Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
2 Stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości ulepszona cieplnie Stal S460QL1 PN-EN 10137-2:2000 Obciążone części konstrukcji, także spawanych, np. dźwigów, mostów, budynków, cystern, zbiorników wodnych i śluz, pracujących w temperaturze pokojowej i obniżonej Informacje technologiczneWytwórca stali decyduje o rodzaju i stężeniu pierwiastków stopowych (do podanych wartości) zapewniających wymagane własności. Półprodukty hutnicze są dostarczane w stanie ulepszonym cieplnie i nie są poddawane obróbce cieplnej Wpływ wielkości przekroju na własności mechaniczneGrubość, mm 3-50 >50-100>100-150Granica plastyczności, ReH (Rp0,2), MPa >= 460 >= 440 >= 400Wytrzymałość na rozciąganie, R Blachy grube i blachy uniwersalne w stanie ulepszonym cieplnie Bor (B) <= 0,005%Wanad (V) <= 0,12%Niob (Nb) <= 0,06%Tytan (Ti) <= 0,05%Cyrkon (Zr) <= 0,15%Azot (N) <= 0,015%Chrom (Cr) <= 1,5%Aluminium (Al) >= 0,015%Molibden (Mo) <= 0,7%Nikiel (Ni) <= 2%Siark
1 Stal konstrukcyjna stopowa drobnoziarnista spawalna Stal S460N PN-EN 10113-2:1998 Konstrukcje spawane, kolejnictwo Blachy, kształtowniki Granica plastyczności, R<e>, grubość nominalna 80-100 mm -- >= 400, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie, A, grubość nominalna do 150 mm -- >= 17, <= 0, <= 0 %Granica plastyczności, R<e>, grubość nominalna do 16 mm -- >= 460, <= 0, <= 0 MPaGra Azot (N) <= 0,025%Miedź (Cu) <= 0,7%Tytan (Ti) <= 0,03%Al całkowite (Al całkowite) >= 0,02%Molibden (Mo) <= 0,1%Węgiel (C) <= 0,2%Mangan (Mn) 1 - 1,7%Krzem (Si) <= 0,5%Niob (Nb) <= 0,05%Fosfor (P) <= 0
2 Stal stopowa sprężynowa (resorowa) Stal 60SG PN-74/H-84032 Na resory dla pojazdów mechanicznych, sprężyny spiralne i talerzowe, pierścieniowe Informacje technologiczne i zalecenia eksploatacyjneStal niespawalna
1 Stal stopowa dla kolejnictwa na koła bose Stal P45SG PN-84/H-84027/01 Na kuto-walcowane koła bose stosowane w zestawach kołowych pojazdów trakcyjnych Stal o ograniczonej spawalności
2 Stal stopowa specjalna na rury X20CrMoV11-1 Stal X20CrMoV11-1 PN-EN 10216-2:2004 Rury bez szwu o określonych własnościach w temperaturze podwyższonej, szczególnie rury o przekroju okrągłym rury, blachy, taśmy, walcówka Granica plastyczności, R<p0,2> -- <= 490, <= 0, <= 0 MPaWytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 690 - 840, <= 0, <= 0 MPaGęstość, p -- <= 7,85, <= 0, <= 0 g/cm`3`Praca łamania, KV -- <= 27, <= 0, <= 0 JPraca łamania, KV -- <= Miedź (Cu) <= 0,3%Molibden (Mo) 0,8 - 1,2%Niob (Nb) 0,06 - 0,1%Aluminium (Al) <= 0,04%Nikiel (Ni) 0,3 - 0,8%Wanad (V) 0,25 - 0,35%Siarka (S) <= 0,05%Fosfor (P) <= 0,025%Krzem (Si) 0,2 - 0,5%Mangan (Mn)
1 Stal stopowa (mikrostopowa) jakościowa o podwyższonej granicy plastyczności Stal H220YD (1.0923) PN-EN 10292:2002U Na wyroby płaskie powlekane ogniowo Informacje technologiczneStal przeznaczona do cynkowania ogniowego (Z, ZF), powlekania ogniowego stopem cynk-aluminium (ZA), powlekania ogniowego stopem aluminium-cynk (AZ), powlekania ogniowego stopem aluminium krzem (AS).Podane wartości własności me Ti - może być dodawany pojedynczo lub w kombinacji. Dopuszcza się dodatek boru i wanadu i wówczas Ti+Nb+B+V <= 0,22%Własności mechaniczne podano dla próbek poprzecznychNorma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 10292:2003 Taśmy, blachy, pasy Granica plastyczności, R<p0,2>ReL -- 220 - 280, <= 0, <= 0 MPaWytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 340 - 410, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie, A<80mm> -- >= 32, <= 0, <= 0 %Współczynnik anizotropii normalnej, r<90> -- >= 1,5, <= 0, <= 0 Fosfor (P) <= 0,08%Aluminium (Al) >= 0,02%Siarka (S) <= 0,025%Mangan (Mn) <= 0,9%Węgiel (C) <= 0,01%Tytan (Ti) <= 0,12%Krzem (Si) <= 0,1%
