Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
1 Cynk pierwotny Cynk Z1 PN-En 1179:2001 Odczynniki chemiczne Informacje technologiczne i inneCynk pierwotny otrzymywany z rudy lub innego materiału cynkonośnego przez destylację, redukcję chemiczną lub elektrolizę.Oznaczenie barwne: biały Gąski, postać ciekła Miedź (Cu) <= 0,001%Cynk (Zn) 99,995%Aluminium (Al) <= 0,001%Ołów (Pb) <= 0,003%Kadm (Cd) <= 0,003%Cyna (Sn) <= 0,001%Żelazo (Fe) <= 0,002%
2 Cynk pierwotny Cynk Z2 PN-EN 1179:2001 Przemysł farmaceutyczny, chemikalia, blachy chemigraficzne Informacje technologiczne i inneCynk pierwotny otrzymywany z rudy lub innego materiału cynkonośnego przez destylację, redukcję chemiczną lub elektrolizę.Oznaczenie barwne: żółty Gąski, postać ciekła elazo (Fe) <= 0,003%Cyna (Sn) <= 0,001%Kadm (Cd) <= 0,005%Ołów (Pb) <= 0,005%Miedź (Cu) <= 0,002%Cynk (Zn) 99,99%
1 Cynk pierwotny Cynk Z5 PN-EN 1179:2001 Mosiądze, ogniwa galwaniczne, biel cynkowa Informacje technologiczne i inneCynk pierwotny otrzymywany z rudy lub innego materiału cynkonośnego przez destylację, redukcję chemiczną lub elektrolizę.Oznaczenie barwne: czarny Gąski, postać ciekła Kadm (Cd) <= 0,01%Ołów (Pb) <= 1,4%Cynk (Zn) 98,5%Żelazo (Fe) <= 0,05%
2 Cynk pierwotny Cynk Z4 PN-EN 1179:2001 Mosiądze, biel cynkowa Informacje technologiczne i inneCynk pierwotny otrzymywany z rudy lub innego materiału cynkonośnego przez destylację, redukcję chemiczną lub elektrolizę.Oznaczenie barwne: niebieski Gąski, postać ciekła Ołów (Pb) <= 0,45%Kadm (Cd) <= 0,01%Żelazo (Fe) <= 0,05%Cynk (Zn) 99,5%
1 Cynk Cynk Zn 99,995 PN-93/H-82200 Stopy cynkowe typu Znal, odczynniki chemiczne Wymagania dotyczące półproduktów - powierzchnia powinna być wolna od wtrąceń tlenkowych, żużla i ciał obcych, na przełomie płyt i gąsek nie powinny być widoczne wtrącenia ciał obcych Własności mechaniczne: wartość - po walcowaniu na gorącoNorma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 1179:1998 Płyty, gąski, bloki Rezystywność, q -- 5,75, <= 0, <= 0 Om*cmWspółczynnik przewodzenia ciepła 20 st.C, , -- W/m*K - , 110,8, <= 0 lGęstość, p -- 7,13, <= 0, <= 0 g/cm`3`Współczynnik rozszerzal. cieplnej 20-100 st.C, , -- 1/K - , 0,0000292, <= Kadm (Cd) 0,002%Żelazo (Fe) 0,002%Miedź (Cu) 0,001%Cynk (Zn) >= 99,995%Cyna (Sn) 0,001%Aluminium (Al) 0,005%Ołów (Pb) 0,003%
2 Cynk pierwotny Cynk Z3 PN-EN 1179:2001 Mosiądze i brązy, biel cynkowa Informacje technologiczne i inneCynk pierwotny otrzymywany z rudy lub innego materiału cynkonośnego przez destylację, redukcję chemiczną lub elektrolizę.Oznaczenie barwne: zielony Gąski, postać ciekła elazo (Fe) <= 0,02%Cyna (Sn) <= 0,001%Kadm (Cd) <= 0,01%Ołów (Pb) <= 0,03%Miedź (Cu) <= 0,002%Cynk (Zn) 99,95%
