Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
2 Stal żaroodporna Stal X10CrAlSi13 (1.4724) PN-EN 10095:2002U Elementy mechanizmów dźwigniowych, prowadnice, ruszty, osłony termopar Własności użytkoweMaksymalna temperatura pracy (ubytek masy stali na skutek korozji wynosi 1 g m-2 h-1 w podanej temperaturze)850°C Własności mechaniczne podano dla produktów płaskich o grubości do 12 mmWydłużenie (grubość > 3 mm)Gat.I - wzdłużneGat.II - poprzeczne Pręty, walcówka, kształtowniki Współczynnik rozszerzal. liniowej 20-400 st.C, , -- 1/K*10'6' - , 11,5, <= 0 aWspółczynnik rozszerzal. liniowej 20-600 st.C, , -- 1/K*10'6' - , 12, <= 0 aWspółczynnik rozszerzal. liniowej 20-200 st.C, , -- 1/K*10'6' - , 10,5, <= Chrom (Cr) 12 - 14%Siarka (S) <= 0,015%Fosfor (P) <= 0,04%Krzem (Si) 0,7 - 1,4%Mangan (Mn) <= 1%Węgiel (C) <= 0,12%Aluminium (Al) 0,7 - 1,2%
1 Stal żaroodporna Stal 2H17 PN-71/H-86022 Garnki żarzalne, skrzynki do nawęglania Maksymalna temperatura pracy 850 st. C Struktura - ferrytNorma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 10095:2002 Pręty, blachy, rury Ciepło właściwe, c<p> -- 500, <= 0, <= 0 J/kg*KWspółczynnik rozszerzal. liniowej 20-100 st.C, , -- 1/K - , 0,00001, <= 0 aGęstość, p -- 7,7, <= 0, <= 0 g/cm`3`Moduł sprężystości, E -- 206, <= 0, <= 0 GPaWspółczynnik prz<B Chrom (Cr) 16 - 18%Nikiel (Ni) <= 0,6%Siarka (S) <= 0,03%Węgiel (C) <= 0,15%Fosfor (P) <= 0,04%Krzem (Si) <= 1,2%Mangan (Mn) <= 0,7%
2 Stal żaroodporna Stal H5M PN-71/H-86022 Aparatura do krakingu ropu naftowej, aparatura do uwodornienia węgla, elementy rekuperatorów, pomp, pokryw, kotłów parowych, łopatki turbin Maksymalna temperatura pracy 650 st.CNorma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 10095:2002 Pręty, blachy, rury Gęstość, p -- 7,7, <= 0, <= 0 g/cm`3`Ciepło właściwe, c<p> -- 500, <= 0, <= 0 J/kg*KWspółczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 35,6, <= 0 lModuł sprężystości, E -- 206, <= 0, <= 0 GPaWspółczynnik rozszerzal. linio Molibden (Mo) 2 - 2,5%Nikiel (Ni) <= 0,5%Chrom (Cr) 4,5 - 6%Węgiel (C) <= 0,15%Siarka (S) <= 0,03%Fosfor (P) <= 0,035%Mangan (Mn) <= 0,5%Krzem (Si) <= 0,5%
2 Stal żarowytrzymała X20CrMoWV12-1 Stal X20CrMoWV12-1 PN-EN 10302:2003 Elementy w przemyśle chemicznym, stopnie końcowe przegrzewaczy pary pierwotnej i wtórnej, części reaktorów jądrowych Odkuwki, pręty, blachy. Wydłużenie, A -- >= 16, >= 14, <= 0 %Granica plastyczności, R<p0,2> -- >= 500, >= 600, <= 0 MPaWytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 700 - 850, 800 - 950, <= 0 MPaPrzewodność cieplna, , <20 st> -- W*m-1*K-1 - , 24 - 29, <= 0 l<b Siarka (S) <= 0,015%Wolfram (W) 0,4 - 0,6%Wanad (V) 0,2 - 0,35%Nikiel (Ni) 0,3 - 0,8%Chrom (Cr) 11 - 12,5%Fosfor (P) <= 0,025%Krzem (Si) 0,1 - 0,5%Mangan (Mn) 0,3 - 0,8%Węgiel (C) 0,17 - 0,24%Molibden
1 Stal żaroodporna Stal H24JS PN-71/H-86022 Szyny, kołpaki, rury do pieców przemysłowych, elementy żaroodporne kotłów parowych, elementy suszarek do mas plastycznych, komór próżniowych Maksymalna temperatura pracy 1200 st. C Norma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 10095:2002 Pręty, blachy, rury Współczynnik rozszerzal. liniowej 20-100 st.C, , -- 1/K - , 0,00001, <= 0 aModuł sprężystości, E -- 206, <= 0, <= 0 GPaGęstość, p -- 7,6, <= 0, <= 0 g/cm`3`Współczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 16,8, <= 0 l<BR Aluminium (Al) 1,3 - 1,6%Węgiel (C) <= 0,12%Chrom (Cr) 23 - 25%Siarka (S) <= 0,03%Fosfor (P) <= 0,045%Nikiel (Ni) <= 0,5%Mangan (Mn) <= 1%Krzem (Si) 1,3 - 1,6%
