Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
1 Nikiel Nikiel Ni99,0 PN-ISO 9722:2000 Podzespoły w lotnictwie i kosmonautyce, sprzęt do przechowywania i przesyłania substancji żrących, części elektroniczne, sprzęt w przetwórstwie żywności, urządzenia magnetostrykcyjne, elementy pocisków, obudowy silników rakietowych W składzie chemicznym:Kobalt do 1,5% liczy się jako nikiel. W tym przypadku nie wymaga się określania jego stężenia Płyty, blachy, taśmy, rury, pręty, drut, odkuwki Nikiel (Ni) >= 99%Węgiel (C) <= 0,15%Miedź (Cu) <= 0,2%Żelazo (Fe) <= 0,4%Mangan (Mn) <= 0,3%Siarka (S) <= 0,01%Krzem (Si) <= 0,3%
2 Nikiel Nikiel Ni99,0-LC PN-ISO 9722:2000 Podzespoły w lotnictwie i kosmonautyce, sprzęt do przechowywania i przesyłania substancji żrących, części elektroniczne, sprzęt w przetwórstwie żywności, urządzenia magnetostrykcyjne, elementy pocisków, obudowy silników rakietowych W składzie chemicznym:Kobalt do 1,5% liczy się jako nikiel. W tym przypadku nie wymaga się określania jego stężenia Płyty, blachy, taśmy, rury, pręty, drut, odkuwki elazo (Fe) <= 0,4%Mangan (Mn) <= 0,3%Krzem (Si) <= 0,3%Węgiel (C) <= 0,02%Siarka (S) <= 0,01%Nikiel (Ni) >= 99%Miedź (Cu) <= 0,2%
2 Nikiel techniczny Nikiel Ni 99,6 PN-79/H-82180 Na anody i elementy konstrukcyjne lamp elektronowych i urządzeń elektronicznych oraz do platerowania taśm stalowych Informacje technologiczne - metal podatny do przeróbki plastycznej na zimno i na gorąco, dobrze spawalny i zgrzewalny, odporny na korozję, w szczególności atmosferyczną Własności mechaniczne: wartość - w stanie wyżarzonym Taśmy, blachy, pręty, druty Rezystywność, q 20 st. C -- 9,5, <= 0, <= 0 µOm*cmWydłużenie, A<5> -- 28, <= 0, <= 0 %Twardość, HB -- 90, <= 0, <= 0 HBWspółczynnik rozszerzal. liniowej 20-100 st.C, , -- 1/K - , 0,0000133, <= 0 aWytrzymałość na rozciąga Aluminium (Al) 0,01%Miedź (Cu) 0,1%Kobalt (Co) 0,15%Mangan (Mn) 0,03%Żelazo (Fe) 0,1%Magnez (Mg) 0,1%Węgiel (C) 0,1%Siarka (S) 0,003%Fosfor (P) 0,002%Nikiel (Ni) resztaKrzem (Si) 0,1%