Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
2 Guma Guma CH PN-85/C-94153/31 Na artykuły techniczne Temperatura starzenia: 125 st. CMaksymalny przyrost objętości: 30 %Temperatura kruchości: -10, -25, -40 st. CTyp: CKlasa: HGrupa: B, C, DNajczęściej stosowane typy polimerów: kauczuk (butadienowo-akrylo) nitrylowy Własności mechaniczne:Gat. I - Grupa B, Gat. II - Grupa D, Znak wg PN-81/C-94153/01 określający metodę oraz warunki badania własności lub norma określająca metodę oraz warunki badania własności podstawowych, odpowiednio: P1 - badania wg PN-93/C-04 Względne odkształcenie po ściskaniu, E<ct> max., P3 -- 50, 50, <= 0 %Twardość IRHD, H, P4 -- 56 - 95, 56 - 95, <= 0 st. Sh AOdporność na starzenie cieplne, dR<r>, A15 -- -25, -25, <= 0 %Odporność na starzenie cieplne, dE<r>, A15 --
1 Guma do kabli i przewodów elektrycznych Polimer Guma ON3 PN-89/E-29100 Na przewody górnicze Rodzaj kauczuku: KC-kauczuk chloroprenowy, CP-polietylen chlorowany, KBN-kauczuk butadienowo-styrenowyNajwyższa temperatura pracy, st. C: 70Rodzaj: oponowaTyp: ON3 Własności mechaniczne podano przed starzeniemWłasności cieplne i chemiczne podano we własnościach fizycznychWłasności cieplne i chemiczne (metoda badania PN-82/C-04216):Zmiana wytrzymałości na rozciąganie po starzeniu cieplnym, %: +/- 30Zmiana w Ogólna charakterystyka: Guma oponowa, olejoodporna, odporna na starzenie w tlenie, samogasnąca Wytrzymałość na rozciąganie, , PN-ISO 37 1998 -- >= 8,4, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie przy zerwaniu, , PN-ISO 37 1998 -- >= 250, <= 0, <= 0 %Wydłużenie trwałe pod obciążeniem, , PN-87/E-04160/32 -- 175, <= 0, <= 0 %Odporność na rozdzie
2 Guma Guma CA PN-85/C-94153/24 Na artykuły techniczne Temperatura starzenia: 125 st. CMaksymalny przyrost objętości: >140 %Temperatura kruchości: -40, -55 st. CTyp: CKlasa: AGrupa: D, ENajczęściej stosowane typy polimerów: kauczuk etylenowo-propylenowy Własności mechaniczne:Gat. I - Grupa D, Gat. II - Grupa E, Znak wg PN-81/C-94153/01 określający metodę oraz warunki badania własności lub norma określająca metodę oraz warunki badania własności podstawowych, odpowiednio: P1 - badania wg PN-93/C-04 Wydłuż. wzgl. odcinka pomiar. w chwili zerw., E<r> min., P2 -- 100 - 500, 200 - 300, <= 0 %Wytrzymałość na rozdzieranie, min., G11 -- 20 - 40, 30 - 35, <= 0 kN/mTłumienie względne, max., L11 -- 30, 25 - 30, <= 0 %Odporność na starz
1 Guma Guma DA PN-86/C-94153/35 Na artykuły techniczne Temperatura starzenia 150 st.C Typ: DMaksymalny przyrost objętości >140% Klasa: ATemperatura kruchości -25,-40,-55 st.C Grupa: C,D,E Gat. I - grupa CGat. II -grupa EP1-badania wg PN-93/C-04205, P2 - wg PN-92/C-04251,P3 - wg PN-80/C-04290, P4 - wg PN-93/C-04203 Najczęściej stosowane typy polimerów: kauczuk etylenowo-propylenowy Odporność na starzenie cieplne, dH, A16 -- -10 - 10, 10, <= 0 st. Sh ATwardość IRHD, H, P4 -- 46 - 95, 46 - 85, 46 - 85 st. Sh AWydłuż. wzgl. odcinka pomiar. w chwili zerw., E<r> min., P2 -- 150 - 300, 150 - 300, 150 - 300 %Względn
2 Guma Guma FE PN-87/C-94153/61 Na artykuły techniczne Temperatura starzenia: 200 st. CMaksymalny przyrost objętości: 80 %Temperatura kruchości: -55 st. CTyp: FKlasa: EGrupa: ENajczęściej stosowane typy polimerów: silikony Znak wg PN-81/C-94153/01 określający metodę oraz warunki badania własności lub norma określająca metodę oraz warunki badania własności podstawowych, odpowiednio: P1 - badania wg PN-93/C-04205