2 Stal żaroodporna Stal H13JS PN-71/H-86022 Szyny, kołpaki, rury do pieców przemysłowych, elementy żaroodporne kotłów parowych, elementy suszarek do mas plastycznych, komór próżniowych Maksymalna temperatura pracy 950 st.CNorma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 10095:2002 Pręty, blachy, rury Ciepło właściwe, c<p> -- 500, <= 0, <= 0 J/kg*KModuł sprężystości, E -- 206, <= 0, <= 0 GPaGęstość, p -- 7,7, <= 0, <= 0 g/cm`3`Współczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 18,9, <= 0 lWspółczynnik rozszerzal. linio<B Siarka (S) <= 0,03%Fosfor (P) <= 0,04%Węgiel (C) <= 0,12%Mangan (Mn) <= 0,8%Nikiel (Ni) <= 0,5%Krzem (Si) 1 - 1,3%Aluminium (Al) 0,8 - 1,1%Chrom (Cr) 12 - 14%
1 Stal żaroodporna Stal H18JS PN-71/H-86022 Szyny, kołpaki, rury do pieców przemysłowych, elementy żaroodporne kotłów parowych, elementy suszarek do mas plastycznych, komór próżniowych Norma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 10095:2002 Pręty, blachy, rury Współczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 18,9, <= 0 lWspółczynnik rozszerzal. liniowej 20-100 st.C, , -- 1/K - , 0,00001, <= 0 aGęstość, p -- 7,6, <= 0, <= 0 g/cm`3`Ciepło właściwe, c<p> -- 500, <= 0, <= 0 J/kg*K<b<BR Aluminium (Al) 0,7 - 1,2%Nikiel (Ni) <= 0,5%Chrom (Cr) 17 - 19%Siarka (S) <= 0,03%Fosfor (P) <= 0,04%Krzem (Si) 0,8 - 1,1%Węgiel (C) <= 0,12%Mangan (Mn) <= 0,8%
2 Stal żaroodporna Stal H26N4 PN-71/H-86022 Elementy pieców prażalniczych i przemysłowych, elementy przenośników, szyny nośne i inne Norma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 10095:2002 pręty, blachy, rury Ciepło właściwe, c<p> -- 500, <= 0, <= 0 J/kg*KWspółczynnik rozszerzal. liniowej 20-100 st.C, , -- 1/K - , 0,00001, <= 0 aWspółczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 16,8, <= 0 lGęstość, p -- 7,7, <= 0, <= 0 g/cm`3`<b<BR Siarka (S) <= 0,03%Mangan (Mn) <= 0,8%Węgiel (C) <= 0,2%Fosfor (P) <= 0,045%Chrom (Cr) 24 - 28%Nikiel (Ni) 4 - 5%Krzem (Si) <= 2,5%
1 Stal żaroodporna Stal H6S2 PN-71/H-86022 Elementy aparatury kotłów i innych urządzeń pracujących w wysokich temperaturach i przy małych obciążeniach mechanicznych Norma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 10095:2002 Pręty, blachy, rury Współczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 35,6, <= 0 lGęstość, p -- 7,7, <= 0, <= 0 g/cm`3`Współczynnik rozszerzal. liniowej 20-100 st.C, , -- 1/K - , 0,000011, <= 0 aModuł sprężystości, E -- 206, <= 0, <= 0 GPa<br /<BR Nikiel (Ni) <= 0,6%Węgiel (C) <= 0,15%Mangan (Mn) <= 0,7%Krzem (Si) 1,5 - 2%Fosfor (P) <= 0,04%Chrom (Cr) 5 - 6,5%Siarka (S) <= 0,03%
2 Stal żaroodporna Stal X3CrAlTi18-2 (1.4736) PN-EN 10095:2002U Szyny, kołpaki, rury do pieców przemysłowych, elementy żaroodporne kotłów parowych, elementy suszarek do mas plastycznych, komór próżniowych Własności użytkoweMaksymalna temperatura pracy w powietrzu 1000°C Własności mechaniczne podano dla prętów o średnicy do 25 mmWydłużenie (grubość > 3 mm)Gat.I - wzdłużneGat.II - poprzeczne Pręty, walcówka, kształtowniki Twardość, HB -- <= 200, <= 0, <= 0 HBPrzewodność cieplna, , <20 st> -- W*m-1*K-1 - , 21, <= 0 lPojemność cieplna, C<p20st.C> -- 500, <= 0, <= 0 J*kg-1*K-1Rezystywność, R<20st.C> -- 0,6, <= 0, <= 0 O*mm2*m-1Gęstość, p -- 7<B Chrom (Cr) 17 - 18%Siarka (S) <= 0,015%Fosfor (P) <= 0,04%Krzem (Si) <= 1%Węgiel (C) <= 0,04%Inne (Ti) (Ti) 0,2 - 0,8%Aluminium (Al) 1,7 - 2,1%Mangan (Mn) <= 1%