Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
2 Stal zaworowa Stal X53CrMnNiNbN21-9 (1.4870) PN-EN 10090:2001 Zawory wylotowe silników spalinowych tłokowych Własności mechaniczne zostały podane dla próbek o średnicy <= 40 mm Pręty Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 950 - 1150, <= 0, <= 0 MPaPrzewodność cieplna, , <20 st> -- W*m-1*K-1 - , 14,5, <= 0 lGranica plastyczności, R<p0,2> -- 580, <= 0, <= 0 MPaPojemność cieplna, C<p20st.C> -- 500, <= 0, <= 0 J*<B Węgiel+Azot (C+N) >= 0,9%Fosfor (P) <= 0,045%Azot (N) 0,38 - 0,5%Nikiel (Ni) 3,25 - 4,5%Niob+Tantal (Nb+Ta) 2 - 3%Krzem (Si) <= 0,45%Mangan (Mn) 8 - 10%Węgiel (C) 0,48 - 0,58%Chrom (Cr) 20 - 22%Siarka
2 Stal zaworowa Stal X45CrSi9-3 (1.4718) PN-EN 10090:2001 Zawory dolotowe oraz trzpienie zaworów wylotowych silników spalinowych tłokowych pracujące w temperaturze poniżej 700 st.C Własności mechaniczne zostały podane dla próbek o średnicy <=40 mm Pręty Granica plastyczności, R<p0,2> -- 700, <= 0, <= 0 MPaPrzewodność cieplna, , <20 st> -- W*m-1*K-1 - , 21, <= 0 lPojemność cieplna, C<p20st.C> -- 500, <= 0, <= 0 J*kg-1*K-1Twardość, HB -- 266 - 325, <= 0, <= 0 HBWydłużenie,<B Krzem (Si) 2,7 - 3,3%Chrom (Cr) 8 - 10%Fosfor (P) <= 0,04%Nikiel (Ni) <= 0,5%Mangan (Mn) <= 0,6%Węgiel (C) 0,4 - 0,5%Siarka (S) <= 0,03%
1 Stal zaworowa Stal H10S2M PN-71/H-86022 Silnie obciążone zawory wylotowe oraz bardzo silnie obciążone zawory wlotowe silników spalinowych samochodowych, motocyklowych i lotniczych Maksymalna temperatura pracy 900 st. C Własności mechaniczne podano dla materiału po obróbce cieplnejNorma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 10095:2002 Pręty, blachy, rury Granica plastyczności, R<0,2> -- >= 740, <= 0, <= 0 MPaWytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- >= 930, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie, A<5> -- >= 10, <= 0, <= 0 % Węgiel (C) 0,35 - 0,45%Mangan (Mn) <= 0,7%Krzem (Si) 1,9 - 2,6%Fosfor (P) <= 0,035%Siarka (S) <= 0,03%Chrom (Cr) 9 - 10,5%Nikiel (Ni) <= 0,5%Molibden (Mo) 0,7 - 0,9%
2 Stal zaworowa Stal X55CrMnNiN20-8 (1.4875) PN-EN 10090:2001 Pręty Własności mechaniczne zostały podane dla próbek o średnicy <= 40 mm Pręty Wydłużenie, A -- 8, <= 0, <= 0 %Pojemność cieplna, C<p20st.C> -- 500, <= 0, <= 0 J*kg-1*K-1Przewężenie, Z -- 10, <= 0, <= 0 %Przewodność cieplna, , <20 st> -- W*m-1*K-1 - , 14,5, <= 0 lGranica plastyczności, R<p0,2> -- 55<B Nikiel (Ni) 1,5 - 2,75%Azot (N) 0,2 - 0,4%Węgiel (C) 0,5 - 0,6%Mangan (Mn) 7 - 10%Krzem (Si) <= 0,25%Fosfor (P) <= 0,045%Siarka (S) <= 0,03%Chrom (Cr) 19,5 - 21,5%
1 Stal zaworowa Stal X85CrMoV18-2 (1.4748) PN-EN 10090:2001 Zawory dolotowe oraz trzpienie zaworów wylotowych silników spalinowych tłokowych pracujace w temperaturze poniżej 700 st.C Własności mechaniczne zostały podane dla próbek o średnicy <= 40 mm Pręty Pojemność cieplna, C<p20st.C> -- 500, <= 0, <= 0 J*kg-1*K-1Twardość, HB -- 296 - 355, <= 0, <= 0 HBPrzewężenie, Z -- 12, <= 0, <= 0 %Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 1000 - 1200, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie, A -- 7, <= 0, Krzem (Si) <= 1%Wanad (V) 0,3 - 0,6%Molibden (Mo) 2 - 2,5%Chrom (Cr) 16,5 - 18,5%Fosfor (P) <= 0,04%Mangan (Mn) <= 1,5%Węgiel (C) 0,8 - 0,9%Siarka (S) <= 0,03%