2 Stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości ulepszona cieplnie Stal S500QL PN-EN 10137-2:2000 Obciążone części konstrukcji, także spawanych, np. dźwigów, mostów, budynków, cystern, zbiorników wodnych i śluz, pracujących w temperaturze pokojowej i obniżonej Informacje technologiczneWytwórca stali decyduje o rodzaju i stężeniu pierwiastków stopowych (do podanych wartości) zapewniających wymagane własności. Półprodukty hutnicze są dostarczane w stanie ulepszonym cieplnie i nie są poddawane obróbce cieplnej Wpływ wielkości przekroju na własności mechaniczneGrubość, mm 3-50 >50-100 >100-150Granica plastyczności, ReH (Rp0,2), MPa >= 500 >= 480 >= 440Wytrzymałość na r Blachy grube i blachy uniwersalne w stanie ulepszonym cieplnie Chrom (Cr) <= 1,5%Nikiel (Ni) <= 2%Krzem (Si) <= 0,8%Bor (B) <= 0,005%Azot (N) <= 0,015%Aluminium (Al) >= 0,015%Cyrkon (Zr) <= 0,15%Tytan (Ti) <= 0,05%Niob (Nb) <= 0,06%Wanad (V) <= 0,12%Molibden
2 Stal konstrukcyjna stopowa drobnoziarnista spawalna Stal S420NL PN-EN 10113-2:1998 Konstrukcje spawane, kolejnictwo Blachy, kształtowniki Granica plastyczności, R<e>, grubość nominalna do 16 mm -- >= 420, <= 0, <= 0 MPaGranica plastyczności, R<e>, grubość nominalna 16-40 mm -- >= 400, <= 0, <= 0 MPaGranica plastyczności, R<e>, grubość nominalna 40-63 mm -- >= 390, <= 0, <= Krzem (Si) <= 0,5%Mangan (Mn) 1 - 1,7%Węgiel (C) <= 0,2%Siarka (S) <= 0,025%Miedź (Cu) <= 0,7%Tytan (Ti) <= 0,03%Al całkowite (Al całkowite) >= 0,02%Fosfor (P) <= 0,03%Wanad (V) <= 0,2%Molibden (Mo) <=
1 Stal stopowa drobnoziarnista na rury P690QL1 Stal P690QL1 PN-EN 10216-3:2004 Rury ze szwem i bez szwu o określonych własnościach w temperaturze pokojowej, szczególnie rury o przekroju okrągłym rury Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 770 - 960, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie (próbki poprzeczne), A -- >= 14, <= 0, <= 0 %Granica plastyczności, R<e>(R0,2) -- >= 690, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie (próbki wzdłużne), A -- >= 17, <= 0, <= 0 Węgiel (C) <= 0,2%Krzem (Si) <= 0,8%Fosfor (P) <= 0,025%Siarka (S) <= 0,015%Chrom (Cr) <= 1,5%Molibden (Mo) <= 0,7%Nikiel (Ni) <= 2,5%Aluminium (Al) <= 0,02%Miedź (Cu) <= 0,3%Azot (N) <= 0,05%Nio
2 Stal konstrukcyjna stopowa do nawęglania Stal 15H PN-89/H-84030/02 Części o niewielkich wymiarach podlegające niezbyt dużym obciążeniom: wałki rozrządcze, rolki, sworznie, tuleje, wrzeciona Własności mechaniczne podano dla materiału po obróbce cieplnejNorma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 1084:2002 Pręty walcowane na gorąco lub kute i/lub inne wg norm przedmiotowych Gęstość, p -- 7,85, <= 0, <= 0 g/cm`3`Przewężenie, Z -- >= 45, <= 0, <= 0 %Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- >= 690, <= 0, <= 0 MPaTwardość (po zmiękczaniu), HB -- <= 179, <= 0, <= 0 HBPraca łamania, KU2 -- >= 56, <= 0, Nikiel (Ni) <= 0,3%Mangan (Mn) 0,5 - 0,8%Krzem (Si) 0,17 - 0,37%Fosfor (P) <= 0,035%Chrom (Cr) 0,7 - 1%Wanad (V) <= 0,05%Wolfram (W) <= 0,2%Tytan (Ti) <= 0,05%Miedź (Cu) <= 0,3%Węgiel (C) 0,12 - 0,18%<