Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
2 Stop miedzi z aluminium Stop miedzi CuAl7Si2 PN-EN 12163:2002 Elementy konstrukcyjne w przemyśle chemicznym, elementy pracujące w wodzie morskiej Własności mechaniczne w stanie R o wymaganej wartości wytrzymałości na rozciąganie-patrz książkaWłasności mechaniczne w stanie H o minimalnej wartości twardości-patrz książkaWe własnościach fizycznych gęstość nie jest wymagana normą, lecz jest podana Pręty okrągłe, kwadratowe, wielokątne Gęstość, p -- 7,7, <= 0, <= 0 g/cm`3` elazo (Fe) <= 0,3%Inne (Inne) <= 0,2%Cynk (Zn) <= 0,5%Cyna (Sn) <= 0,2%Krzem (Si) 1,5 - 2,2%Ołów (Pb) <= 0,05%Mangan (Mn) <= 0,2%Aluminium (Al) 6,3 - 7,6%Miedź (Cu) resztaNikiel (Ni) <= 0,2%
1 Stop miedzi z cyną do obróbki plastycznej Brąz cynowo-ołowiowo-cynkowy CuSn4Pb4Zn3 PN-92/H-87050 Elementy ślizgowe Dobra odporność na ścieranie i korozję, dobra skrawalność, podatność do lutowania oraz do przeróbki plastycznej na zimno Skład chemiczny: Ni, Fe, inne - występuje w postaci zanieczyszczenia Blachy, pasy, taśmy, rury, druty, pręty Granica plastyczności, R<0,2> -- MPaTwardość, HRB -- 70, 86, <= 0 HRBWydłużenie, A<5> -- 48, 7, <= 0 %Moduł sprężystości, E -- 103, 103, <= 0 GPaGęstość, p -- 8,89, <= 0, <= 0 g/cm`3`Współczynnik rozszerzal. cieplnej Ołów (Pb) 3,5 - 4,5%Fosfor (P) 0,01 - 0,5%Żelazo (Fe) <= 0,1%Miedź (Cu) resztaCynk (Zn) 1,5 - 4,5%Cyna (Sn) 3,5 - 4,5%Nikiel (Ni) <= 0,3%Inne (Inne) 0,2%
2 Specjalny stop miedzi do obróbki plastycznej Brąz krzemowo-manganowy CuSi3Mn1 PN-92/H-87060 Elementy konstrukcji spawanych Wysokie własności wytrzymałościowe, duża odporność na korozję, dobra podatność do przeróbki plastycznej na zimno, dobra spawalność Skład chemiczny: Ni, Pb, Fe, inne - występują w postaci zanieczyszczenia Blachy, taśmy, pręty, druty Wydłużenie, A<5> -- 40 - 35, 10 - 8, <= 0 %Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 340 - 570, 590 - 720, <= 0 MPaWspółczynnik rozszerzal. cieplnej 20 st.C, , -- 1/K - , 0,0000153, <= 0 aGranica plastyczności, R<0,2> -- 160, <= 0, Ołów (Pb) 0,03%Żelazo (Fe) 0,3%Krzem (Si) 2,7 - 3,5%Cynk (Zn) 0,5%Nikiel (Ni) 0,3%Miedź (Cu) resztaZanieczyszczenia (Zanieczyszczenia) 0,3%Mangan (Mn) 1 - 1,5%
2 Stop miedzi z niklem Stop miedzi CuNi1Si PN-EN 12163:2002 Elementy pracujące w wodzie morskiej, śruby szczególnie obciążone Własności mechaniczne w stanie R o wymaganej wartości wytrzymałości na rozciąganie-patrz książkaWłasności mechaniczne w stanie H o minimalnej wartości twardości-patrz książkaWe własnościach fizycznych gęstość nie jest wymagana normą, lecz jest podana Pręty okrągłe, kwadratowe, wielokątne Gęstość, p -- 8,8, <= 0, <= 0 g/cm`3` elazo (Fe) <= 0,2%Nikiel (Ni) 1 - 1,6%Ołów (Pb) <= 0,02%Krzem (Si) 0,4 - 0,7%Inne (Inne) <= 0,3%Miedź (Cu) resztaMangan (Mn) <= 0,1%
1 Odlewniczy stop miedzi Brąz cynowy CuSn10 PN-91/H-87026 Silnie obciążone elementy maszyn jak łożyska, panewki i napędy oraz osprzęt parowy, wodny, odporny na działanie niektórych kwasów Informacje technologiczne i zalecenia eksploatacyjne:odporny na duże obciążenia statyczne, zmienne i dynamiczne. Odporny na korozję i temperaturę do 280 st. C, dobra lejność i skrawalność W składzie chemicznym pierwiastki inne podano wartość jako maksymalną sumę zanieczyszczeńWłasności mechaniczne:I- forma piaskowaII- forma metalowaNorma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 1982:2002 Gąski, odlewy Współczynnik rozszerzal. cieplnej, , -- 1/K - , 0,000018, <= 0 aRezystywność, q -- 15, <= 0, <= 0 nOm*mGęstość, p -- 8,77, <= 0, <= 0 g/cm`3`Współczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 71, <= 0 lModuł sprężystośc Mangan (Mn) <= 0,2%Inne (Inne) 1%Antymon (Sb) <= 0,2%Bizmut (Bi) <= 0,01%Arsen (As) <= 0,1%Siarka (S) <= 0,05%Fosfor (P) <= 0,1%Cynk (Zn) <= 0,3%Aluminium (Al) <= 0,02%Krzem (Si) <= 0,02%Żelazo (
