Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
2 Stal stopowa do pracy w podwyższonej temperaturze Stal 20MF PN-75/H-84024 Na łopatki i tarcze kierownicze turbin parowych pracujące w temperaturze do 550 st. C Spawalność:Równoważnik Ce=0,367-0,580. Stal o ograniczonej spawalności Własności mechaniczne:I - blachyII - pręty, odkuwki Blachy, pręty, odkuwki Granica plastyczności, R<e> -- >= 390, >= 390, <= 0 MPaModuł sprężystości wzdłużnej, E -- 213000, <= 0, <= 0 MPaWytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- >= 530, >= 530, <= 0 MPaWspółczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 47, <B Krzem (Si) <= 0,3%Wanad (V) 0,25 - 0,35%Mangan (Mn) 0,4 - 0,6%Chrom (Cr) <= 0,3%Siarka (S) <= 0,04%Fosfor (P) <= 0,04%Węgiel (C) 0,15 - 0,22%Molibden (Mo) 0,5 - 0,7%
1 Stal niestopowa walcowana na zimno w stanie nie w pełni przetworzonym Stal M890-50D PN-EN 10126:2000 Na blachy i taśmy elektrotechniczne przeznaczone do budowy obwodów magnetycznych Wymagania technologiczne:Stal powinna być podatna na cięcie lub wykrawanieSkład chemiczny stali pozostawia się do wyboru wytwórcyStratność całkowita przy ustalonej maksymalnej indukcji magnetycznej B=1,5 T i B=1,0 TIndukcja magnetyczna przy Blachy w arkuszach, taśmy w kręgach w stanie wyżarzonym Stratność całkowita, P<1,5/50> -- <= 3,7, <= 0, <= 0 W/kgGęstość umowna, p -- 7,85, <= 0, <= 0 g/cm`3`Stratność całkowita, P<1,5/50> -- <= 8,9, <= 0, <= 0 W/kgIndukcja magnetyczna, B -- >= 1,6, <= 0, <= 0 TIndukcja magnetyc
2 Stal niestopowa na odkuwki i pręty kute dla urządzeń ciśnieniowych Stal 25 PN-92/H-84009 Ogólnego użytku stosowana również na komory zbiorcze, kołnierze, części armatury, nakrętki, śruby niezbyt obciążone pracujące w temperaturze do 450 st. C Spawalność:Równoważnik Ce=0,303-0,433. Można spawać lub zgrzewać Własności mechaniczne:I - półprodukty o grubości g <= 250 mmII - półprodukty o grubości 250 mm < g <= 500 mmIII- półprodukty o grubości g > 500 mm Pręty kute, odkuwki matrycowe lub swobodnie kute Granica plastyczności, R<e> -- >= 225, >= 205, >= 195 MPaWydłużenie, A<5> -- >= 20, >= 18, >= 17 %Praca łamania, KU -- >= 40, >= 40, >= 32 JWytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- >= 420, >= 410, >= 390 MPaModuł sprężystości w Mangan (Mn) 0,4 - 0,7%Krzem (Si) 0,1 - 0,4%Fosfor (P) <= 0,04%Miedź (Cu) <= 0,3%Nikiel (Ni) <= 0,3%Chrom (Cr) <= 0,3%Siarka (S) <= 0,04%Węgiel (C) 0,22 - 0,3%Molibden (Mo) <= 0,1%
2 Stal na blachy i taśmy stalowe elektrotechniczne walcowane na zimno o ziarnie niezorientowanym w stanie w pełni przetworzonym Stal M470-50A PN-EN 10106 1998 Na blachy elektrotechniczne przeznaczone do budowy obwodów magnetycznych Wymagania technologiczne:Wyrób powinien być podatny na cięcie lub wykrawanie Własności technologicze i magnetyczne wyrobu zwykłego o grubości g=0,50 mm określone przy częstotliwości prądu przmiennego 50 Hz podano razem z własnościami fizycznymi.Skład chemiczny stali pozostawia się do wyboru wytwórcy Blachy w arkuszach, taśmy w kręgach w stanie wyżarzonym Indukcja magnetyczna, B, przy natężeniu pola magn. H=2500 A/m -- >= 1,54, <= 0, <= 0 TStratność całkowita, P<1,5/50>, przy ustalonej max. indukcji magn. B=1,5 T -- <= 4,7, <= 0, <= 0 W/kgGęstość umowna, p -- 7,7, <= 0, <= 0 g/cm`3`
1 Stal spawalna drobnoziarnista walcowana termomechanicznie na urządzenia ciśnieniowe Stal P355ML2 PN-EN 10028-5:2000 Elementy do produkcji urządzeń ciśnieniowych, również pracujących w temperaturze obniżonej do -50°C Informacje technologicznePółprodukty hutnicze są dostarczane w stanie walcowanym termomechanicznie i nie są poddawane obróbce cieplnej u użytkownika.Składniki stopowe oraz operacje technologiczne powinny zapewniać stali ziarno o wielkości 6 lub mniejsze Cr+Cu+Mo<= 0,6
