Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
2 Materiał mulitowo-korundowy o zawartości Al2O3 65-80%. Grupa 600, podgrupa 620 Materiał ceramiczny 620 PN-86/E-06301 Rury i osłony termoelementów, izolatory wysokiego napięcia do pracy w temperaturze ponad 100 st.C oraz części izolacyjne pieców elektrycznych, a także izolatory do świec zapłonowych. Gat. I - bez szkliwaGat. II - ze szkliwem(*) - dla materiałów przeznaczonych do stosowania w elektronice Norma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 60672-1:2002 Części i elementy konstrukcyjne i izolacyjne do pracy w wysokich temperaturach oraz elementy stosowane w elektronice Rezystywność, q, 20 st. C -- >= 1E+13, <= 0, <= 0 Om*cmPraca łamania, R<u> -- >= 3,5, <= 0, <= 0 kJm`-2`Odporność na zmiany temperatury, dT -- >= 150, <= 0, <= 0 KWytrzymałość na zginanie, R<g> -- >= 150, <= 0, <= 0 MPaRezy Glinokrzemiany (ceramika mulitowa) () <= 0%
1 Materiał korundowy o zawartości Al2O3 > 99%. Grupa 700, podgrupa 799 Materiał ceramiczny 799 PN-86/E-06301 Rury i osłony termoelementów, izolatory wysokiego napięcia do pracy w temperaturze ponad 100 st.C oraz części izolacyjne pieców elektrycznych, a także izolatory do świec zapłonowych Gat. I - bez szkliwaGat. II - ze szkliwem(*) - dla materiałów przeznaczonych do stosowania w elektronice Norma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 60672-1:2002 Części i elementy konstrukcyjne i izolacyjne do pracy w wysokich temperaturach oraz elementy stosowane w urządzeniach półprzewodnikowych i w układach scalonych. Rezystywność, q, 20 st. C -- >= 1E+14, <= 0, <= 0 Om*cmRezystywność, q, 200 st. C -- >= 1E+12, <= 0, <= 0 Om*cmRezystywność, q, 600 st. C -- >= 100000000, <= 0, <= 0 Om*cmPrzenikal. elektryczna względna, E, f=50 Hz (1MHz)* -- 8,5 - Tlenek glinu (Tlenek glinu) <= 0%
2 Celsjan. Grupa 400, podgrupa 420 Materiał ceramiczny 420 PN-86/E-06301 Korpusy cewek do urządzeń wielkiej częstotliwości, a także elementy pracujące w podwyższonych temperaturach Gat. I - bez szkliwaGat. II - ze szkliwem(*) - dla materiałów przeznaczonych do stosowania w elektronice Norma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 60672-1:2002 Części konstrukcyjne o dużej odporności na zmiany temperatury Wytrzymałość na zginanie, R<g> -- >= 70, <= 0, <= 0 MPaPrzewodność cieplna, , -- W/m*K - 20-100 st. C, 1,5 - 2,5, <= 0 lGęstość pozorna, p -- >= 2,7, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wytrzymałość na rozciąganie, R<r> -- >= 30, <= 0, <= 0 MPa Glinokrzemian baru (Glinokrzemian baru) <= 0%
2 Steatyt. Grupa 200, podgrupa 220 Materiał ceramiczny 220 PN-86/E-06301 Izolatory i elementy izolacyjne wysoko i niskonapięciowe o dużej wytrzymałości mechanicznej i podwyższonych temperaturach eksploatacji oraz elementach kondensatorów Gat. I - bez szkliwaGat. II - ze szkliwem(*) - dla materiałów przeznaczonych do stosowania w elektronice Norma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 60672-1:2002 Izolatory i części izolacyjne Wytrzymałość dielektryczna, E<d> -- 13, <= 0, <= 0 kV/mmRezystywność, q, 20 st. C -- >= 1E+13, <= 0, <= 0 Om*cmRezystywność, q, 200 st. C -- >= 10000000000, <= 0, <= 0 Om*cmRezystywność, q, 600 st. C -- >= 100000, <= 0, <= 0 Om*c Krzemiany magnezu (steatyty i forsteryty) (Krzemiany magnezu) <= 0%
1 Steatyt porowaty. Grupa 200, podgrupa 230 Materiał ceramiczny 230 PN-86/E-06301 Elementy izolacyjne w urządzeniach elektronicznych i próżniowych obrabiane po wypaleniu Gat. I - bez szkliwaGat. II - ze szkliwemNorma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 60672-1:2002 Izolatory i części izolacyjne Wytrzymałość na zginanie, R<g> -- >= 30, <= 0, <= 0 MPaRezystywność, q, 200 st. C -- >= 10000000000, <= 0, <= 0 Om*cmŚredni współczynnik rozszerzalności liniowej, , -- 1/K - 20-600 st. C, 0,000008 - 0,00001, <= 0 aŚredni współcz Krzemiany magnezu (steatyty i forsteryty) (Krzemiany magnezu) <= 0%
