Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
1 Lut miękki Stop cyny S-Sn63Pb37Sb PN-EN 29453:2000 W elektronice, do lutowania opakowań na produkty spożywcze, lutowania drobnych części maszyn Skład chemiczny:Suma wszystkich zanieczyszczeń z wyjątkiem Sb, Bi, Cu nie może przekraczać 0,08% Gąski, płyty, pałeczki, sztaby, pręty, drut, granulki, kształtki, proszek Temperatura topnienia, -- 183, <= 0, <= 0 st. CGęstość, p -- 8,4, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wydłużenie, A -- 35, <= 0, <= 0 %Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 44,1, <= 0, <= 0 MPa Cyna (Sn) 62,5 - 63,5%Arsen (As) <= 0,03%Żelazo (Fe) <= 0,02%Bizmut (Bi) <= 0,1%Aluminium (Al) <= 0,001%Cynk (Zn) <= 0,001%Kadm (Cd) <= 0,002%Antymon (Sb) 0,12 - 0,5%Ołów -reszta () <= 0%Miedź (Cu) <=
2 Odlewniczy stop cyny Stop cyny SnSb12Cu6Pb PN-ISO 4381 Stosowany na łożyska ślizgowe do turbin, sprężarek maszyn elektrycznych i przekładni Informacje technologiczne - dobra udarność, wrażliwy na naprężenia zginające i na naciski krawędziowe, wysoka odporność na ścieranie w przypadku chropowatych czopów Odlewy, gąski Zakres temperatur wylewania, -- 480 - 520, <= 0, <= 0 st. CGęstość, p -- 7,4, <= 0, <= 0 g/cm`3`Współczynnik rozszerzal. liniowej 20-100 st.C, , -- 1/K - , 0,0000227, <= 0 aZakres temperatury topnienia, -- 183 - 400, <= 0, <<B Aluminium (Al) 0,01%Antymon (Sb) 11 - 13%Miedź (Cu) 5 - 7%Arsen (As) 0,1%Bizmut (Bi) 0,08%Żelazo (Fe) 0,1%Sód (Na) 0,13%Wapń (Ca) 0,13%Magnez (Mg) 0,13%Cyna (Sn) resztaOłów (Pb) 1 - 3%Cynk
2 Lut miękki Stop cyny S-Sn60Pb38Cu2 PN-EN 29453:2000 Lutowanie połączeń elektrycznych, lutowanie elementów z pokryciami: cynowymi, cynowo-ołowiowymi i srebrnymi, w elektronice Skład chemiczny:Suma wszystkich zanieczyszczeń z wyjątkiem Sb, Bi, Cu nie może przekraczać 0,02%Własności fizyczne:temperatura solidus ma wartość 183 st. Ctemperatura likwidus ma wartość 190 st. C Gąski, płyty, pałeczki, sztaby, pręty, drut, granulki, kształtki, proszek Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 36,3, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie, A -- 43, <= 0, <= 0 %Gęstość, p -- 8,5, <= 0, <= 0 g/cm`3` Bizmut (Bi) <= 0,1%Arsen (As) <= 0,03%Ind (In) <= 0,05%Żelazo (Fe) 1,5 - 2%Srebro (Ag) <= 0,05%Cynk (Zn) <= 0,001%Kadm (Cd) <= 0,002%Antymon (Sb) <= 0,1%Ołów -reszta () <= 0%Cyna (Sn) 59,5 - 60,5%<br /
1 Lut miękki Stop cyny S-Sn95Sb5 PN-EN 29453:2000 W elektrotechnice do lutowania uzwojeń, lutowanie urządzeń pracujących w temp. ok. 100 st. C Skład chemiczny:Suma wszystkich zanieczyszczeń z wyjątkiem Sb, Bi, Cu nie może przekraczać 0,02%Własności fizyczne:temperatura solidus ma wartość 230 st. Ctemperatura likwidus ma wartość 240 st. C Gąski, płyty, pałeczki, sztaby, pręty, drut, granulki, kształtki, proszek Gęstość, p -- 7,3, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wydłużenie, A -- 46, <= 0, <= 0 %Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 39,2, <= 0, <= 0 MPa Bizmut (Bi) <= 0,1%Srebro (Ag) <= 0,05%Ind (In) <= 0,05%Miedź (Cu) <= 0,1%Arsen (As) <= 0,03%Aluminium (Al) <= 0,001%Cynk (Zn) <= 0,001%Kadm (Cd) <= 0,002%Antymon (Sb) 4,5 - 5,5%Ołów (Pb) <= 0,1%
2 Lut miękki Stop cyny S-Sn97Ag3 PN-EN 29453:2000 W przemyśle elektronicznym, do lutowania kąpielowego elementów obwodów drukowanych, w elektrotechnice, do lutowania precyzyjnych elementów w budowie maszyn, do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi Własności technologiczne:Temperatura pracy ma wartość 300-380 st. CSkład chemiczny:Suma wszystkich zanieczyszczeń z wyjątkiem Sb, Bi, Cu nie może przekraczać 0,02%Własności fizyczne:temperatura solidus ma wartość 221 st. Ctemperatura likwi Gąski, płyty, pałeczki, sztaby, pręty, drut, granulki, kształtki, proszek Gęstość, p -- 7,4, <= 0, <= 0 g/cm`3` Ołów (Pb) <= 0,1%Żelazo (Fe) <= 0,02%Arsen (As) <= 0,03%Bizmut (Bi) <= 0,1%Aluminium (Al) <= 0,001%Cynk (Zn) <= 0,001%Cyna (Sn) >= -1%Antymon (Sb) <= 0,1%Ind (In) <= 0,05%Srebro (Ag) 3 - 3,5%Kadm
