Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
1 Aluminium do obróbki plastycznej Aluminium EN AW-1090 PN-EN 573-3 1998 Elementy i konstrukcje z wyrobów ciągnionych w mechanice, wyroby mogą być przeznaczone do kontaktu z żywnością Własności mechaniczne zależne od stanu umocnienia i/lub stanu obróbki cieplnej Druty, rury Moduł sprężystości, E -- 69, <= 0, <= 0 GPaGęstość, p -- 2,7, <= 0, <= 0 g/cm`3` Magnez (Mg) <= 0,01%Cynk (Zn) <= 0,03%Wanad (V) <= 0,05%Żelazo (Fe) <= 0,07%Inne osobno (Inne osobno) <= 0,01%Gal (Ga) <= 0,03%Krzem (Si) <= 0,07%Miedź (Cu) <= 0,02%Tytan (Ti) <= 0,01%Mangan (Mn) <= 0,
1 Aluminium do obróbki plastycznej EN AW-1070 [Al 99,7] Aluminium EN AW-1070A PN-EN 573-3:2004 Elementy o ograniczonej wytrzymałości, lecz o bardzo dobrej odkształcalności, przewodności cieplnej oraz o bardzo dobrej odporności na korozję, np. elementy instalacji w pzemyśle chemicznym, naczynia kuchenne, opakowania, tubki, różnorodne pojemniki, nity Własności mechaniczne zależne od stanu umocnienia i/lub stanu obróbki cieplnej Bardzo dobrze spawalne Blachy, płyty, taśmy, krążki, pręty, rury, kształtowniki, druty, odkuwki, folie Przewodność cieplna, , -- W/m*K - , 230 - 234, <= 0 lKonduktywność, IACS -- 59,5 - 61, <= 0, <= 0 %Współczynnik rozszerzal. liniowej, , -- 1/K - , <= 23,5, <= 0 aTemperatura topnienia, T -- 645 - 658, <= 0, <= 0 st. C Inne osobno (Inne osobno) <= 0,03%Tytan (Ti) <= 0,03%Magnez (Mg) <= 0,03%Mangan (Mn) <= 0,03%Aluminium (Al) >= 99,7%Miedź (Cu) <= 0,03%Krzem (Si) <= 0,2%Żelazo (Fe) <= 0,25%Cynk (Zn) <= 0,07%
1 Stop aluminium do obróbki plastycznej Stop aluminium EN AW-5505 PN-EN 573-3:1998 Elementy i konstrukcje z wyrobów walcowanych i ciągnionych w mechanice, wyroby mogą być przeznaczone do kontaktu z żywnością Własności mechaniczne zależne od stanu umocnienia i/lub stanu obróbki cieplnej Blachy, taśmy, płyty, odkuwki, druty Gęstość, p -- 2,69, <= 0, <= 0 g/cm`3`Moduł sprężystości, E -- 70, <= 0, <= 0 GPa Mangan (Mn) <= 0,03%Aluminium (Al) resztaInne osobno (Inne osobno) <= 0,01%Żelazo (Fe) <= 0,04%Krzem (Si) <= 0,06%Cynk (Zn) <= 0,04%Magnez (Mg) 0,8 - 1,1%Tytan (Ti) <= 0,01%
1 Stop aluminium do obróbki plastycznej EN AW-6013 [AlMg1Si0,8CuMn] Stop aluminium EN AW-6013 PN-EN 573-3:2005 Elementy i konstrukcyjne w przemysle lotniczym i samochodowym, wyroby nie mogą być przeznaczone do kontaktu z żywnością, stosować w temp. do ok. 160 st.C Dobrze spawalny Własności mechaniczne zależne od stanu umocnienia i/lub stanu obróbki cieplnej Blachy, taśmy, płyty, odkuwki Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 100 - 320, <= 0, <= 0 MPaKonduktywność, IACS -- 40 - 42, <= 0, <= 0 %Moduł sprężystości, E -- 69,5 - 70, <= 0, <= 0 GPaGęstość, p -- 2,71, <= 0, <= 0 g/cm`3`Wydłużenie, A -- %Współ Krzem (Si) 0,6 - 1%Żelazo (Fe) <= 0,5%Miedź (Cu) 0,6 - 1,1%Inne razem (Inne razem) <= 0,15%Mangan (Mn) 0,2 - 0,8%Magnez (Mg) 0,8 - 1,2%Chrom (Cr) <= 0,1%Cynk (Zn) <= 0,25%Tytan (Ti) <= 0,1%Aluminium (A
