Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
2 Stal odporna na korozję Stal X4CrNi18-12 PN-EN 10088 1998 Stosowana w szerokim zakresie w przemyśle chemicznym, kriogenicznym, przetwórstwa spożywczego, na wymienniki ciepła, chłodnice, reaktory, wieże absorpcyjne, zbiorniki, pompy, rurociągi, autoklawy, cysterny przewozowe, śruby Pręty, blachy, taśmy, rury, odkuwki Ciepło właściwe 20 st.C, c<p> -- 500, <= 0, <= 0 J/kg*KGranica plastyczności, R<0,2> -- >= 190, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie, A<5> -- >= 15, <= 0, <= 0 %Twardość, HB 30 -- <= 215, <= 0, <= 0 HB 30Wytrzymałość na rozciąganie, R Azot (N) <= 0,11%Chrom (Cr) 17 - 19%Siarka (S) <= 0,015%Fosfor (P) <= 0,045%Krzem (Si) <= 1%Mangan (Mn) <= 2%Węgiel (C) <= 0,06%Nikiel (Ni) 11 - 13%
1 Stal odporna na korozję Stal X6CrNiTiB18-10 (1.4941) PN-EN 10222-5:2002 Urządzenia ciśnieniowe przeznaczone do pracy w podwyższonej temperaturze Własności mechaniczne tj. wydłużenie i udarność podano w zależności od kierunku osi próbki Odkuwki Granica plastyczności, R<p1,0> -- >= 210, <= 0, <= 0 MPaUdarność (próbki poprzeczne), KV -- >= 60, <= 0, <= 0 JGranica plastyczności, R<p0,2> -- >= 175, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie (próbki wzdłużne), A -- 40, <= 0, <= 0 %Wydłu Mangan (Mn) <= 2%Tytan (Ti) <= 0,8%Węgiel (C) 0,04 - 0,08%Krzem (Si) <= 1%Siarka (S) <= 0,015%Chrom (Cr) 17 - 19%Nikiel (Ni) 9 - 12%Fosfor (P) <= 0,035%Bor (B) 0,0015 - 0,005%
2 Stal odporna na korozję Stal X2CrNiMoN17-13-3 (1.4429) PN-EN 10222-5:2002 Urządzenia ciśnieniowe przeznaczone do pracy w podwyższonej temperaturze Własności mechaniczne tj. wydłużenie, udarność i udarność w temp. -196 st. C podano w zależności od kierunku osi próbki Odkuwki Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 580 - 780, <= 0, <= 0 MPaGranica plastyczności, R<p0,2> -- >= 280, <= 0, <= 0 MPaGranica plastyczności, R<p1,0> -- >= 315, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie (próbki wzdłużne), A -- 45, <= 0, <= 0 %<br Molibden (Mo) 2 - 2,5%Nikiel (Ni) 11 - 14%Chrom (Cr) 16,5 - 18,5%Siarka (S) <= 0,015%Fosfor (P) <= 0,045%Krzem (Si) <= 1%Mangan (Mn) <= 2%Węgiel (C) <= 0,03%Azot (N) 0,12 - 0,22%
2 Stal odporna na korozję 21-42-3/125 Stal 21-42-3/125 PN-EN ISO 13680:2002 (U) Na rury okładzinowe i wydobywcze bez szwu oraz złączki w przemyśle naftowym i gazowniczym Rury bezszwowe Praca łamania, próbka poprzeczna, KV -- >= 27, <= 0, <= 0 JPraca łamania, próbka wzdłużna, KU -- >= 40, <= 0, <= 0 JGranica plastyczności, R<p0,2> -- 860 - 1035, <= 0, <= 0 MPaWytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- >= 895, <= 0, <= Nikiel (Ni) <= 42%Chrom (Cr) <= 21%Molibden (Mo) <= 3%Węgiel (C) <= 0,02%
1 Stal odporna na korozję 27-31-4/140 Stal 27-31-4/140 PN-EN ISO 13680:2002 (U) Na rury okładzinowe i wydobywcze bez szwu oraz złączki w przemyśle naftowym i gazowniczym Rury bezszwowe Twardość, HRC -- <= 38, <= 0, <= 0 HRCGranica plastyczności, R<p0,2> -- 965 - 1100, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie (35<=grubość<=160), A -- >= 9, <= 0, <= 0 %Praca łamania próbek wzdłużnych, KV -- >= 27, <= 0, <= 0 JPraca łamania Chrom (Cr) <= 27%Węgiel (C) <= 0,02%Nikiel (Ni) <= 31%Molibden (Mo) <= 3,5%
