Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
1 Stop miedzi z cynkiem CuZn37Mn3Al2PbSi Stop miedzi CuZn37Mn3Al2PbSi PN-EN 12165:2001 Części i elementy maszyn o wysokiej odporności korozyjnej, elementy ślizgowe Własności fizyczne:Wartość gęstości nie jest wymagana normą, lecz jest podana w celu informacyjnym Pręty okrągłe, kwadratowe, wielokątne Gęstość, p -- 8,1, <= 0, <= 0 g/cm`3` Cynk (Zn) - resztaInne (Inne) <= 0,3%Cyna (Sn) <= 0,4%Krzem (Si) 0,3 - 1,3%Ołów (Pb) 0,2 - 0,8%Mangan (Mn) 1,5 - 3%Żelazo (Fe) <= 1%Aluminium (Al) 1,3 - 2,3%Miedź (Cu) 57 - 59%Nikiel (Ni) <= 1%
2 Odlewniczy stop miedzi Mosiądz krzemowy CuZn16Si3,5 PN-91/H-87026 Armatura i osprzęt oraz części stosowane w przemyśle komunikacyjnym, maszynowym, okrętowym i chemicznym Odporny na korozję wody morskiej, ścieranie i temperaturę do 100 st. C, spawalny, dobra lejność i skrawalność Własności mechaniczne:I - forma piaskowaII - forma metalowaNorma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 1982:2002 Gąski, odlewy Twardość, HB -- >= 70, >= 90, <= 0 HBWydłużenie, A<5> -- >= 15, >= 20, <= 0 %Moduł sprężystości, E -- 96, 96, <= 0 GPaGęstość, p -- 8,4, <= 0, <= 0 g/cm`3`Współczynnik rozszerzal. cieplnej, , -- 1/K - , 0,000017, <= 0 Zanieczyszczenia (Zanieczyszczenia) 2%Nikiel (Ni) <= 0,1%Cynk (Zn) resztaAntymon (Sb) <= 0,05%Bizmut (Bi) <= 0,01%Arsen (As) <= 0,05%Fosfor (P) <= 0,05%Mangan (Mn) <= 1%Aluminium (Al) <= 0,1%Krzem (Si)
1 Stop miedzi CuZn39Pb1 CW611N Stop miedzi CuZn39Pb1 CW611N PN-EN 12165:2001 Części i elementy urządzeń precyzyjnych (zegarki, mierniki) Własności fizyczne:Wartość gęstości nie jest wymagana normą, lecz jest podana w celu informacyjnym Pręty okrągłe, kwadratowe, wielokątne Gęstość, p -- 8,4, <= 0, <= 0 g/cm`3` Miedź (Cu) 59 - 60%Inne (Inne) <= 0,2%Cynk (Zn) resztaOłów (Pb) 0,8 - 1,6%Aluminium (Al) <= 0,05%Cyna (Sn) <= 0,2%Żelazo (Fe) <= 0,2%Nikiel (Ni) <= 0,3%
2 Stop miedzi z cynkiem CuZn40Pb2Sn Stop miedzi CuZn40Pb2Sn PN-EN 12165:2001 Przemysł okrętowy, części i elementy konstrukcyjne silników Własności fizyczne:Wartość gęstości nie jest wymagana normą, lecz jest podana w celu informacyjnym Pręty okragłe, kwadratowe, wielokątne Gęstość, p -- 8,4, <= 0, <= 0 g/cm`3` Miedź (Cu) 57 - 59%Aluminium (Al) <= 0,1%Żelazo (Fe) <= 0,4%Nikiel (Ni) <= 0,3%Ołów (Pb) 1,6 - 2,5%Cyna (Sn) 0,2 - 0,5%Cynk (Zn) resztaInne (Inne) <= 0,2%
1 Stop miedzi z cynkiem CuZn40Mn1Pb1 Stop miedzi CuZn40Mn1Pb1 PN-EN 12165:2001 Elementy konstrukcyjne aparatury precyzyjnej Własności fizyczne:Wartość gęstości nie jest wymagana normą, lecz jest podana w celu informacyjnym Pręty okrągłe, kwadratowe, wielokątną Gęstość, p -- 8,3, <= 0, <= 0 g/cm`3` Cynk (Zn) - resztaOłów (Pb) 1 - 2%Cyna (Sn) <= 0,3%Inne (Inne) <= 0,3%Miedź (Cu) 57 - 59%Krzem (Si) <= 0,1%Aluminium (Al) <= 0,2%Nikiel (Ni) <= 0,6%Mangan (Mn) 0,5 - 1,5%Żelazo (Fe) <= 0,3%