2 Cynk Zn 99,975 PN-98/H-82200 Anody do cynkowania galwanicznego, biel cynkowa, stopy cynku Wymagania dotyczące półproduktów : Powierzchnia powinna być wolna od wtrąceń tlenkowych, żużla i ciał obcych, na przełomie płyt i gąsek nie powinny być widoczne wtrącenia ciał obcych Własności mechaniczne: wartość - po walcowaniu na gorącoNorma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 1179:1998 Płyty, gąski, bloki Twardość, HB -- 36 - 45, <= 0, <= 0 HBRezystywność, q -- 5,75, <= 0, <= 0 µOm*cmWspółczynnik przewodzenia ciepła 20 st.C, , -- W/m*K - , 110,8, <= 0 lGęstość, p -- 7,13, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wydłużenie, A<10> -- 36 - 48, < Kadm (Cd) 0,004%Miedź (Cu) 0,002%Aluminium (Al) 0,005%Cyna (Sn) 0,001%Żelazo (Fe) 0,005%Ołów (Pb) 0,015%Cynk (Zn) >= 99,975%
1 Cynk Cynk Zn 99,95 PN-93/H-82200 Mosiądze i brązy, biel cynkowa Wymagania dotyczące półproduktów - powierzchnia powinna być wolna od wtrąceń tlenkowych, żużla i ciał obcych, na przełomie płyt i gąsek nie powinny być widoczne wtrącenia ciał obcych Własności mechaniczne: wartość - po walcowaniu na gorącoNorma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 1179:1998 Płyty, gąski, bloki Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 180 - 260, <= 0, <= 0 MPaGęstość, p -- 7,13, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wydłużenie, A<10> -- 36 - 48, <= 0, <= 0 %Twardość, HB -- 36 - 45, <= 0, <= 0 HBWspółczynnik rozszerzal. cieplnej 20-100 st Cynk (Zn) >= 99,95%Aluminium (Al) 0,005%Miedź (Cu) 0,002%Żelazo (Fe) 0,02%Ołów (Pb) 0,03%Cyna (Sn) 0,001%Kadm (Cd) 0,02%
2 Cynk Cynk Zn 98,5 PN-93/H-82200 Wyroby przerobione plastycznie i odlewy, stopy cynku, mosiądze, ogniwa galwaniczne, biel cynkowa Wymagania dotyczące półproduktów:Powierzchnia powinna być wolna od wtrąceń tlenkowych, żużla i ciał obcych, na przełomie płyt i gąsek nie powinny być widoczne wtrącenia ciał obcych Własności mechaniczne podano po walcowaniu na gorąco.Norma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 1179:1998 Płyty, gąski, bloki Gęstość, p -- 7,13, <= 0, <= 0 g/cm`3`Współczynnik rozszerzal. cieplnej 20-100 st.C, , -- 1/K - , 0,0000292, <= 0 aRezystywność, q -- 5,75, <= 0, <= 0 µOm*cmWspółczynnik przewodzenia ciepła 20 st.C, , -- W/m*K - , 110,8, <= Ołów (Pb) 1,4%Aluminium (Al) 0,02%Cynk (Zn) <= 98,5%Kadm (Cd) 0,2%Żelazo (Fe) 0,05%
1 Cynk Cynk Zn 99,99 PN-93/H-82200 Stopy cynkowe typu Znal, tlenek cynku dla celów farmaceutycznych, chemikalia, blachy chemigraficzne Powierzchnia powinna być wolna od wtrąceń tlenkowych, żużla i ciał obcych, na przełomie płyt i gąsek nie powinny być widoczne wtrącenia ciał obcych Własności mechaniczne podane zostały po walcowaniu na gorącoNorma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 1179:1998 Płyty, gąski, bloki Twardość, HB -- 32 - 34, <= 0, <= 0 HBRezystywność, q -- 5,75, <= 0, <= 0 µOm*cmWspółczynnik przewodzenia ciepła 20 st.C, , -- W/m*K - , 110,8, <= 0 lGęstość, p -- 7,13, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wydłużenie, A<10> -- 52 - 60, < Cynk (Zn) >= 99,99%Ołów (Pb) 0,005%Kadm (Cd) 0,003%Żelazo (Fe) 0,003%Miedź (Cu) 0,002%Aluminium (Al) 0,005%Cyna (Sn) 0,001%