Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
1 Materiał ogniotrwały magnezjowy z podwyższoną zawartością substancji węglowej Materiał ogniotrwały MNSU90 BN-90/6766-13 Stosowane na warstwy pracujące w rejonie czopów konwertorów tlenowych Wyroby ogniotrwałe niewypalane, wiązane smoła i ulepszane cieplnie Porowatość otwarta, -- <= 6, <= 0, <= 0 %Wytrzymałość na ściskanie, -- >= 25, <= 0, <= 0 MPaOgniotrwałość pod obciążeniem, T<0,6> -- >= 1700, <= 0, <= 0 st. CGęstość pozorna, p -- 2,9, <= 0, <= 0 g/cm`3` Węgiel (C) >= 10%Fe2O3 (Fe2O3) <= 3%SiO2 (SiO2) <= 1,7%MgO (MgO) >= 90%
2 Materiał ogniotrwały wysokoglinowy izolacyjny Materiał ogniotrwały LAK10 BN-83/6766-03 Stosowane jako wartswy izolacyjne lub pracująca w urządzeniach cieplnych Własności cieplne podane zostały w własnościach fizycznych. Skurczliwość wtórna liniowa przy T=1550 st. C ma wartość (-1%).Średnie ciepło właściwe w temp. 20-300 st. C ma wartość 0,92. Wyroby w postaci kształtek, klinów oraz prostek Przewodność cieplna, , 1000 st. C -- 0,49, <= 0, <= 0 W/m*`o`CŚrednie ciepło właściwe, , 20-1000 st. C -- 1,09, <= 0, <= 0 kJ/kg*`o`CWytrzymałość na ściskanie, -- >= 3, <= 0, <= 0 MPaTemperatura stosowania, -- 1400 - 1600, <= 0, Al2O3 (Al2O3) 85%Fe2O3 (Fe2O3) 0,6%
1 Materiał ogniotrwały magnezjowy Materiał ogniotrwały MNSU90 BN-90/6766-13 Stosowane na warstwy pracujące w rejonie czopów konwektorów tlenowych Wyroby ogniotrwałe niewypalane, wiązane smoła i ulepszane cieplnie Ogniotrwałość pod obciążeniem, T<0,6> -- >= 1700, <= 0, <= 0 st. CWytrzymałość na ściskanie, -- MPaGęstość pozorna, p -- 3, <= 0, <= 0 g/cm`3`Porowatość otwarta, -- <= 6, <= 0, <= 0 % MgO (MgO) >= 90%Węgiel (C) >= 3,5%Fe2O3 (Fe2O3) <= 3%SiO2 (SiO2) <= 1,5%
2 Materiał ogniotrwały dolomitowy Materiał ogniotrwały DMNSU40 BN-90/6766-13 Stosowane na warstwy pracujące w konwestorach tlenowych, piecach łukowych Wyroby ogniotrwałe niewypalane, wiązane smołą i ulepszane cieplnie Gęstość pozorna, p -- 2,9, <= 0, <= 0 g/cm`3`Porowatość otwarta, -- <= 6, <= 0, <= 0 %Ogniotrwałość pod obciążeniem, T<0,6> -- >= 1700, <= 0, <= 0 st. CWytrzymałość na ściskanie, -- >= 30, <= 0, <= 0 MPa MgO (MgO) >= 40%SiO2 (SiO2) <= 2%Fe2O3 (Fe2O3) <= 3,3%Węgiel (C) >= 3,5%
1 Materiał ogniotrwały szamotowy Materiał ogniotrwały Ew PN-76/H-12030 Stosowane w nagrzewnicach wielkopiecowych, piecach koksowniczych oraz grzewczych, a także w urządzeniach cieplnych w ogrzewnictwie Własności fizyczne:Odporność na nagłe zmiany temperatury przy 850 st. C, ilość zmian wodnych: 10Własności cieplne podano z własnościami fizycznymi Wyroby formowane z mas wieloszamotowych rednie ciepło właściwe, , 20-1000 st. C -- 1,09, <= 0, <= 0 kJ/kg*`o`CŚrednie ciepło właściwe, , 20-400 st. C -- 0,96, <= 0, <= 0 kJ/kg*`o`CPrzewodność cieplna, , 700 st. C -- 1,39, <= 0, <= 0 W/m*`o`CPrzewodność cieplna, , 1100 s Fe2O3 (Fe2O3) <= 2,5%Al2O3+TiO2 (Al2O3+TiO2) >= 38%
