wysokiej jakości Stop o bardzo dużej indukcji nasycenia Skład chemiczny: C, Si, S, Mn - występują w postaci zanieczyszczenia Blachy, taśmy Rezystywność, q -- 0,26, <= 0, <= 0 µOm*cmPrzenikalność początkowa, µ<0,4> -- 0,6, <= 0, <= 0 Am'-1'Indukcja nasycenia, B -- 2,05, <= 0, <= 0 T Siarka (S) 0,015%Kobalt (Co) 48 - 51%Wanad (V) 1,7 - 2%Węgiel (C) 0,02%Krzem (Si) 0,4%Mangan (Mn) 0,5%Żelazo (Fe) reszta
2 Stopy kobaltu przeznaczone na implanty Stop kobaltu CoNiCrMo Endoprotezy stawowe Duża odporność na korozję wżerową i szczelinową, materiał nietoksyczny Własności mechaniczne podano dla stanu miękkiego Pręty, elementy kształtowe, druty Granica plastyczności, R<0,2> -- 300, <= 0, <= 0 MPaWytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 800, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie, A<5> -- 40, <= 0, <= 0 %Moduł sprężystości, E -- 220, <= 0, <= 0 GPaWytrzymałość zmęczeniowa, -- 250, Tytan (Ti) <= 1%Chrom (Cr) 19 - 21%Nikiel (Ni) 33 - 37%Kobalt (Co) resztaWolfram (W) 15%Mangan (Mn) <= 0,15%Molibden (Mo) 9 - 10,5%Siarka (S) <= 0,1%Fosfor (P) <= 0,015%Węgiel (C) <= 0,025%Żelazo
1 Stop żaroodporny CO-WH1402 (CoCr22Ni22W15) Spoiwo do spawania (CoCr22Ni22W15) PN-EN 3888:2004 Do spawania konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce Stosować w stanie wyżarzonym Pręty, druty
2 Stop żaroodporny CO-WH4101 (CoCr20W15Ni) Spoiwo do spawania (CoCr20W15Ni) PN-EN 3887:2004 Do spawania konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce Stosować w stanie wyżarzonym Pręty, druty
1 Stop kobaltu Stop kobaltu CoCr23Ni10W7Ta4 Przemysł zbrojeniowy, łopatki turbin, dysze Informacje technologiczne i zalecenia eksploatacyjneWysoka odporność na utlenianie się w środowisku spalin, wysoka żarowytrzymałość Własności mechaniczne zostały podane dla stanu miękkiego. Odlewy Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 780, <= 0, <= 0 MPaWspółczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 11 - 25, <= 0 lWydłużenie, A<5> -- 3,5, <= 0, <= 0 %Moduł sprężystości, E -- 210, <= 0, <= 0 GPaWspółczynnik rozsze Wanad (V) 7%Chrom (Cr) 22,5%Krzem (Si) <= 0,4%Cyrkon (Zr) 0,5%Tytan (Ti) 0,2%Węgiel (C) 0,6%Żelazo (Fe) <= 1,5%Nikiel (Ni) 10%Mangan (Mn) <= 0,1%Kobalt (Co) resztaTantal (Tantal) 3,5%
2 Stopy kobaltu przeznaczone na implanty Stop kobaltu CoCrWNiMo Endoprotezy stawowe Duża odporność na korozję wżerową i szczelinową, materiał nietoksyczny Własności mechaniczne podano w stanie lanym Odlewy Wydłużenie, A<5> -- 10, <= 0, <= 0 %Moduł sprężystości, E -- 200, <= 0, <= 0 GPaWspółczynnik rozszerzal. cieplnej, , -- 1/K - , 0,0000123, <= 0 aWspółczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 9,8, <= 0 lRezystywność elazo (Fe) <= 3%Kobalt (Co) resztaNikiel (Ni) 9 - 11%Mangan (Mn) <= 2%Chrom (Cr) 19 - 21%Wolfram (W) 14 - 16%Molibden (Mo) 4,5 - 7%Krzem (Si) <= 1%Węgiel (C) <= 0,15%
2 Stop kobaltu przeznaczony na implanty Stop kobaltu CoCrMo Endoprotezy stawowe Informacje technologiczne i zalecenia eksploatacyjneDuża odporność na korozję wżerową i szczelinową, materiał nietoksyczny Własności mechaniczne dla stanu lanego. Odlewy Granica plastyczności, R<0,2> -- 450, <= 0, <= 0 MPaGęstość, p -- 8,3, <= 0, <= 0 g/cm`3`Moduł sprężystości, E -- 200, <= 0, <= 0 GPaWytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 665, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie, A<5> -- 8, <= 0, <= Kobalt (Co) - resztaNikiel (Ni) <= 2,5%Molibden (Mo) 4,5 - 7%Węgiel (C) <= 0,35%Żelazo (Fe) <= 1%Krzem (Si) <= 1%Mangan (Mn) <= 1%Chrom (Cr) 26,5 - 30%