1 Lut miękki Stop cyny S-Sn60Pb40 PN-EN 29453:2000 W przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych podzespołów i urządzeń elektronicznych, elektrotechnice oraz lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, cynkowymi srebrnymi i kadmowymi Własności technologiczne:Temperatura pracy ma wartość 320-420 st. CSkład chemiczny:Suma wszystkich zanieczyszczeń z wyjątkiem Sb, Bi, Cu nie może przekraczać 0,08%Własności fizyczne:temperatura solidus ma wartość 183 st. Ctemperatura likwidu Gąski, płyty, pałeczki, sztaby, pręty, drut, granulki, kształtki, proszek Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 53,9, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie, A -- %Gęstość, p -- 8,65, <= 0, <= 0 g/cm`3` Aluminium (Al) <= 0,001%Cynk (Zn) <= 0,001%Cyna (Sn) 59,5 - 60,5%Ołów -reszta () <= 0%Kadm (Cd) <= 0,002%Arsen (As) <= 0,03%Żelazo (Fe) <= 0,02%Miedź (Cu) <= 0,05%Antymon (Sb) <= 0,12%Bizmut (Bi) <= 0,
2 Odlewniczy stop cyny Stop cyny SnSb8Cu4Cd PN-ISO 4381 Stosowany na łożyska główne i łożyska korbowodów, łożyska wodzików do dużych silników tłokowych i łożyska walcarek Dobre własności ślizgowe, średnia udarność przy niskiej częstotliwości, niewrażliwy na naprężenia zginające, wynikające ze zmiany kierunku obrotu Odlewy, gąski Współczynnik rozszerzal. liniowej 20-100 st.C, , -- 1/K - , 0,0000239, <= 0 aGęstość, p -- 7,3, <= 0, <= 0 g/cm`3`Zakres temperatury topnienia, -- 233 - 360, <= 0, <= 0 st.CZakres temperatur wylewania, -- 440 - 460, <= 0, <=<B Arsen (As) 0,5%Cynk (Zn) 0,01%Nikiel (Ni) 0,1 - 0,5%Cyna (Sn) resztaMagnez (Mg) 0,05%Sód (Na) 0,05%Aluminium (Al) 0,01%Żelazo (Fe) 0,1%Bizmut (Bi) 0,08%Kadm (Cd) 0,8 - 1,2%Miedź (Cu) 3 - 4%
1 Lut miękki Stop cyny S-Sn62Pb36Ag2 PN-EN 29453:2000 W przemyśle elektronicznym do lutowania kąpielowego elementów z pokryciami srebrnymi, lutowanie ceramiki elektronicznej Skład chemiczny:Suma wszystkich zanieczyszczeń z wyjątkiem Sb, Bi, Cu nie może przekraczać 0,02%Własności fizyczne:temperatura solidus ma wartość 178 st. Ctemperatura likwidus ma wartość 190 st. C Gąski, płyty, pałeczki, sztaby, pręty, drut, granulki, kształtki, proszek Gęstość, p -- 8,4, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wydłużenie, A -- %Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 36,6, <= 0, <= 0 MPa Cyna (Sn) 61,5 - 62,5%Antymon (Sb) <= 0,05%Srebro (Ag) 1,8 - 2,2%Kadm (Cd) <= 0,002%Ind (In) <= 0,05%Miedź (Cu) <= 0,05%Żelazo (Fe) <= 0,02%Arsen (As) <= 0,03%Bizmut (Bi) <= 0,1%Aluminium (Al) <= 0,001
2 Lut miękki Stop cyny S-Sn96Ag4 PN-EN 29453:2000 W przemyśle elektronicznym, do lutowania kąpielowego elementów obwodów drukowanych, w elektrotechnice, do lutowania precyzyjnych elementów w budowie maszyn, do lutowania elementów z pokryciami cynowymi, cynowo-ołowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi Własności technologiczne:Temperatura pracy ma wartość 300-380 st. CSkład chemiczny:Suma wszystkich zanieczyszczeń z wyjątkiem Sb, Bi, Cu nie może przekraczać 0,02% Gąski, płyty, pałeczki, sztaby, pręty, drut, granulki, kształtki, proszek Temperatura topnienia, -- 221, <= 0, <= 0 st. CGęstość, p -- 7,4, <= 0, <= 0 g/cm`3` Ind (In) <= 0,05%Srebro (Ag) 3,5 - 4%Miedź (Cu) <= 0,05%Żelazo (Fe) <= 0,02%Arsen (As) <= 0,03%Bizmut (Bi) <= 0,1%Cynk (Zn) <= 0,001%Kadm (Cd) <= 0,002%Antymon (Sb) <= 0,1%Ołów (Pb) <= 0,1%Alumin
2 Lut miękki Stop cyny S-Sn50In50 Do wykonywania połączeń specjalnych w relatywnie niskich temperaturach Własności fizyczne:temperatura solidus ma wartość 117 st. Ctemperatura likwidus ma wartość 125 st. CSkład chemiczny:Suma wszystkich zanieczyszczeń z wyjątkiem Sb, Bi, Cu nie może przekraczać 0,02% Gąski, płyty, pałeczki, sztaby, pręty, drut, granulki, kształtki, proszek Gęstość, p -- 7,3, <= 0, <= 0 g/cm`3` Miedź (Cu) <= 0,05%Ołów (Pb) <= 0,05%Antymon (Sb) <= 0,05%Ind (In) resztaKadm (Cd) <= 0,002%Cynk (Zn) <= 0,001%Aluminium (Al) <= 0,001%Arsen (As) <= 0,03%Żelazo (Fe) <= 0,02%Cyna (Sn) 49,5 - 50,5%<br /