Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
2 Staliwo niestopowe (węglowe) konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia Staliwo 200-400 PN-ISO 3755 1994 Części taboru kolejowego, maszyn górniczych, obsady łożysk Staliwo nie przeznaczone do spawania Dobór składu chemicznego Cr, Ni, Mo, W, V, Co, Cu, Ti, Al, B pozostawia się do uznania producenta Odlew surowy Ciepło właściwe, c<p> -- 460 - 500, <= 0, <= 0 J/kg*KGranica plastyczności, R<e> -- >= 200, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie, A<5> -- >= 25, <= 0, <= 0 %Przewężenie, Z -- >= 40, <= 0, <= 0 %Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 400 Fosfor (P) <= 0,035%Siarka (S) <= 0,035%
1 Staliwo niestopowe (węglowe) konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia Staliwo 200-400W PN-ISO 3755 1994 Mało obciążone części samochodów, części taboru kolejowego i maszyn górniczych, łożyska, obsady, podstawy Spawalność - spawanie ręczne elektrodą otuloną lub łukowo w atmosferze ochronnej CO2 Odlew surowy Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 400 - 550, <= 0, <= 0 MPaGranica plastyczności, R<e> -- >= 200, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie, A<5> -- >= 25, <= 0, <= 0 %Przewężenie, Z -- >= 40, <= 0, <= 0 %Praca łamania, KV -- >= 45, <= Krzem (Si) <= 0,6%Miedź (Cu) <= 0,4%Wanad (V) <= 0,05%Molibden (Mo) <= 0,15%Nikiel (Ni) <= 0,4%Chrom (Cr) <= 0,35%Fosfor (P) <= 0,035%Mangan (Mn) <= 1%Siarka (S) <= 0,035%Węgiel (C) <= 0,25%
2 Staliwo niestopowe (węglowe) konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia Staliwo 340-550 PN-ISO 3755 1994 Odlewy o większej twardości i mniejszej plastyczności np.: podstawy maszyn, koła zębate, koła łańcuchowe Staliwo nie przeznaczone do spawania Dobór składu chemicznego Cr, Ni, Mo, W, V, Co, Cu, Ti, Al, B pozostawia się do uznania producenta Odlew surowy Gęstość, p -- 7,8, <= 0, <= 0 g/cm`3`Współczynnik rozszerzal. liniowej 20-100 st.C, , -- 1/K - , 0,000011, <= 0 aPraca łamania, KV -- >= 20, <= 0, <= 0 JPrzewężenie, Z -- >= 21, <= 0, <= 0 %Wydłużenie, A<5> -- >= 15, <= Siarka (S) <= 0,035%Fosfor (P) <= 0,035%
1 Staliwo niestopowe (węglowe) konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia Staliwo 270-480 PN-ISO 3755 1994 Odlewy części maszyn o mniejszej ciągliwości, np.: koła bose, łańcuchowe niskoobrotowe Staliwo nie przeznaczone do spawania Dobór składu chemicznego Cr, Ni, Mo, W, V, Co, Cu, Ti, Al, B pozostawia się do uznania producenta Odlew surowy Granica plastyczności, R<e> -- >= 270, <= 0, <= 0 MPaCiepło właściwe, c<p> -- 460 - 500, <= 0, <= 0 J/kg*KWspółczynnik rozszerzal. liniowej 20-100 st.C, , -- 1/K - , 0,000011, <= 0 aGęstość, p -- 7,8, <= 0, <= 0 g/cm`3` Fosfor (P) <= 0,035%Siarka (S) <= 0,035%
2 Staliwo do stosowania w niskiej temperaturze Staliwo G17Mn5 PN-EN 10213-2:1999 W przemyśle petrochemicznym przy produkcji etylenu, w tlenowniach, do ciekłego gazu ziemnego Informacje technologiczne:Maksymalna grubość ścianki 50 mm
1 Staliwo niestopowe (węglowe) konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia Staliwo 230-450 PN-ISO 3755 1994 Odlewy mało obciążone np.: koła bose, łańcuchowe niskoobrotowe Staliwo nie przeznaczone do spawania Dobór składu chemicznego Cr, Ni, Mo, W, V, Co, Cu, Ti, Al, B pozostawia się do uznania producenta Odlew surowy Wydłużenie, A<5> -- >= 22, <= 0, <= 0 %Przewężenie, Z -- >= 31, <= 0, <= 0 %Praca łamania, KV -- >= 25, <= 0, <= 0 JGęstość, p -- 7,8, <= 0, <= 0 g/cm`3`Współczynnik rozszerzal. liniowej 20-100 st.C, , -- 1/K - , 0,0000 Siarka (S) <= 0,035%Fosfor (P) <= 0,035%
2 Staliwo niestopowe (węglowe) konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia Staliwo 230-450W PN-ISO 3755 1994 Odlewy mało obciążone, np. koła bose, łańcuchowe o małych prędkościach obrotowych, obsady Spawanie ręczne elektrodą otuloną lub łukowo w atmosferze ochronnej CO2 Odlew surowy Przewężenie, Z -- >= 31, <= 0, <= 0 %Gęstość, p -- 7,8, <= 0, <= 0 g/cm`3`Praca łamania, KV -- >= 45, <= 0, <= 0 JWytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 450 - 600, <= 0, <= 0 MPaGranica plastyczności, R<e> -- >= 230, <= 0, Miedź (Cu) <= 0,4%Węgiel (C) <= 0,25%Krzem (Si) <= 0,6%Siarka (S) <= 0,035%Chrom (Cr) <= 0,35%Nikiel (Ni) <= 0,4%Wanad (V) <= 0,05%Mangan (Mn) <= 1,2%Molibden (Mo) <= 0,15%Fosfor (P) <= 0,035%
2 Staliwo do stosowania w temperaturze pokojowej i w temperaturze podwyższonej Staliwo GP240GH PN-EN 10213-2:1999 Odlewy części maszyn pracujących w podwyższonej temperaturze do około 450 st. C Informacje technologiczne:Maksymalna grubość ścianki 100 mm
1 Staliwo do stosowania w temperaturze pokojowej i w temperaturze podwyższonej Staliwo GP280GH PN-EN 10213-2:1999 Odlewy części maszyn pracujących w podwyższonej temperaturze do około 450 st. C Informacje technologiczne:Maksymalna grubość ścianki 100 mm
2 Staliwo niestopowe (węglowe) konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia Staliwo 270-480 W PN-ISO 3755 1994 Odlewy miękkie: części samochodów, taboru kolejowego, maszyn górniczych, obsady łożysk, pokrywy Spawanie ręczne elektrodą otuloną lub w atmosferze ochronnej CO2 Odlew surowy Praca łamania, KV -- >= 22, <= 0, <= 0 JGęstość, p -- 7,8, <= 0, <= 0 g/cm`3`Współczynnik rozszerzal. liniowej 20-100 st.C, , -- 1/K - , 0,000011, <= 0 aWydłużenie, A<5> -- >= 18, <= 0, <= 0 %Granica plastyczności, R<e> Mangan (Mn) <= 1,2%Siarka (S) <= 0,035%Fosfor (P) <= 0,035%Krzem (Si) <= 0,6%Chrom (Cr) <= 0,35%Molibden (Mo) <= 0,15%Wanad (V) <= 0,05%Nikiel (Ni) <= 0,4%Węgiel (C) <= 0,25%Miedź (Cu) <= 0,4%