2 Guma do kabli i przewodów elektrycznych Polimer Guma IZ PN-89/E-29100 Na przewody do układania na stałe i do odbiorników ruchomych Ogólna charakterystyka: guma izolacyjna, zwykłaRodzaj kauczuku: KN-kauczuk naturalny KBS-kauczuk butadienowo-styrenowyNajwyższa temperatura pracy, st. C: 60Rodzaj: izolacyjnaTyp: IZ Własności mechaniczne podano przed starzeniemWłasności cieplne i chemiczne po starzeniu cieplnym podano we własnościach fizycznych Współczynnik strat dielektrycznych, , PN-86/E-04403 -- <= 0,1, <= 0, <= 0 Wytrzymałość na rozciąganie, , PN-ISO 37 1998 -- >= 5, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie przy zerwaniu, , PN-ISO 37 1998 -- >= 250, <= 0, <= 0 %Wydłużenie trwałe pod
1 Guma do kabli i przewodów elektrycznych Polimer Guma IAK I PN-89/E-29100 Na przewody do taboru kolejowego Ogólna charakterystyka: guma izolacyjna, kolejowa, zwykła, nierozprzestrzeniająca płomieniaRodzaj kauczuku: KC-kauczuk chloroprenowyNajwyższa temperatura pracy, st. C: 70Rodzaj: izolacyjnaTyp: IAK I Własności mechaniczne podano przed starzeniemWłasności cieplne i chemiczne podano we własnościach fizycznychWłasności cieplne i chemiczne (metoda badania PN-82/C-04216):Zmiana wytrzymałości na rozciąganie po starzeniu cieplnym, %: +/- 20Zmiana w Oporność właściwa skrośna w temp. pokojowej, , PN-88/E-04405 -- >= 1E+13, <= 0, <= 0 Om*cmWytrzymałość dielektryczna, , PN-IEC 243-1:1996 -- >= 20, <= 0, <= 0 10`3`kV/mOdporność na palenie, , PN-89/E-29100 -- <= 30, <= 0, <= 0 sOdp
2 Guma Polimer Guma BJ PN-83/C-94153/21 Na artykuły techniczne Temperatura starzenia, °C100TypBMaksymalny przyrost objętości, %20KlasaJTemperatura kruchości, °C-10, -25, -40,GrupaB, C, DNajczęściej stosowane typy polimerówKauczuk Własności mechaniczne, chemiczne i cieplne- patrz książka
1 Guma do kabli i przewodów elektrycznych Polimer Guma ISi2 PN-89/E-29100 Na przewody do urządzeń grzejnych Ogólna charakterystyka: guma izolacyjna, o dużej ciepłoodporności i dobrych własnościach dielektrycznychRodzaj kauczuku: KSi - kauczuk silikonowyNajwyższa temperatura pracy, st. C: 180Rodzaj: izolacyjnaTyp: ISi2 Własności mechaniczne podano przed starzeniemWłasności cieplne i chemiczne (metoda badania PN-82/C-04216):Zmiana wytrzymałości na rozciąganie po starzeniu cieplnym, MPa: >= 4,0Zmiana wydłużenia przy zerwaniu po starzeniu cieplnym, %: >= 120 Oporność właściwa skrośna w temp. pokojowej, , PN-88/E-04405 -- >= 1,00E+15, <= 0, <= 0 Om*cmWytrzymałość dielektryczna, , PN-IEC 243-1:1996 -- >= 25, <= 0, <= 0 10`3`kV/mWytrzymałość na rozciąganie, , PN-ISO 37 1998 -- >= 5, <= 0, <= 0
2 Guma do kabli i przewodów elektrycznych Polimer Guma ON4 PN-89/E-29100 Na przewody górnicze Ogólna charakterystyka: guma oponowa, olejoodporna, nierozprzestrzeniająca płomieniaRodzaj kauczuku: KC-kauczuk chloroprenowy, CP-polietylen chlorowanyNajwyższa temperatura pracy, st. C: 70Rodzaj: oponowaTyp: ON4 Własności mechaniczne podano przed starzeniemWłasności cieplne i chemiczne podano we własnościach fizycznychWłasności cieplne i chemiczne (metoda badania PN-82/C-04216):Zmiana wytrzymałości na rozciąganie po starzeniu cieplnym, %: +/- 35Zmiana w Odporność na palenie, , PN-89/E-29100 -- <= 30, <= 0, <= 0 sOdporność na niską temperaturę, , PN-89/E-29100 -- -35, <= 0, <= 0 st. COdporność na rozdzieranie, , PN-73/E-04160/20 -- >= 5, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie trwałe po ochłodzen