Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
2 Laminat Kompozyt PF CP 203 PN-EN 60893-3-4 2001 Elementy konstrukcyjne i produkty elektroizolacyjne Informacje technologiczne:Dobre własności elektryczne w normalnej wilgotności, dostępny w wersji wykrawwalnej na gorąco Skład chemiczny, składniki podstawowe:Żywica fenolowaPapier celulozowyWłasności mechaniczne:Wytrzymałość na ściskanie równoległe do warstw jest >= 10 MPaNaprężenie zginające przy złamaniu prostopadle do warstw jest >= 120 MPa Płyty warstwowe o grubości od 0,4 mm do 100 mm Rezystancja izolacji po zanurzeniu w wodzie, -- >= 0,5, <= 0, <= 0 MOmWytrz. na ściskanie prostopadle do warstw, -- >= 250, <= 0, <= 0 MPaWytrzymałość na rozciąganie, -- >= 100, <= 0, <= 0 MPaGęstość, p -- 1,3 - 1,4, <= 0, <=
1 Wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny (HPL) Kompozyt HPL HDF PN-EN-438-1 1997 Stosowane jako powierzchnie poziome o obniżonej palności a także bardzo dużej odporności na ścieranie, dużej odporności na uderzenie i zarysowanie użytkowane w trudnych warunkach np. blaty robocze, płyty podłogowe na specjalne podłoża ywicaFenolowa MelaminowaNośnik Papier Własności - patrz książka
2 Laminat Kompozyt PF CP 308 PN-EN 60893-3-4 2001 Elementy konstrukcyjne i produkty elektroizolacyjne Dobra stabilność własności elektrycznych w wysokiej wilgotności, dostępny w wersji wykrywalnej na gorąco Skład chemiczny, składniki podstawowe:Żywica fenolowaPapier celulozowyWłasności mechaniczne:Wytrzymałość na ściskanie równoległe do warstw jest >= 20 MPaNaprężenie zginające przy złamaniu prostopadle do warstw jest >= 85 MPa Płyty warstwowe o grubości od 0,4 mm do 100 mm Gęstość, p -- 1,3 - 1,4, <= 0, <= 0 g/cm`3`Moduł elastyczności przy zginaniu, -- >= 7000, <= 0, <= 0 MPaWytrz. na ściskanie prostopadle do warstw, -- >= 250, <= 0, <= 0 MPaWytrzymałość na rozciąganie, -- >= 70, <= 0, <= 0 MPa<
1 Laminat Kompozyt EP GC 205 PN-EN 60893-3-2 2001 Elementy konstrukcyjne i produkty elektroizolacyjne Informacje technologiczne:Wysoka wytrzymałość mechaniczna w podwyższonej temperaturze Skład chemiczny, składniki podstawowe:Żywica epoksydowaTkanina szklanaWłasności mechaniczne:Naprężenie zginające przy złamaniu prostopadle do warstw jest >= 340 MPa Płyty warstwowe o grubości od 0,4 mm do 100 mm Napięcie przebicia w 90 st.C, w oleju równol. do warstw, -- >= 35, <= 0, <= 0 kVRezystancja izolacji po zanurzeniu w wodzie, -- >= 0,0001, <= 0, <= 0 MOmPrzenikal. dielektr. względna dla 1 MHz, -- <= 5,5, <= 0, <= 0 Wytrz. elek
2 Laminat Kompozyt EP GC 203 PN-EN-60893-1 1998 Elementy konstrukcyjne i wyroby elektroizolacyjne pracujące w temperaturach do 155 st. C Płyty warstwowe o grubości od 0,2 mm do 50 mm Wytrzymałość na rozciąganie, -- 300, <= 0, <= 0 MPaWytrz. na ściskanie prostopadle do warstw, -- 350, <= 0, <= 0 MPaNapr. niszczące przy zginaniu prostop. do warstw, -- 340, <= 0, <= 0 MPaUdarność Charpy równolegle do warstw, -
1 Laminat Kompozyt PF CP 206 PN-EN-60893-1 1998 Elementy elektryczne i elektroniczne o wymaganej dobrej stabilności własności dielektrycznych w wysokiej wilgotności Własności elektryczne podano razem z fizycznymi Płyty warstwowe o grubości od 0,3 mm do 80 mm Rezystancja izolacji po zanurzeniu w wodzie, -- 1000, <= 0, <= 0 MOmWytrzymałość na rozciąganie, -- 70, <= 0, <= 0 MPaPorównaw. wskaź. odporności na prądy pełzające, -- 100, <= 0, <= 0 Wytrz. na ścinanie równolegle do warstw,
2 Laminat Kompozyt PF CC 202 PN-EN-60893-1 1998 Elementy konstrukcyjne i wyroby elektryczne średnionapięciowe Własności elektryczne podano razem z fizycznymi Płyty warstwowe o grubości od 0,3 mm do 150 mm Chłonność wody (grubość laminatu 3 mm), -- 162, <= 0, <= 0 mgNapięcie przebicia w 90 st.C, w oleju równol. do warstw, -- 15, <= 0, <= 0 kVWytrzymałość na rozciąganie, -- 60, <= 0, <= 0 MPaWytrz. na ścinanie równolegle do warstw,
2 Laminat Kompozyt EP GC 308 PN-EN-60893-1 1998 Elementy konstrukcyjne i wyroby elektroizolacyjne pracujące w temperaturach do 180 st. C Własności elektryczne podano razem z fizycznymi Płyty warstwowe o grubości od 0,2 mm do 50 mm Napr. niszczące przy zginaniu prostop. do warstw, -- 340, <= 0, <= 0 MPaWytrz. na ścinanie równolegle do warstw, -- 30, <= 0, <= 0 MPaWspółczynnik strat dielektrycznych dla 1 MHz, -- 0,04, <= 0, <= 0 Przenikal. dielektr. względn
1 Laminat Kompozyt SI GC 201 PN-EN-60893-1 1998 Ne elementy elektryczne średnionapięciowe i elektroniczne, gdy wymagane są dobre własności dielektryczne przy wysokich częstotliwościach napięcia Własności elektryczne podano razem z fizycznymi Płyty warstwowe o grubości od 0,5 mm do 40 mm Porównaw. wskaź. odporności na prądy pełzające, -- 450, <= 0, <= 0 Napr. niszczące przy zginaniu prostop. do warstw, -- 90, <= 0, <= 0 MPaWytrzymałość na rozciąganie, -- 70, <= 0, <= 0 MPaWytrz. na ściskanie prostopadle do warst
2 Wysokociśnieniowy laminat dekoracyjny (HPL) Kompozyt HPL HGS PN-EN-438-1 1997 Stosowane jako powierzchnie poziome o dużej odporności na ścieranie i uderzenie oraz umiarkowanej na zarysowanie, np. blaty robocze w restauracjach, hotelach, wnętrza środków komunikacji zbiorowej ywicaFenolowa MelaminowaNośnik Papier Własności - patrz książka