2 Stal o określonych własnościach w podwyższonej i/lub niskiej temperaturze Stal X6CrNiMoB17-12-2 PN-EN 10269:2002 Elementy złączne pracujące pod ciśnieniem w wysokiej temperaturze Właściwości mechaniczne podane są po przesycaniu Odkuwki, pręty Gęstość, p -- 8, <= 0, <= 0 g/cm`3`Pojemność cieplna, C<p20st.C> -- 450, <= 0, <= 0 J*kg-1*K-1Przewodność cieplna, , -- W/m*K - , 16, <= 0 lPraca łamania, KV -- 100, <= 0, <= 0 JWytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 490 - Wanad (V) 0,1 - 0,3%Mangan (Mn) <= 2%Krzem (Si) <= 1%Fosfor (P) <= 0,035%Siarka (S) <= 0,015%Chrom (Cr) 16,5 - 18,5%Nikiel (Ni) 10 - 13%Węgiel (C) 0,04 - 0,08%Azot (N) <= 0,11%Bor (B) 0,0015 - 0,005%<b
1 Spoiwo do spawania FE-WM3801(X5CrNiCu17-4) Stal (X5CrNiCu17-4) PN-EN 3889:2004 Do spawania konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce Stosować w stanie wyżarzonym Pręty, druty
2 Stal o wysokiej oporności elektrycznej Stal H17J5 PN-87/H-92610 Druty o wysokiej oporności elektrycznej przeznaczone na elementy oporowo-grzejne Odporność na korozję w temperaturze pracy:Środowisko atmosfery o temp. ok. 20 st.C - średniaŚrodowisko utleniające - dobraŚrodowisko redukujące - średniaŚrodowisko zdysocjowanego amoniaku - niskaŚrodowisko nawęglające - średniaŚrodowisko zawie Druty o średnicy 1-6,5 mm Gęstość, p -- 7,1, <= 0, <= 0 g/cm`3`Temperatura użytkowania w powietrzu, T<u> -- <= 1200, <= 0, <= 0 st. CTemperatura topnienia, T -- 1500, <= 0, <= 0 st. CWspółczynnik rozszerzal. liniowej 20-1000 st.C, , -- 1/K - , 15, <= 0<B Chrom (Cr) 17%Węgiel (C) <= 0,1%Krzem (Si) 0,5%Aluminium (Al) 5%Nikiel (Ni) <= 0,5%Żelazo (Fe) reszta
1 Stal stopowa do pracy w podwyższonej temperaturze Stal 16M PN-75/H-84024 Rury przewodowe, kolektory, wężownice, rozdzielacze gazów gorących kotłów parowych i aparatury chemicznej do długotrwałej pracy do 500 st. C Spawalność:Równoważnik Ce=0,253-0,593. Można spawać lub zgrzewać Własności mechaniczne:I - rury bez szwuII - pręty, odkuwki Rury bez szwu, pręty, odkuwki Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 440 - 540, >= 430, <= 0 MPaModuł sprężystości wzdłużnej, E -- 206000, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie, A<5> -- >= 22, >= 18, <= 0 %Współczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 49,4, <= 0 l<br <B Węgiel (C) 0,12 - 0,2%Nikiel (Ni) <= 0,35%Mangan (Mn) 0,5 - 0,8%Molibden (Mo) 0,25 - 35%Miedź (Cu) <= 0,25%Aluminium (Al) <= 0,02%Krzem (Si) 0,15 - 0,35%Chrom (Cr) <= 0,3%Siarka (S) <= 0,04%Fosfor (P)
2 Stal stopowa specjalna do pracy w podwyższonej temperaturze Stal 16 Mo 3 PN-EN 10028-2 1996 Na wyroby płaskie dla urządzeń ciśnieniowych, w tym instalacji energetycznych Własności mechaniczne podano dla próbek poprzecznych w stanie normalizowanym Kształtowniki, rury, blachy oraz taśmy zimno i gorąco walcowane, pręty Wytrzymałość na rozciąganie, R<m>, grubość 60 - 100 mm -- 430 - 560, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie, A, grubość 60 - 100 mm -- >= 22, <= 0, <= 0 %Wydłużenie, A, grubość 40 - 60 mm -- >= 23, <= 0, <= 0 %Wydłużenie, A, grubość do 40 mm -- Nikiel (Ni) <= 0,3%Węgiel (C) 0,12 - 0,2%Mangan (Mn) 0,4 - 0,9%Krzem (Si) <= 0,35%Fosfor (P) <= 0,03%Siarka (S) <= 0,025%Chrom (Cr) <= 0,3%Molibden (Mo) 0,25 - 0,35%Miedź (Cu) <= 0,3%