2 Stop miedzi z cyną do obróbki plastycznej Brąz cynowy CuSn2 PN-92/H-87050 ruby, giętkie węże Wysokie własności wytrzymałościowe, średnie własności sprężyste, odporny na korozję, dobre własności przeciwcierne, podatny do lutowania i spawania Skład chemiczny: Zn, Ni, Pb, Fe, inne - występuje w postaci zanieczyszczenia Blachy, pasy, rury, druty, pręty Twardość, HRB -- HRBGranica plastyczności, R<0,2> -- 76, 414, <= 0 MPaWydłużenie, A<5> -- 47, 5, <= 0 %Moduł sprężystości, E -- 117, 117, <= 0 GPaGęstość, p -- 8,89, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> Inne (Inne) 0,2%Miedź (Cu) resztaFosfor (P) 0,01 - 0,35%Żelazo (Fe) <= 0,1%Ołów (Pb) <= 0,05%Nikiel (Ni) <= 0,3%Cyna (Sn) 1 - 2,5%Cynk (Zn) <= 0,3%
1 Odlewniczy stop miedzi Brąz cynowo-cynkowo-ołowiowy CuSn4Zn7Pb6 PN-91/H-87026 Części maszyn, tuleje i łożyska pracujące przy obciążeniach statycznych. Armatura wodna wytrzymująca ciśnienie do 2,5 MPa i parowa do 0,7 MPa Odporny na temperaturę do 225 st. C, bardzo dobra lejność i skrawalność Skład chemiczny: inne - podano maksymalną sumę zanieczyszczeńWłasności mechaniczne:I - forma piaskowaII - forma metalowaNorma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 1982:2002 Gąski, odlewy Współczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , 72,5, <= 0 lWytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 200, 220, <= 0 MPaGęstość, p -- 8,6, <= 0, <= 0 g/cm`3`Moduł sprężystości, E -- 92, 92, <= 0 GPaWydłużenie, A<5> -- 15, 1 Cyna (Sn) 3 - 5%Mangan (Mn) <= 0,2%Siarka (S) <= 0,06%Fosfor (P) <= 0,1%Inne (Inne) 1%Krzem (Si) <= 0,02%Cynk (Zn) 6 - 8%Aluminium (Al) <= 0,02%Antymon (Sb) <= 0,4%Nikiel (Ni) <= 2,5%Ołów (Pb) 5,
2 Odlewniczy stop miedzi Brąz cynowo-ołowiowy CuSn5Pb20 PN-91/H-87026 ożyska i części maszyn narażone na ścieranie przy dużych szybkościach i małych naciskach Odporny na ścieranie. Bardzo dobra lejność i skrawalność. Skład chemiczny: inne - podano maksymalną sumę zanieczyszczeńWłasności mechaniczne:I - forma piaskowaII - forma metalowaNorma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN 1982:2002 Gąski, odlewy Wydłużenie, A<5> -- 5, 6, <= 0 %Współczynnik rozszerzal. cieplnej, , -- 1/K - , 0,000019, <= 0 aModuł sprężystości, E -- 78, 78, <= 0 GPaTwardość, HB -- 45, 50, <= 0 HBWspółczynnik przewodzenia ciepła, , -- W/m*K - , Cynk (Zn) <= 0,5%Krzem (Si) <= 0,02%Żelazo (Fe) <= 0,2%Bizmut (Bi) <= 0,01%Inne (Inne) 1,2%Miedź (Cu) resztaOłów (Pb) 18 - 23%Nikiel (Ni) <= 2,5%Cyna (Sn) 4 - 6%Antymon (Sb) <= 0,5%Siarka (S) <=
1 Stopy miedzi z cyną do obróbki plastycznej Brąz cynowy CuSn8 PN-92/H-87050 Sprężyny, membrany, sita papiernicze, rurki manometryczne, elementy przyrządów kontrolno-pomiarowych *-występuje w postaci zanieczyszczenia Informacje technologiczne i zalecenia eksploatacyjne : Wysokie własności wytrzymałościowe i sprężyste, odporny na korozję, dobre własności przeciwcierne, podatny do lutowania i spawania Blachy, pasy,taśmy, rury, pręty, druty Twardość, HRB -- 75, 93, <= 0 HRBGranica plastyczności, R<0,2> -- MPaWytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 380, 640, <= 0 MPaWydłużenie, A<5> -- 70, 10, <= 0 %Moduł sprężystości, E -- 110, 110, <= 0 GPaGęstość, p -- 8, Ni* (Ni*) <= 0,3%Fosfor (P) 0,01 - 0,35%Inne* (Inne*) 0,2%Pb* (Pb*) <= 0,05%Sn* (Sn*) 7,5 - 8,5%Zn* (Zn*) <= 0,3%Miedź (Cu) resztaFe* (Fe*) <= 0,1%
2 Stop miedzi z cyną do obróbki plastycznej Brąz CuSn6 PN-92/H-87050 Sprężyny, membrany, druty na sita papiernicze, części dla przemysłu chemicznego i precyzyjnego, elementy przeciwcierne, rurki manometryczne Wysokie własności wytrzymałościowe i sprężyste, odporny na korozję, dobre własności przeciwcierne, podatny do lutowania i spawania Sn, Ni, Pb, Fe, inne występują w postaci zanieczyszczenia. Blachy, taśmy, pasy, rury, druty, pręty Współczynnik przewodzenia ciepła 20 st.C, , -- W/m*K - , 50, <= 0 lWytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 290 - 390, 490 - 590, <= 0 MPaWspółczynnik rozszerzal. cieplnej do 300st.C, , -- 1/K - , 0,0000181, <= 0 aTwardość, HB -- elazo (Fe) 0,1%Miedź (Cu) resztaFosfor (P) 0,01 - 0,35%Ołów (Pb) 0,05%Nikiel (Ni) 0,3%Cyna (Sn) 5,5 - 7%Cynk (Zn) 0,3%Inne (Inne) 0,2%