Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
2 Kobalt Kobalt Co99,9 PN-75/H-18019 Powłoki elektrolityczne metali mniej odpornych na korozję, defektoskopia (kobalt-60) jako źródło promieniowania gamma, produkcja stali stopowych Informacje technologiczne i zalecenia eksploatacyjneMożna go przerabiać plastycznie, ulega znacznemu umocnieniu przez zgniot, mała ilość domieszek utrudnia przeróbkę plastyczną Własności mechaniczne podano dla stanu miękkiego.S,C,Fe,Ni,Mn,-występują w postaci zanieczyszczenia. Pręty katodowe Gęstość, p -- 8,83, <= 0, <= 0 g/cm`3`Współczynnik rozszerzal. cieplnej, , -- 1/K - , 0,0000138, <= 0 aRezystywność, q -- 52,5, <= 0, <= 0 nOm*mModuł sprężystości, E -- 211, <= 0, <= 0 GPaWydłużenie, A<5> -- 15 - 22, <= Mangan (Mn) 0,001%Żelazo (Fe) 0,007%Kobalt (Co) >= 99,9%Siarka (S) 0,006%Węgiel (C) 0,006%Nikiel (Ni) 0,06%