Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
2 Poli(florek winylu) Polimer PVF PN-EN ISO 12086-1:2002 W postaci folii i płyt na pokrycia i uszczelnienia dachowe szklarni i kolektorów słonecznych, powłoki na tablice drogowe, do opakowań, węże termokurczliwe, w lotnictwie folie dla podwyższenia ognioodporności samolotów Norma obejmuje wyłącznie klasyfikację i oznaczenie polimeru, natomiast norma PN-EN ISO 12086-2:2000 obejmuje przygotowanie próbek do badań i oznaczanie własności Wydłużenie względne przy zerwaniu, -- 115 - 250, <= 0, <= 0 %Temperatura ugięcia pod obciążeniem (1,8 MPa), -- 82, <= 0, <= 0 st. CModuł sprężystości wzdłużny, -- 1800, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie względne przy granicy plastycznośc
2 Polistyren udarowy Owispol KM PN-84/C-89293 W przemyśle maszynowym i elektrotechnicznym, do wyrobu opakowań, zabawek, przedmiotów galanterii użytkowej, zdobniczej i gospodarstwa domowego Typ: KRodzaj: MGatunek: II *) Próbka do badań typ 2, szybkość 50 Granulat Naprężenie przy zerwaniu, , PN-81/C-89034* -- >= 20, <= 0, <= 0 MPaWspółczynnik strat dielektrycznych dla 1 MHz, , PN-69/E-04403 -- <= 0,08, <= 0, <= 0 Przenikal. elektr. wzgl. przy częstotliwości 1 MHz, , PN-69/E-04403 -- <= 3,3, <= 0,
1 Polietylen małej gęstości Polimer PE, MGCX, 23 - D022 PN-89/C-89286/59 Wyroby wtryskowe, artykuły gospodarstwa domowego Grupa MOdmiana GCXRodzaj 23Typ D022 Granulat o średnicy około 3 mm i długości do 5 mm o masie nasypowej 0,5-0,6 g/ml Dyspersja barwnika C, , PN-88/C-89285 -- st.dyspersWspółczynnik spęcznienia stopu, , PN-86/C-89282 -- <= 170, <= 180, <= 0 %Wskaźnik szybkości płynięcia, , PN-93/C-89069 -- 2, <= 0, <= 0 g/10 minZakres wskaźnika szybkości płynięcia,
2 Polistyren udarowy Owispol KO PN-84/C-89293 W przemyśle maszynowym i elektrotechnicznym, do wyrobu opakowań, zabawek, przedmiotów galanterii użytkowej, zdobniczej i gospodarstwa domowego Typ: KRodzaj: OGatunek: II *) Próbka do badań typ 2, szybkość 50 Granulat Temperatura mięknienia Vicata, , PN-93/C-89024 -- >= 72, <= 0, <= 0 st. CWspółczynnik strat dielektrycznych dla 1 MHz, , PN-69/E-04403 -- <= 0,08, <= 0, <= 0 Przenikal. elektr. wzgl. przy częstotliwości 1 MHz, , PN-69/E-04403 -- <= 3,3, <
1 Kopolimer etylen/tetrafluoroetylen Polimer ETFE PN-EN ISO 12086 Koła zębate, częśc pomp, opakowania, artykuły laboratoryjne, wykładziny aparatury chemicznej, izolacje kabli, folie rozdmuchiwane na przeźroczyste i bardzo trwałe pokrycia dachowe, impregnacji laminatów, termostabilnych klejów Norma obejmuje wyłącznie klasyfikację i oznaczenie polimeru, natomiast norma PN-EN ISO 12086-2:2002 obejmuje przygotowanie próbek do badań i oznaczanie własnościWłasności elektryczne:Porównawczy wskaźnik odporności na prądy pełzające (CTI) wynosi 60 Granica plastyczności, -- 25 - 35, <= 0, <= 0 MPaStała dielektryczna przy częstotliwości 1 MHz, -- 2,6, <= 0, <= 0 Rezystywność właściwa powierzchniowa, -- >= 1E-14, <= 0, <= 0 OmWytrzymałość dielektryczna, -- 19 - 60, <= 0,
2 Kopolimer tetrafluoroetylen/perfluoro(dioksol) Polimer TFE/PDD PN-EN ISO 12086-1:2002
1 Polietylen małej gęstości Polimer PE, FGAN, 23 - D022 PN-89/C-89286/13 Na folie dla przemysłu opakowaniowego Grupa FOdmiana GANRodzaj 23Typ D022 Granulat o średnicy około 3 mm i długości do 5 mm o masie nasypowej 0,5-0,6 g/ml Naprężenie przy zerwaniu, , PN-81/C-89034 -- >= 11, >= 10, <= 0 MPaWspółczynnik spęcznienia stopu, , PN-86/C-89282 -- <= 160, <= 170, <= 0 %Gęstość, p -- 0,919 - 0,923, 0,919 - 0,923, <= 0 g/cm`3`Zakres wskaźnika szybkości płynięci
2 Polistyren udarowy Owispol GF PN-84/C-89293 W przemyśle maszynowym i elektrotechnicznym, do wyrobu opakowań, zabawek, przedmiotów galanterii użytkowej, zdobniczej i gospodarstwa domowego Typ: GRodzaj: FGatunek: II Granulat o wymiarach 2,5-5 mm Przenikal. elektr. wzgl. przy częstotliwości 1 MHz, , PN-69/E-04403 -- <= 2,7, <= 0, <= 0 Oporność właściwa skrośna, , PN-71/E-04405 -- >= 5,00E+15, <= 0, <= 0 Om*cmTemperatura mięknienia Vicata, , PN-93/C-89024 -- >= 75, <= 0, <= 0 st.
2 Polietylen małej gęstości Polimer PE, HGNX, 18 - D090 PN-89/C-89286/43 Do powlekania i laminowania Gęstość: 0,914-0,918 g/cm3Grupa: HOdmiana: GNXRodzaj: 18Typ: D090 Granulat o średnicy około 3 mm i długości do 5 mm o masie nasypowej 0,5-0,6 g/ml Naprężenie przy zerwaniu, , PN-81/C-89034 -- >= 10, >= 9, <= 0 MPaWskaźnik szybkości płynięcia, , PN-93/C-89069 -- 7, <= 0, <= 0 g/10 minTemperatura mięknienia Vicata, , PN-93/C-89024 -- 75, <= 0, <= 0 st. CZakres wskaźnika szybkoś
1 Polistyren S Polimer PS SP PN-71/C-89292 W przemyśle maszynowym i elektrotechnicznym, do wyrobu opakowań, zabawek, przedmiotów galanterii użytkowej, zdobniczej i gospodarstwa domowego Typ: SRodzaj: PGatunek: II i III *) Próbka do badań typ 2, szybkość 50 Granulat o wymiarach 1,5-5 mm Temperatura mięknienia Vicata, , PN-93/C-89024 -- >= 64, <= 0, <= 0 st. CWskaźnik szybkości płynięcia, , PN-93/C-89069 -- >= 8, <= 0, <= 0 g/10 minUdarność Charpy bez karbu, , PN-81/C-89029 -- >= 7,8, <= 0, <= 0 kJ/m`2`Naprężenie p