Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
2 Proszkowe tłoczywo fenolowe do formowania Polimer PF (LF40+MD05) PN-EN ISO 14526-3:2003 Do produkcji wyprasek technicznych o zwiększonej udarności. Skład chemiczny:Żywica: fenolowa.Napełniacz: LF-włókno celulozowe lub bawełniane oraz MD-pył mineralny.Zawartość napełniacza%(m/m): LF 17,5 - 42,5
2 Proszkowe tłoczywo melaminowo-fomadehylowe do formowania MF (WD30+MD15) Polimer MF (WD30+MD15) PN-EN ISO 14528-3:2005 Do produkcji części elektrotechnicznych i elementów elektronicznych, urządzeń gospodarstwa domowego, kształtek i tulei gwintowych w budowie maszyn
1 Tłoczywo fenolowe Polofen FE-3-2 PN-81/C-89270 Do produkcji kształtek technicznych o podwyższonych własnościach dielektrycznych formowanych przez prasowanie tłoczne Jednostka gęstości kształtek w specjalnym składzie chemicznym - (g/cm3)Norma nieaktualna zastąpiona przez PN-ISO 800:2000 Drobnoziarnisty proszek koloru naturalnego Log. oporno. właści. powierzchni po klimatyzacji, , PN-88/E-04405 -- >= 11,7, <= 0, <= 0 log OmSkurcz prasowniczy, , PN-79/C-89002 -- 0,2 - 0,5, <= 0, <= 0 %Skurcz wtórny, , PN-79/C-89002 -- <= 0,3, <= 0, <= 0 %Wytrzymałość na zgin
2 Tłoczywo fenolowe Polofen C PN-81/C-89270 Na wyroby techniczne i przedmioty powszechnego użytku formowane przez prasowanie tłoczne Jednostka gęstości kształtek w specjalnym składzie chemicznym - (g/cm*e3)Norma nieaktualna zastąpiona przez PN-ISO 800:2000 Drobnoziarnisty proszek koloru czarnego Plastyczność prasownicza, , PN-61/C-89036 -- 50 - 180, <= 0, <= 0 mmWytrzymałość na zginanie, R<g>, PN-79/C-89027 -- >= 60, <= 0, <= 0 MPaLog. oporno. właści. powierz. po moczeniu w wodzie, , PN-88/E-04405 -- >= 9,5, <= 0, <= 0 log Om<br
1 Tłoczywo fenolowe Modofen 100/12 PN-81/C-89270 Na wyroby techniczne i przedmioty powszechnego użytku formowane przez wtrysk lub prasowanie tłoczne Jednostka gęstości kształtek w specjalnym składzie chemicznym - (g/cm*e3)Norma nieaktualna zastąpiona przez PN-ISO 800:2000 Włókna nasączone żywicą Chłonność wody, -- <= 40, <= 0, <= 0 mgTemperatura ugięcia Martensa, , PN-90/C-89025 -- >= 200, <= 0, <= 0 st. CUdarność Charpy bez karbu, , PN-81/C-89029 -- >= 25, <= 0, <= 0 kJ/m`2`Skurcz prasowniczy, , PN-79/C-89002 -- <= 0,15
2 Proszkowe kompozycje epoksydowe do formowania EP (GF25+MD45) Polimer EP (GF25+MD45) PN-EN ISO 15252-3:2004 Do produkcji części precyzyjnych dla przemysłu elektronicznego i elektrotechnicznego, izolacja metodą wtrysku tworników i kolektorów oraz maskowania układów scalonych
1 Proszkowe tłoczywo melaminowo-fomadehylowe do formowania MF (GF20+MD25) Polimer MF (GF20+MD25) PN-EN ISO 14528-3:2005 Do produkcji części elektrotechnicznych i elementów elektronicznych, urządzeń gospodarstwa domowego, kształtek i tulei gwintowych w budowie maszyn
2 Polimer EP (GF20+MD50) PN-EN ISO 15252-3:2004 Do produkcji części precyzyjnych dla przemysłu elektronicznego i elektrotechnicznego, izolacja metodą wtrysku tworników i kolektorów oraz maskowania układów scalonych
2 Tłoczywo aminowe Merepol NS PN-81/C-89271 Na wyroby techniczne formowane przez prasowanie Jednostka gęstości kształtek w specjalnym składzie chemicznym - (g/cm3) Drobnoziarnisty proszek koloru białego Chłonność wody, , PN-81/C-89032 -- <= 100, <= 0, <= 0 mgTemperatura ugięcia Martensa, , PN-90/C-89025 -- >= 140, <= 0, <= 0 st. CPlastyczność prasownicza, , PN-61/C-89036 -- 81 - 200, <= 0, <= 0 mmGęstość nasypowa, , PN-80/C-04532
1 Tłoczywo fenolowe Polofen FG PN-81/C-89270 Do produkcji wyprasek technicznych dla przemysłu elektrotechnicznego formowanych metodą prasowania tłocznego Jednostka gęstości kształtek w specjalnym składzie chemicznym - (g/cm*e3)Norma nieaktualna zastąpiona przez PN-ISO 800:2000 Drobnoziarnisty proszek koloru czarnego Plastyczność prasownicza, , PN-61/C-89036 -- 50 - 180, <= 0, <= 0 mmSkurcz prasowniczy, , PN-79/C-89002 -- 0,4 - 0,8, <= 0, <= 0 %Gęstość nasypowa, , PN-80/C-04532 -- >= 0,45, <= 0, <= 0 g/cm`3`Udarność Charpy bez karbu, , PN-81/C-