2 Stal zaworowa Stal 4H14N14W2M PN-71/H-86022 Najsilniej obciążone zawory wylotowe i wlotowe silników lotniczych Własności użytkowe - maksymalna temperatura pracy 900 st. C Norma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 10095:2002 Pręty, blachy, rury Granica plastyczności, R<0,2> -- >= 390, <= 0, <= 0 MPaPrzewężenie, Z -- >= 35, <= 0, <= 0 %Udarność, KCU2 -- 50, <= 0, <= 0 J/cm`2`Wydłużenie, A<5> -- >= 20, <= 0, <= 0 %Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- >= 710, <= 0, Wolfram (W) 2 - 2,75%Krzem (Si) <= 0,8%Nikiel (Ni) 13 - 15%Chrom (Cr) 13 - 15%Fosfor (P) <= 0,03%Mangan (Mn) <= 0,7%Węgiel (C) 0,4 - 0,5%Siarka (S) <= 0,03%Molibden (Mo) 0,25 - 0,4%
1 Stal zaworowa Stal X33CrNiMnN23-8 (1.4866) PN-EN 10090:2001 Zawory wylotowe silników spalinowych tłokowych Własności mechaniczne zostały podane dla próbek o średnicy <= 40 mm Pręty Przewodność cieplna, , <20 st> -- W*m-1*K-1 - , 14,5, <= 0 lGranica plastyczności, R<p0,2> -- 550, <= 0, <= 0 MPaWytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 850 - 1100, <= 0, <= 0 MPaPrzewężenie, Z -- 30, <= 0, <= 0 %Twardość, H<B Fosfor (P) <= 0,045%Mangan (Mn) 1,5 - 3,5%Węgiel (C) 0,28 - 0,38%Krzem (Si) 0,5 - 1%Chrom (Cr) 22 - 24%Nikiel (Ni) 7 - 9%Siarka (S) <= 0,03%Molibden (Mo) <= 0,5%Wolfram (W) <= 0,5%Azot (N) 0,25 - 0,35%
2 Stal zaworowa Stal H9S2 PN-71/H-86022 Zawory wylotowe oraz silnie obciążone zawory wlotowe silników spalinowych samochodowych i motocyklowych Własności użytkowe - maksymalna temperatura pracy 850 st. C Własności mechaniczne:Proces I - przed obróbką cieplnąProces II - po obróbce cieplnej Pręty, blachy, rury Granica plastyczności, R<0,2> -- >= 490, >= 690, <= 0 MPaPrzewężenie, Z -- >= 35, <= 0, <= 0 %Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- >= 740, >= 880, <= 0 MPaWydłużenie, A<5> -- >= 15, >= 10, <= 0 % Fosfor (P) <= 0,035%Krzem (Si) 2 - 3%Mangan (Mn) <= 0,7%Węgiel (C) 0,35 - 0,45%Chrom (Cr) 8 - 10%Siarka (S) <= 0,03%Nikiel (Ni) <= 0,6%
2 Stal zaworowa Stal X50CrMnNiNbN21-9 (1.4882) PN-EN 10090:2001 Zawory wylotowe silników spalinowych tłokowych Własności mechaniczne zostały podane dla próbek o średnicy <= 40 mm Pręty Granica plastyczności, R<p0,2> -- 580, <= 0, <= 0 MPaPojemność cieplna, C<p20st.C> -- 500, <= 0, <= 0 J*kg-1*K-1Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 950 - 1150, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie, A -- 12, <= 0, <= 0 %Przewężenie, Z Niob+Tantal (Nb+Ta) 1,8 - 2,5%Azot (N) 0,4 - 0,6%Wolfram (W) 0,8 - 1,5%Nikiel (Ni) 3,5 - 5,5%Chrom (Cr) 20 - 22%Fosfor (P) <= 0,045%Siarka (S) <= 0,03%Węgiel (C) 0,45 - 0,55%Mangan (Mn) 8 - 10%Krzem (S
1 Stal zaworowa Stal X53CrMnNiN21-9 (1.4871) PN-EN 10090:2001 Zawory wylotowe silników spalinowych tłokowych Właściwości mechaniczne zostały podane dla próbek o średnicy <= 40 mm Pręty Przewodność cieplna, , <20 st> -- W*m-1*K-1 - , 14,5, <= 0 lPojemność cieplna, C<p20st.C> -- 500, <= 0, <= 0 J*kg-1*K-1Twardość, HRC -- 30, <= 0, <= 0 HRCPrzewężenie, Z -- 10, <= 0, <= 0 %Wydłużenie, A -- 8, <= 0, <= 0 <B Węgiel (C) 0,48 - 0,58%Azot (N) 0,35 - 0,5%Nikiel (Ni) 3,25 - 4,5%Chrom (Cr) 20 - 22%Siarka (S) <= 0,03%Fosfor (P) <= 0,045%Krzem (Si) <= 0,25%Mangan (Mn) 8 - 10%