2 Stop miedzi z aluminium do obróbki plastycznej Stop miedzi CuAl15As PN-92/H-87051 Elementy pracujące w wodzie morskiej i elementy aparatury chemicznej Informacje technologiczne i zalecenia eksploatacyjneDużą odporność na korozje, szczególnie odporny na działanie gorących roztworów soli, dobra podatność na obróbkę plastyczną na zimno Własności mechaniczneProces I - stan miękkiProces II - stan twardyGranica plastyczności Rp0,2 w procesie I wynosi 115 MPa, a w procesie II 165 MPaModuł sprężystości E podano w przybliżeniu Blachy, pręty, druty, rury Twardość, HRB -- 42, 55, <= 0 HRBRezystywność, q -- 100, <= 0, <= 0 nOm*mWspółczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 79,5, <= 0 lWspółczynnik rozszerzal. cieplnej, , -- 1/K - , 0,0000181, <= 0 aGęstość, p -- 8,17 Aluminium (Al) 4 - 6%Cynk (Zn) <= 0,3%Ołów (Pb) 0,02%Nikiel (Ni) <= 0,2%Mangan (Mn) <= 0,2%Żelazo (Fe) <= 0,2%Miedź (Cu) resztaArsen (As) 0,1 - 0,4%
2 Stop miedzi z niklem do obróbki plastycznej Stop miedzi CuNi10Fe1Mn PN-EN 1652:1999 Przewody i rury aparatury destylacyjnej, płytki kondensatorów Płyty, blachy, taśmy, krążki Cynk (Zn) <= 0,5%Miedź (Cu) resztaWęgiel (C) <= 0,05%Inne (Inne) <= 0,2%Żelazo (Fe) 1 - 2%Cyna (Sn) <= 0,03%Siarka (S) <= 0,05%Ołów (Pb) <= 0,02%Fosfor (P) <= 0,02%Kobalt (Co) <= 0,1%Mangan (Mn)
1 Stop miedzi z cynkiem CuZn37Pb1Sn1 Stop miedzi CuZn37Pb1Sn1 PN-EN 12165:2001 Części i elementy maszyn o wysokiej odporności korozyjnej, elementy ślizgowe Własności fizyczne:Wartość gęstości nie jest wymagana normą, lecz jest podana w celu informacyjnym Pręty okrągłe, kwadratowe, wielokątne Gęstość, p -- 8,4, <= 0, <= 0 g/cm`3` Nikiel (Ni) <= 0,3%Inne (Inne) <= 0,2%Cynk (Zn) resztaCyna (Sn) 0,5 - 1%Miedź (Cu) 59 - 61%Ołów (Pb) 0,4 - 1%Arsen (As) <= 0%Żelazo (Fe) <= 0,1%Krzem (Si) <= 0,1%
2 Stop miedzi z niklem i cynkiem do obróbki plastycznej Mosiądz wysokoniklowy CuNi18Zn19Pb1 PN-93/H-87027 Elementy obrabiane skrawaniem szczególnie dla mechaniki precyzyjnej i optyki Dobre własności sprężyste, dobra plastyczność na zimno, spawalność i lutowalność, szczególnie podatny do obróbki skrawaniem Skład chemiczny: Fe, Mn, inne - występuje w postaci zanieczyszczeniaWłasności mechaniczne:I - stan miękkiII - stan twardy Blachy, pasy, taśmy, druty Granica plastyczności, R<0,2> -- 290, 420, <= 0 MPaWydłużenie, A<5> -- 8, 6, <= 0 %Gęstość, p -- 8,8, <= 0, <= 0 g/cm`3`Twardość, HB -- 135, 160, <= 0 HBWytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 430, 530, <= 0 MPaWspółcz Miedź (Cu) 59 - 63%Nikiel (Ni) 17 - 19%Cynk (Zn) resztaMangan (Mn) <= 0,7%Inne (Inne) 0,4%Ołów (Pb) 0,5 - 1,5%Żelazo (Fe) <= 0,3%
1 Stop miedzi z cynkiem do obróbki plastycznej Mosiądz CuZn37 PN-92/H-87025 Wyroby otrzymywane przez głębokie tłoczenie lub gięcie, nity, śruby do metali i drewna, chłodnice samochodowe. Informacje technologiczne i zalecenia eksploatacyjne - podstawowy mosiądz dwuskładnikowy, podatny do obróbki plastycznej na zimno, można go spawać, lutować i polerować Skład chemiczny: Sn, Ni, Pb, Fe, Al, inne - występuje w postaci zanieczyszczenia Blachy, pasy, taśmy, rury, pręty, kształtowniki, druty Konduktywność, -- 14, <= 0, <= 0 MS/mWytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 300 - 380, 440 - 540, <= 0 MPaGęstość, p -- 8,43, <= 0, <= 0 g/cm`3`Współczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 121, <= 0 lWspółczynnik rozs elazo (Fe) 0,2%Nikiel (Ni) 0,3%Miedź (Cu) 62 - 65%Inne (Inne) 0,1%Cyna (Sn) 0,1%Ołów (Pb) 0,3%Aluminium (Al) 0,03%Cynk (Zn) reszta