Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
2 Stop aluminium do obróbki plastycznej Stop aluminium EN AW-2319 PN-EN 573-3 1998 Elektrody i druty spawalnicze Własności mechaniczne zależne od stanu umocnienia i/lub stanu obróbki cieplnej, Be max 0,0008% dla drutów i elektrod spawalniczych Druty Moduł sprężystości, E -- 70, <= 0, <= 0 GPaTemperatura topnienia, -- 543 - 643, <= 0, <= 0 st. CWspółczynnik rozszerzal. liniowej, , -- 1/K - , 22,5, <= 0 aRezystywność, -- 39, <= 0, <= 0 nOm*mGęstość, p -- 2,83, <= 0 Wanad (V) 0,05 - 0,15%Krzem (Si) <= 0,2%Żelazo (Fe) <= 0,3%Mangan (Mn) 0,2 - 0,4%Tytan (Ti) 0,1 - 0,2%Cynk (Zn) <= 0,1%Miedź (Cu) 5,8 - 6,8%Beryl (Be) <= 0,0008%Aluminium (Al) resztaInne razem (Inne ra
2 Stop aluminium do obróbki plastycznej EN AW-3207 [Al Mn0,6] Stop aluminium EN AW-3207 [Al Mn0,6] PN-EN 573-3:2004 (U) Elementy puszek do napojów, tj. pobocznice, wieczka i zamknięcia
1 Stop aluminium do obróbki plastycznej Stop aluminium EN AW-6081 PN-EN 573-3 Na wlewki do walcowania i wyciskania, wyroby ciągnione, wyroby mogą być przeznaczone do kontaktu z żywnością Własności mechaniczne zależne od stanu umocnienia i/lub stanu obróbki cieplnej Blachy, taśmy, płyty, kształtowniki Gęstość, p -- 2,71, <= 0, <= 0 g/cm`3`Moduł sprężystości, E -- 70, <= 0, <= 0 GPa Chrom (Cr) <= 0,1%Inne razem (Inne razem) 0,15%Krzem (Si) 0,7 - 1,1%Magnez (Mg) 0,6 - 1%Żelazo (Fe) <= 0,5%Cynk (Zn) <= 0,2%Tytan (Ti) <= 0,15%Aluminium (Al) resztaMiedź (Cu) <= 0,1%Mangan (Mn) 0,1 - 0
2 Stop aluminium do obróbki plastycznej Stop aluminium EN AW-6181 PN-EN 573-3 Na wlewki do walcowania, wyroby kute, wyroby mogą być przeznaczone do kontaktu z żywnością Własności mechaniczne zależne od stanu umocnienia i/lub stanu obróbki cieplnej Blachy, taśmy, płyty, odkuwki Moduł sprężystości, E -- 70, <= 0, <= 0 GPaGęstość, p -- 2,71, <= 0, <= 0 g/cm`3` Miedź (Cu) <= 0,1%Inne razem (Inne razem) 0,15%Aluminium (Al) resztaTytan (Ti) <= 0,1%Cynk (Zn) <= 0,2%Chrom (Cr) <= 0,1%Mangan (Mn) <= 0,15%Żelazo (Fe) <= 0,45%Magnez (Mg) 0,6 - 1%Krzem (Si) 0,8 - 1,2
1 Stop aluminium do obróbki plastycznej Stop aluminium AlMn1 PN-79/H-88026 Spawane zbiorniki dla cieczy i gazów, urządzenia produkcyjne i transportowe przemysłu chemicznego i spożywczego Stop bardzo podatny do obróbki plastycznej na gorąco i na zimno, odporny na korozję, dobrze spawalny Własności mechaniczne:I - blachy (g=2-12 mm) stan półtwardyII - pręty wyciskane bez obróbki cieplnejIII - kształtowniki bez obróbki cieplnej Blachy, pręty, rury, druty, kształtowniki, taśmy Granica plastyczności, R<0,2> -- >= 120, >= 40, >= 40 MPaWytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- >= 140, >= 100, >= 100 MPaWydłużenie, A<5> -- 5, 17, 17 %Twardość, HB -- HBGęstość, p -- 2,73, <= 0, <= 0 g/cm`3` Mangan (Mn) 1 - 1,5%Aluminium (Al) resztaZanieczyszczenia (Zanieczyszczenia) 0,15%
2 Stop aluminium do obróbki plastycznej Stop aluminium AlSi1MgCu PN-79/H-88026 rednio obciążone elementy konstrukcji lotniczych i pojazdów mechanicznych, części głęboko tłoczone, części o złożonych kształtach Informacje technologiczne - stop bardzo podatny do obróbki plastycznej na gorąco i na zimno, odporny na korozję w stanie naturalnie utwardzonym wydzieleniowo, w stanie zmiękczonym o bardzo małej odporności korozyjnej, bardzo dobrze podatny na polerowanie Wariant I - blachy (g = 6-16 mm) utwardzone wydzieleniowoWariant II - pręty wyciskane (g <= 100 mm) utwardzane wydzieleniowo Blachy, pręty, rury, druty, kształtowniki, odkuwki Granica plastyczności, R<0,2> -- MPaWytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- >= 290, >= 290, <= 0 MPaWydłużenie, A<5> -- 12, 14, <= 0 %Twardość, HB -- HBGęstość, p -- 2,72, <= 0, <= 0 g/cm`3` Aluminium (Al) - resztaZanieczyszczenia (Zanieczyszczenia) 0,15%Mangan (Mn) 0,15 - 0,35%Magnez (Mg) 0,45 - 0,9%Miedź (Cu) 0,1 - 0,5%Krzem (Si) 0,5 - 1,2%
