Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
1 Stal na łożyska toczne (niestopowa, do hartowania powierzchniowego) Stal 70Mn4 PN-EN ISO 683-17:2002U Elementy niektórych łożysk tocznych, o niewielkich wymiarach, pracujących w temperaturze zbliżonej do pokojowej, mało obciążonych i bez działania czynników korozyjnych Stal nieodporna na korozję Właściwości mechaniczne:Twardość po hartowaniu powierzchniowym z 840 st. C wynosi 63 HRCTwardość po hartowaniu powierzchniowym z 830°C (nagrzewanie indukcyjne lub płomieniowe, chłodzenie natryskiem wodnym) i odpuszczaniu w:100 st. C wynosi 63 HRC
2 Stal niestopowa dla kolejnictwa na obręcze do kół pojazdów szynowych Stal P54 PN-84/H-84027/06 Obręcze wagonów towarowych o dużej intensywności eksploatacji, normalnotorowe.Obręcze wagonów osobowych nowego typu (v>120 km/h) oraz wagonów piętrowych "Bipa", normalnotorowe.Obręcze wagonów towarowych pozostałych, normalno- i wąskotorowe. Stal o ograniczonej spawalności
1 Stal konstrukcyjna niestopowa jakościowa drobnoziarnista spawalna Stal S275NL PN-EN 10113-2 1998 Konstrukcje spawane, kolejnictwo Blachy, kształtowniki Granica plastyczności, R<e>, grubość nominalna 80-100 mm -- >= 235, <= 0, <= 0 MPaWytrzymałość na rozciąganie, R<m>, grubość nominalna 100-150 mm -- 350 - 480, <= 0, <= 0 MPaGranica plastyczności, R<e>, grubość nominalna 40-63 mm -- >= 255 Krzem (Si) <= 0,4%Al całkowite (Al całkowite) >= 0,02%Tytan (Ti) <= 0,03%Nikiel (Ni) <= 0,3%Chrom (Cr) <= 0,3%Molibden (Mo) <= 0,1%Wanad (V) <= 0,05%Niob (Nb) <= 0,05%Azot (N) <= 0,015%Węgiel (C) <= 0,
2 Stal konstrukcyjna niestopowa na wyroby walcowane na gorąco Stal S275JR (1.0044) PN-EN 10025-2:2005 Konstrukcje spawane, nitowane i łączone śrubami pracujące w temperaturze otoczenia Informacje technologiczneWytwarzanie stali jako nieuspokojonej jest niedopuszczalne Pręty, kształtowniki, blachy, taśmy
2 Stal niestopowa spawalna drobnoziarnista normalizowana na urządzenia ciśnieniowe Stal P355N PN-EN 10028-3 1996 Na wyroby płaskie do produkcji urządzeń ciśnieniowych Własności mechaniczne w temperaturze obniżonej podano dla wyrobów o grubości 5-150 mm Kształtowniki, rury, blachy oraz taśmy zimno i gorąco walcowane Praca łamania, KV, kierunek osi próbki poprzeczny -- >= 31, <= 0, <= 0 JGranica plastyczności, R<eH>, grubość 35 - 50 mm -- >= 345, <= 0, <= 0 MPaPraca łamania, KV, kierunek osi próbki wzdłużny -- >= 55, <= 0, <= 0 JWydłużenie, A, Tytan (Ti) <= 0,03%Krzem (Si) <= 0,5%Mangan (Mn) 0,9 - 1,7%Inne (Nb + Ti + V) (Nb + Ti + V) <= 0,12%Azot (N) <= 0,02%Siarka (S) <= 0,025%Chrom (Cr) <= 0,3%Nikiel (Ni) <= 0,5%Molibden (Mo) <= 0,08%Niob
1 Stal niestopowa do nawęglania C15E2C Stal C15E2C PN-EN 10263-3:2004 Elementy maszyn z wymagana wardtwą wierzchnią o dużej twardości i ciągliwym rdzeniu, sworzenie, rolki, tuleje, wałki Walcówka, pręty, drut Miedź (Cu) <= 0,25%Węgiel (C) 0,13 - 0,17%Mangan (Mn) 0,3 - 0,6%Krzem (Si) <= 0,3%Fosfor (P) <= 0,025%Siarka (S) <= 0,025%
2 Stal niestopowa walcowana na zimno nie w pełni przetworzonym Stal M1000-65D PN-EN 10126:2000 Na blachy i taśmy elektrotechniczne przeznaczone do budowy obwodów magnetycznych Wymagania technologiczne:Stal powinna być podatna na cięcie lub wykrawanieSkład chemiczny stali pozostawia się do wyboru wytwórcyStratność całkowita przy ustalonej maksymalnej indukcji magnetycznej B=1,5 T i B=1,0 TIndukcja magnetyczna przy Blachy w arkuszach, taśmy w kręgach w stanie wyżarzonym Stratność całkowita, P<1,5/50> -- <= 4,2, <= 0, <= 0 W/kgIndukcja magnetyczna, B -- >= 1,6, <= 0, <= 0 TIndukcja magnetyczna, B -- >= 1,68, <= 0, <= 0 TIndukcja magnetyczna, B -- TGęstość umowna, p -- 7,85, <= 0, <= 0 g/cm`
1 Stal niestopowa jakościowa spawalna drobnoziarnista normalizowana na urządzenia ciśnieniowe Stal P275NH PN-EN 10028-3 1996 Na wyroby płaskie do produkcji urządzeń ciśnieniowych, również pracujących w podwyższonych temperaturach Własności mechaniczne w temperaturze obniżonej podano dla wyrobów o grubości 5-150 mm Kształtowniki, rury, blachy oraz taśmy zimno i gorąco walcowane Wytrzymałość na rozciąganie, R<m>, grubość 100 - 150 mm -- 350 - 470, <= 0, <= 0 MPaWytrzymałość na rozciąganie, R<m>, grubość 70 - 100 mm -- 370 - 490, <= 0, <= 0 MPaPraca łamania, KV, kierunek osi próbki poprzeczny -- >= 31, <= 0, <= 0 Tytan (Ti) <= 0,03%Azot (N) <= 0,02%Inne (Nb + Ti + V) (Nb + Ti + V) <= 0,05%Siarka (S) <= 0,025%Chrom (Cr) <= 0,3%Miedź (Cu) <= 0,3%Niob (Nb) <= 0,05%Wanad (V) <= 0,05%Inne (Cr + Cu + Mo) (Cr + Cu + Mo) <=
2 Stal niestopowa przeznaczona na walcówkę do produkcji drutu Stal DS80 PN-91/H-84028 Druty sprężynowe okrągłe na sprężyny wysokiej jakości Własności technologiczne zostały ujęte w własnościach elektrycznych.We własnościach mechanicznych nie zostały uwzględnione średnice drutu: 0,5 dla wytrzymałości na rozciąganie 2050-2440
1 Stal jakościowa niestopowa do spęczania i wyciskania na zimno C8C Stal C8C PN-EN 10263-2:2004 Do spęczania i wyciskania na zimno Stal powinna być wytworzona jako uspokojona Walcówka, pręty, drut Mangan (Mn) 0,25 - 0,45%Aluminium (Al) 0,02 - 0,06%Fosfor (P) <= 0,02%Krzem (Si) <= 0,1%Węgiel (C) 0,06 - 0,1%Siarka (S) <= 0,025%