2 Materiał ogniotrwały karborundowy Materiał ogniotrwały WS85 BN-67/6766-04 Stosowane w wielkich piecach oraz w piecach rafinacyjnych do destylacji cynku We własnościach cieplnych rozszerzalność cieplna liniowa w temperaturze 1400 st. C wynosi 0,6-0,65 % Wyroby w postaci kształtek formowanych ręcznie lub maszynowo Gęstość pozorna, p -- 2,4 - 2,5, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wytrzymałość na ściskanie, -- >= 40, <= 0, <= 0 MPaOgniotrwałość pod obciążeniem, T<0,6> -- >= 1500, <= 0, <= 0 st. CPorowatość otwarta, -- <= 20, <= 0, <= 0 % SiC (SiC) >= 85%
2 Materiał ogniotrwały wysokoglinowy izolacyjny Materiał ogniotrwały LAL8 BN-83/6766-03 Stosowane jako warstwy izolacyjne lub pracująca w urządzeniach cieplnych rednie ciepło własciwe przy temp. 20-300 st. C ma wartość 0,92.Skurczliwość wtórna liniowa przy T=1500 st. C ma wartość (-1%)Własności cieplne podane zostały w własnościach fizycznych Wyroby w postaci kształtek, klinów oraz prostek Przewodność cieplna, , 1200 st. C -- 0,51, <= 0, <= 0 W/m*`o`CGęstość pozorna, p -- 0,8 - 0,9, <= 0, <= 0 g/cm`3`Średnie ciepło właściwe, , 20-1000 st. C -- 1,09, <= 0, <= 0 kJ/kg*`o`CWytrzymałość na ściskanie, -- MPaPrzewod Fe2O3 (Fe2O3) 1,6%Al2O3 (Al2O3) 60%
1 Materiał ogniotrwały karborundowy Materiał ogniotrwały WS60 BN-67/6766-04 Stosowane w wielkich piecach oraz w piecach rafinacyjnych do destylacji cynku Własności cieplne podano we własnościach fizycznych dla temperatury 1400 st. C Wyroby w postaci kształtek formowanych ręcznie lub maszynowo Rozszerzalność cieplna liniowa, -- 0,6 - 0,65, <= 0, <= 0 %Gęstość pozorna, p -- 2,4 - 2,5, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wytrzymałość na ściskanie, -- >= 35, <= 0, <= 0 MPaOgniotrwałość pod obciążeniem, T<0,6> -- >= 1500, <= 0, <= 0 st. C SiC (SiC) >= 80%
2 Materiał ogniotrwały chromitowo-magnezytowy Materiał ogniotrwały CM2 BN-86/6766-02 Stosowane w piecach martenowskich Własności cieplne podano z własnościami fizycznymi Wyroby w postaci kształtek formowanych ręcznie lub maszynowo Skurczliwość wtórna liniowa przy T=1500 st. C, -- 0,4, <= 0, <= 0 %Pełzanie przy ściskaniu dla T=1500 st. C, -- 0,13, <= 0, <= 0 %/hPorowatość otwarta, -- <= 26, <= 0, <= 0 %Ogniotrwałość pod obciążeniem, T<0,6> -- >= 1550, <= CaO (CaO) 1%Fe2O3 (Fe2O3) 10%MgO (MgO) >= 40%Cr2O3 () >= 20%SiO2 (SiO2) <= 11%Al2O3 (Al2O3) 10%
1 Materiał ogniotrwały szamotowy o zwiększonej zawartości Al2O3 Materiał ogniotrwały AL44 PN-76/H-12030 Stosowane w kadziach stalowniczych o pojemności powyżej 300 t, w piecach obrotowych przemysłu cementowego oraz w urządzeniach cieplnych w hutnictwie redni współczynnik rozszerzalności cieplnej został podany dla przedziału temperatur 20 -1000 st. C Własności cieplne podano z własnościami fizycznymi Wyroby w postaci kształtek formowanych ręcznie oraz maszynowo Ogniotrwałość pod obciążeniem, T<0,6> -- >= 1440, <= 0, <= 0 st. CPorowatość otwarta, -- <= 22, <= 0, <= 0 %Pełzanie przy ściskaniu dla T=1350 st. C, -- 0,05, <= 0, <= 0 %/hSkurczliwość wtórna liniowa przy T=1450 st. C, -- 0,2, Al2O3+TiO2 (Al2O3+TiO2) >= 42%SiO2 (SiO2) 50%Fe2O3 (Fe2O3) 1,8%