Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
1 Cyna Cyna Sn 99,90 PN-EN 610:1998 Do cynowania blach, cynowania sprzętu kuchennego i mleczarskiego i dalszego przerobu. Informacje technologiczne:Niska temperatura topnienia, bardzo niskie własności wytrzymałościowe oraz twardość, duża odporność na korozję.Skład chemiczny:*Inne: Suma zanieczyszczeń. Gąski. Gęstość, p -- <= 7,29, <= 0, <= 0 g/cm`3`Współczynnik rozszerzal. liniowej 20-100 st.C, , -- 1/K - , <= 0,0000067, <= 0 aPrzewodność cieplna, -- <= 23, <= 0, <= 0 W/m*`o`CRezystywność, q 20 st. C -- <= 11,5, <= 0, <= 0 µOm*cm elazo (Fe) <= 0,005%Aluminium (Al) <= 0,001%Inne* (Inne*) <= 0,01%Cynk (Zn) <= 0,001%Antymon (Sb) <= 0,04%Ołów (Pb) <= 0,01%Miedź (Cu) <= 0,03%Kadm (Cd) <= 0,001%Arsen (As) <= 0,03%Cyna (Sn) <= 99,9%<
2 Cyna Cyna Sn 99,90 PN-74/H-82204 Stosowany do cynowania blach, cynowania sprzętu kuchennego i mleczarskiego Informacje technologiczne - niska temperatura topnienia, bardzo niskie własności wytrzymałościowe oraz twardość, duża odporność na korozję Norma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 610:1998 Gąski Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 20 - 30, <= 0, <= 0 MPaWydłużenie, A<5> -- 20 - 35, <= 0, <= 0 %Twardość, HB -- 6, <= 0, <= 0 HBWspółczynnik rozszerzal. liniowej 20-100 st.C, , -- 1/K - , 0,000067, <= 0 aWspółczynni Ołów (Pb) 0,04%Bizmut (Bi) 0,01%Arsen (As) 0,02%Miedź (Cu) 0,01%Cyna (Sn) >= 99,9%Antymon (Sb) 0,02%Żelazo (Fe) 0,01%
2 Cyna Cyna Sn 99,85 PN-EN 610:1998 Do cynowania blach, cynowania sprzętu kuchennego i mleczarskiego i dalszego przerobu. Informacje technologiczne:Niska temperatura topnienia, bardzo niskie własności wytrzymałościowe oraz twardość, duża odporność na korozję.Skład chemiczny:*Inne: Suma zanieczyszczeń. Gąski. Przewodność cieplna, , -- W/m*K - , <= 23, <= 0 lRezystywność, q -- <= 11,5, <= 0, <= 0 µOm*cmGęstość, p -- g/cm`3`Gęstość, p -- <= 7,29, <= 0, <= 0 g/cm`3`Współczynnik rozszerzal. liniowej 20-100 st.C, , -- 1/K - , <= Cynk (Zn) <= 0,001%Inne* (Inne*) <= 0,015%Cyna (Sn) <= 99,85%Aluminium (Al) <= 0,001%Arsen (As) <= 0,03%Bizmut (Bi) <= 0,03%Kadm (Cd) <= 0,001%Miedź (Cu) <= 0,05%Żelazo (Fe) <= 0,01%Ołów (Pb) <= 0,05%<