1 Stop aluminium do obróbki plastycznej EN AW-8090 [AlLi2,5Cu1,5Mg1] Stop aluminium PN-EN 573-3:2005 Elementy konstrukcyjne w samolotach wojskowych i cywilnych, można stosować w temp. do ok. 120 st.C, wyroby nie mogą być przeznaczone do kontaktu z żywnością.Stop klasy B produkowany w ograniczonym zakresie Można kształtować przez odkształcanie nadplastyczne Własności mechaniczne i fizyczne zależne od rodzju i wymiarów produktu, stanu umocnień i/lub stanu obróbki cieplnej Blachy, taśmy, płyty, kształtowniki, rury, pręty Gęstość, p -- 2,54, <= 0, <= 0 g/cm`3`Współczynnik rozszerzal. liniowej, , -- 1/K - , 0,000214, <= 0 aWydłużenie, A -- 4 - 14, <= 0, <= 0 %Wytrzymałość na rozciąganie, R<m> -- 300 - 520, <= 0, <= 0 MPaGranica plastycznoś Miedź (Cu) 1 - 1,6%Aluminium (Al) resztaMangan (Mn) <= 0,1%Inne razem (Inne razem) <= 0,15%Chrom (Cr) <= 0,1%Lit (Li) 2,2 - 2,7%Cynk (Zn) <= 0,25%Żelazo (Fe) <= 0,3%Tytan (Ti) <= 0,1%Krzem (Si) <= 0,2%
1 Stop aluminium do obróbki plastycznej Stop aluminium EN AW-5049 PN_EN 573-3:1998 Elementy i konstrukcje z wyrobów walcowanych, wyroby mogą być przeznaczone do kontaktu z żywnością własności mechaniczne zależne od stanu umocnienia i/lub stanu obróbki cieplnej Blachy, taśmy, płyty, rury spawane Gęstość, p -- 2,69, <= 0, <= 0 g/cm`3`Moduł sprężystości, E -- 70, <= 0, <= 0 GPa Cynk (Zn) <= 0,2%Miedź (Cu) <= 0,1%Mangan (Mn) 0,5 - 1,1%Magnez (Mg) 1,6 - 2,5%Chrom (Cr) <= 0,3%Żelazo (Fe) <= 0,5%Krzem (Si) <= 0,4%Tytan (Ti) <= 0,1%Aluminium (Al) resztaInne razem (Inne razem) <= 0
1 Stop aluminium do obróbki plastycznej EN AW-5149 [Al Mg2Mn0,8(A)] Stop aluminium EN AW-5149 [Al Mg2Mn0,8(A)] PN_EN 573-3:1998 Druty i elektrody przeznaczone do spawania stopów aluminium
2 Stop aluminium do obróbki plastycznej Stop aluminium EN AW-5119 PN-EN 573-3:1998 Druty spawalnicze, wyroby mogą być przeznaczone do kontaktu z żywnością Własności mechaniczne zależne od stanu umocnienia i/lub stanu obróbki cieplnej, Be max 0,0008% dla drutów i elektrod spawalniczych Druty, pręty Gęstość, p -- 2,67, <= 0, <= 0 g/cm`3`Moduł sprężystości, E -- 70, <= 0, <= 0 GPa Cynk (Zn) <= 0,2%Inne razem (Inne razem) <= 0,15%Mangan (Mn) 0,2 - 0,6%Magnez (Mg) 4,5 - 5,6%Miedź (Cu) <= 0,05%Żelazo (Fe) <= 0,4%Chrom (Cr) <= 0,3%Mangan + Chrom (Mn + Cr) 0,2 - 0,6%Aluminium (Al) reszta<b
2 Stop aluminium do obróbki plastycznej EN AW-5040 [AlMg1,5Mn] Stop aluminium EN AW-5040 PN-EN 573-3:2005 Elementy konstrukcyjne w budownictwie, zbiorniki, elementy urządzeń hydraulicznych, rurociagi, wyroby mogą być przeznaczone do kontaktu z żywnością, stosować w temp.do ok. 200 st.C Bardzo dobrze spawalny, o dużej odporności na korozję Własności mechanizczne zalezne od stani umocnienia i/lub stanu obróbki cieplnej Blachy, taśmy, płyty, rury, krążki Konduktywność, IACS -- 33 - 35, <= 0, <= 0 %Współczynnik rozszerzal. liniowej, , -- 1/K - , 0,000235, <= 0 aWydłużenie, A -- 3 - 24, <= 0, <= 0 %Granica plastyczności, R<p0,2> -- 80 - 250, <= 0, <= 0 MPaWytrzymałość na r elazo (Fe) <= 0,7%Aluminium (Al) resztaChrom (Cr) 0,1 - 0,3%Magnez (Mg) 1 - 1,5%Cynk (Zn) <= 0,25%Miedź (Cu) <= 0,25%Krzem (Si) <= 0,3%Inne razem (Inne razem) <= 0,15%Mangan (Mn) 0,9 - 1,4%
2 Aluminium do obróbki plastycznej EN AW-1100 [Al 99,0Cu] Aluminium EN AW-1100 [Al 99,0Cu] PN-EN 573-3 2004 (U) Głównie elementy wymienników ciepła, w tym żeberkka wymienników, opakowania, folie stosowane w gospodarstwie domowym, elementy instalacji w p[rzemyśle chemicznym i spożywczym, druty i elektrody spawalnicze