Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
1 Stop miedzi z niklem do obróbki plastycznej Miedzionikiel CuNi25 PN-92/H-87052 Monety Bardzo dobra odporność na korozję i ścieranie Skład chemiczny: Zn, Sn, Pb, Fe, C, S - występuje w postaci zanieczyszczeniaWłasności mechaniczne podano w stanie miękkim Blachy, taśmy Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- >= 290, <= 0, <= 0 MPaGranica plastyczności, R<0,2> -- 100, <= 0, <= 0 MPaTwardość, HB -- 60, <= 0, <= 0 HBWspółczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 23, <= 0 lGęstość, p -- 8,9 Cyna (Sn) <= 0,03%Żelazo (Fe) <= 0,3%Siarka (S) <= 0,02%Nikiel (Ni) 24 - 26%Mangan (Mn) 0,1 - 0,5%Węgiel (C) <= 0,05%Miedź (Cu) resztaInne (Inne) 0,1%Cynk (Zn) <= 0,5%Ołów (Pb) <= 0,02%
2 Stop miedzi z niklem do obróbki plastycznej Miedzionikiel CuNi9Sn2 PN-92/H-87052 Elementy sprężynujące, połączenia wtykowe, przełączniki Informacje technologiczne i zalecenia eksploatacyjne - dobre własności sprężyste , dobra podatność do przeróbki plastycznej na zimno Skład chemiczny: Zn, Pb, Fe, Mn, inne - występuje w postaci zanieczyszczenia Blachy, pasy, taśmy Współczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 55, <= 0 lGranica plastyczności, R<0,2> -- 150, 555, <= 0 MPaGęstość, p -- 8,89, <= 0, <= 0 g/cm`3`Moduł sprężystości, E -- 137, 137, <= 0 GPaRezystywność, q -- 157, <= 0 Zanieczyszczenia (Zanieczyszczenia) 0,1%Cyna (Sn) 1,8 - 2,8%Miedź (Cu) resztaMangan (Mn) 0,3%Cynk (Zn) 0,1%Nikiel (Ni) 8,5 - 10,5%Żelazo (Fe) 0,3%Ołów (Pb) 0,03%
2 Stop miedzi z niklem do obróbki plastycznej Miedzionikiel CuNi44Mn1 PN-92/H-87052 Druty oporowe i rezystory urządzeń pomiarowych, przemysł elektroniczny Bardzo dobra odporność na korozję atmosferyczną i utlenianie się aż do temperatury 500 st.C, wysoka rezystywność i siła termoelektryczna Cynk, ołów, żelazo węgiel i siarka występują w postaci zanieczyszczeniaWłasności mechaniczne podane zostały dla stanu miękkiego Blachy, taśmy, druty oporowe Twardość, HB -- 80 - 100, <= 0, <= 0 HBKonduktywność, -- 1,9 - 2,1, <= 0, <= 0 MS/mWspółczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 21, <= 0 lWspółczynnik rozszerzal. cieplnej 20-100 st.C, , -- 1/K - , 0,000015, <= 0 a<br Węgiel (C) <= 0,05%Cynk (Zn) <= 0,2%Nikiel (Ni) 43 - 45%Ołów (Pb) <= 0,01%Mangan (Mn) 0,5 - 2%Siarka (S) <= 0,02%Inne (Inne) 0,1%Miedź (Cu) resztaŻelazo (Fe) <= 0,5%