1 Stop aluminium do obróbki plastycznej EN AW-4015 [AlSi2Mn] Stop aluminium EN AW-4015 [AlSi2Mn] PN-EN 573-3:2005 Blachy trapezowe na pokrycia dachowe z powłokami organicznymi, elementy wykonane z półproduktów płaskich, stosować w temp. do ok.200 st.C i w kontakcie z żywnością Bardzo dobrze spawalny Własności mechaniczne i fizyczne zależne od rodzaju i wymiarów produktustanu umocnienia i/lub stanu obróbki cieplnej Blachy, taśmy, płyty Wydłużenie, A -- %Współczynnik rozszerzal. liniowej, , -- 1/K - , 0,000237, <= 0 aUmowna granica plastyczności, R<p0,2> -- 45 - 200, <= 0, <= 0 MPaWytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 110 - 250, <= 0, <= 0 MPaModuł sprężys Aluminium (Al) - resztaKrzem (Si) 1,4 - 2,2%Żelazo (Fe) <= 0,7%Miedź (Cu) <= 0,2%Mangan (Mn) 0,6 - 1,2%Cynk (Zn) <= 0,2%Inne razem (Inne razem) <= 0,15%Inne (Inne) <= 0,05%Magnez (Mg) 0,1 - 0,5%
2 Stop aluminium do obróbki plastycznej Stop aluminium EN AW-5554 PN-EN 573-3:1998 Na druty i materiał wyjściowy w spawalnictwie, wyroby mogą być przeznaczone do kontaktu z żywnością Własności mechaniczne zależne od stanu umocnienia i/lub stanu obróbki cieplnej, Be max 0,0008% dla drutów i elektrod spawalniczych Druty, pręty Gęstość, p -- 2,69, <= 0, <= 0 g/cm`3`Moduł sprężystości, E -- 70, <= 0, <= 0 GPa Inne razem (Inne razem) <= 0,15%Aluminium (Al) resztaŻelazo (Fe) <= 0,4%Miedź (Cu) <= 0,1%Mangan (Mn) 0,5 - 1%Magnez (Mg) 2,4 - 3%Chrom (Cr) 0,05 - 0,2%Cynk (Zn) <= 0,25%Krzem (Si) <= 0,25%Tytan (Ti) 0
2 Stop aluminium do obróbki plastycznej EN AW-3003 [Al Mn1Cu] Stop aluminium EN AW-3003 [Al Mn1Cu] PN-EN 573-3:2004 (U) Elementy konstrukcyjne w budownictwie, pokrycia dachów i ścian, wyposażenie biurowe, urzadzenia kuchenne, formy do ciast, opakowania, pojemniki, pobocznice i zamkniecia puszek, urzadzenia i instalacje klimatyzacyjne, radiatory, zbiorniki i elementy instal Bardzo dobrze spawalny Blachy, taśmy, folie, pręty, rury, płyty, kształtowniki Moduł sprężystości, E -- 69, 69, <= 0 GPaWspółczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 193, <= 0 lWspółczynnik rozszerzal. liniowej, , -- 1/K - , 23,2, <= 0 aTemperatura topnienia, -- 643 - 655, <= 0, <= 0 st. CGę elazo (Fe) <= 0,7%Aluminium (Al) resztaInne razem (Inne razem) <= 0,15%Krzem (Si) <= 0,6%Cynk (Zn) <= 0,1%Mangan (Mn) 1 - 1,5%Miedź (Cu) 0,05 - 0,2%
1 Stop aluminium do obróbki plastycznej EN AW-3005A [Al Mn1Mg0,5(A)] Stop aluminium EN AW-3005A [Al Mn1Mg0,5(A)] PN-EN 573-3:2004 (U) Elementy konstrukcyjne i ozdobne w meblarstwie, okucia, sufity podwieszane, anteny, drabiny, żaluzje i rolety, elementy izolacji cieplnej, blachy trapezowe na pokrycia dachowe, pobocznice i zamkniecia puszek do napojów, folia na opakowania, naczynia kuche Bardzo dobrze spawalny Blachy, płyty, taśmy, krążki, rury Temperatura topnienia, -- 635 - 655, <= 0, <= 0 st. CWydłużenie, A -- 1 - 19, <= 0, <= 0 %Przewodność cieplna, -- 160 - 190, <= 0, <= 0 W/m*`o`CKonduktywność, IACS -- 42 - 50,5, <= 0, <= 0 %Rezystywność, -- 34 - 41, <= Tytan (Ti) <= 0,1%Cynk (Zn) <= 0,4%Chrom (Cr) <= 0,1%Mangan (Mn) 1 - 1,5%Aluminium - reszta () <= 0%Żelazo (Fe) <= 0,8%Magnez (Mg) 0,2 - 0,6%Krzem (Si) <= 0,7%Miedź (Cu) <= 0,3%