2 Stal odporna na korozję Stal X2CrMoTi29-4 PN-EN 10088:1998 Stal odporna na korozję do zastosowań ogólnych W składzie chemicznym minimalna wartość Ti zawiera się w wyrażeniu 4(C+N)+0,15.We własnosciach fizycznych w temperaturze podwyższonej:dla temperatury 100 stopni C - współczynnik rozszerzalności liniowej wynosi 11,5/10`6`, a moduł sprężystości E wynosi Pręty, blachy, taśmy Współczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 17, <= 0 lCiepło właściwe 20 st.C, c<p> -- 440, <= 0, <= 0 J/kg*KModuł sprężystości, E -- 220, <= 0, <= 0 GPaGęstość, p -- 7,7, <= 0, <= 0 g/cm`3` Węgiel (C) <= 0,025%Mangan (Mn) <= 1%Krzem (Si) <= 1%Fosfor (P) <= 0,03%Siarka (S) <= 0,015%Chrom (Cr) 28 - 30%Molibden (Mo) 3,5 - 4,5%Azot (N) <= 0,045%Tytan (Ti) <= 0,8%
1 Stal odporna na korozję 25-7-4/80 Stal 25-7-4/80 PN-EN ISO 13680:2002 (U) Na rury okładzinowe i wydobywcze bez szwu oraz złączki w przemyśle naftowym i gazowniczym Rury bezszwowe Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- >= 760, <= 0, <= 0 MPaPraca łamania, próbka poprzeczna, KV -- >= 27, <= 0, <= 0 JTwardość, HRC -- <= 28, <= 0, <= 0 HRCGranica plastyczności, R<p0,2> -- 550 - 725, <= 0, <= 0 MPaWydłużen Azot (N) <= 0,27%Nikiel (Ni) <= 7%Chrom (Cr) <= 25%Węgiel (C) <= 0,02%Inne* (Inne*) <= 0%Molibden (Mo) <= 3,8%
2 Stal odporna na korozję Stal X6CrNiNb18-10 PN-EN 10088 1998 Stosowana w szerokim zakresie w przemyśle chemicznym, kriogenicznym, przetwórstwa spożywczego na wymienniki ciepła, chłodnice, reaktory, wieże absorpcyjne, zbiorniki, pompy, rurociągi autoklawy cysterny przewozowe itp. Minimalna zawartość niobu w składzie chemicznym wynosi 10 C Pręty, blachy, taśmy, rury, odkuwki, kształtowniki Moduł sprężystości, E -- 200, <= 0, <= 0 GPaWspółczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 15, <= 0 lGęstość, p -- 7,9, <= 0, <= 0 g/cm`3`Twardość, HB 30 -- <= 230, <= 0, <= 0 HB 30Wydłużenie, A<5> -- >= 40, <= 0, <=<B Mangan (Mn) <= 2%Węgiel (C) <= 0,08%Krzem (Si) <= 1%Fosfor (P) <= 0,045%Chrom (Cr) 17 - 19%Niob (Nb) <= 1%Nikiel (Ni) 9 - 12%Siarka (S) <= 0,015%
1 Stal odporna na korozję Stal X6CrNiTi18-10 PN-EN 10088 1998 Stosowana w szerokim zakresie w przemyśle chemicznym, kriogenicznym, przetwórstwa spożywczego na wymienniki ciepła, chłodnice, reaktory, wieże absorpcyjne, zbiorniki, pompy, rurociągi autoklawy cysterny przewozowe itp. Minimalna zawartość tytanu w składzie chemicznym wynosi 5 C Pręty, blachy, taśmy, rury, odkuwki, kształtowniki Twardość, HB 30 -- <= 215, <= 0, <= 0 HB 30Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 500 - 700, <= 0, <= 0 MPaWspółczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 15, <= 0 lCiepło właściwe 20 st.C, c<p> -- 500, <= 0, <= 0 J/kg*K<B Fosfor (P) <= 0,045%Tytan (Ti) <= 0,7%Krzem (Si) <= 1%Siarka (S) <= 0,015%Chrom (Cr) 17 - 19%Nikiel (Ni) 9 - 12%Węgiel (C) <= 0,08%Mangan (Mn) <= 2%
2 Stal odporna na korozję Stal 0H18N9 PN-71/H-86020 Wieże absorpcyjne, wymienniki ciepła, zbiorniki do kwasów, autoklawy, mieszadła, kotły destylacyjne, części pomp Własności mechaniczne podano dla materiału o średnicy do 60 mm Pręty, blachy, rury Współczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 14,65, <= 0 lTwardość, HB -- 121 - 207, <= 0, <= 0 HBGęstość, p -- 7,9, <= 0, <= 0 g/cm`3`Granica plastyczności, R<e> -- >= 196, <= 0, <= 0 MPaModuł sprężystości, E -- 199<B Krzem (Si) <= 0,8%Siarka (S) <= 0,03%Chrom (Cr) 17 - 19%Fosfor (P) <= 0,045%Nikiel (Ni) 9 - 11%Mangan (Mn) <= 2%Węgiel (C) <= 0,07%