2 Materiał na bazie tlenku tytanu i innych tlenków. Grupa 300, podgrupa 331 Materiał ceramiczny 331 PN-86/E-06301 Kondensatory do obwodów wielkiej częstotliwości, a także kondensatory kompensacyjne do obwodów rezonansowych Gat. I - bez szkliwaGat. II - ze szkliwem(*) - dla materiałów przeznaczonych do stosowania w elektronice Norma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 60672-1:2002 Części i podzespoły urządzeń elektronicznych Wytrzymałość na zginanie, R<g> -- >= 80, <= 0, <= 0 MPaPorowatość pozorna, P -- %Rezystywność powierzchniowa, q -- 10000000000, <= 0, <= 0 OmWytrzymałość dielektryczna, E<d> -- 10, <= 0, <= 0 kV/mmRezystywność, q, 20 st. C -- Tlenki tytanu (Tlenki tytanu) <= 0%Inne (Inne) <= 0%Tytaniany (Tytaniany) <= 0%
1 Materiał na bazie tytanianu baru. Grupa 300, podgrupa 350 Materiał ceramiczny 350 PN-86/E-06301 Kondensatory blokujące i sprzęgające oraz elementy nieliniowe i piezoelektryczne Gat. I - bez szkliwaGat. II - ze szkliwem(*) - dla materiałów przeznaczonych do stosowania w elektronice Norma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 60672-1:2002 Części i podzespoły urządzeń elektronicznych Rezystywność, q, 20 st. C -- >= 10000000000, <= 0, <= 0 Om*cmWytrzymałość dielektryczna, E<d> -- 2, <= 0, <= 0 kV/mmWytrzymałość na zginanie, R<g> -- >= 50, <= 0, <= 0 MPaPorowatość pozorna, P -- %Gęstość pozorna, p -- >= 4, Tlenki tytanu (Tlenki tytanu) <= 0%Tytaniany (Tytaniany) <= 0%Inne (Inne) <= 0%
2 Kordieryt. Grupa 400, podgrupa 410 Materiał ceramiczny 410 PN-86/E-06301 Elementy łukoodporne i żaroodporne o temperaturze pracy do 1200 st.C Gat. I - bez szkliwaGat. II - ze szkliwem(*) - dla materiałów przeznaczonych do stosowania w elektronice Norma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 60672-1:2002 Części konstrukcyjne o dużej odporności na zmiany temperatury Rezystywność powierzchniowa, q -- >= 10000000000, <= 0, <= 0 OmPrzenikal. elektryczna względna, E, f=50 Hz (1MHz)* -- 4 - 6, <= 0, <= 0 Rezystywność, q, 200 st. C -- >= 100000000, <= 0, <= 0 Om*cmWytrzymałość dielektryczna, E<d> -- Glinokrzemian magnezu (Glinokrzemian Mg) <= 0%
1 Materiał korundowy o zawartości Al2O3 86-95%. Grupa 700, podgrupa 786 Materiał ceramiczny 786 PN-86/E-06301 Rury i osłony termoelementów, izolatory wysokiego napięcia do pracy w temperaturze ponad 100 st.C oraz części izolacyjne pieców elektrycznych, a także izolatory do świec zapłonowych Gat. I - bez szkliwaGat. II - ze szkliwem(*) - dla materiałów przeznaczonych do stosowania w elektronice Norma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 60672-1:2002 Części i elementy konstrukcyjne i izolacyjne do pracy w wysokich temperaturach oraz elementy stosowane w urządzeniach półprzewodnikowych i w układach scalonych redni współczynnik rozszerzalności liniowej, , -- 1/K - 20-600 st. C, 0,0000055 - 0,000008, <= 0 aRezystywność, q, 600 st. C -- >= 100000000, <= 0, <= 0 Om*cmPrzenikal. elektryczna względna, E, f=50 Hz (1MHz)* -- 7 - 10, <= 0, <= 0 < Tlenek glinu (Tlenek glinu) <= 0%
2 Materiał szamotowy porowaty. Grupa 500, podgrupa 510 Materiał ceramiczny 510 PN-86/E-06301 Elementy izolacyjno-konstrukcyjne elektrycznego sprzętu grzejnego o temperaturze przewodów grzejnych do 1000 st.C Gat. I - bez szkliwaGat. II - ze szkliwemNorma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 60672-1:2002 Części i elementy konstrukcyjne i izolacyjne elektrycznego osprzętu grzejnego Ciepło właściwe, c<p>, 20-100 st. C -- 750 - 850, <= 0, <= 0 J/kg*KRezystywność, q, 600 st. C -- >= 100000, <= 0, <= 0 Om*cmRezystywność, q, 200 st. C -- >= 1000000000, <= 0, <= 0 Om*cmŚredni współczynnik rozszerzalności liniowej, Glinokrzemiany porowate () <= 0%