Zaloguj

ZINTEGROWANA BAZA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Lista produktów

Edycja
Typ
Nazwa
Norma
Zastosowanie
Informacje
Uwagi
Półfabrykat
Własciwości
Skład procentowy

Edycja Typ Nazwa Norma Zastosowanie Informacje Uwagi Półfabrykat Własciwości Skład procentowy
1 Stal narzędziowa niestopowa (węglowa) płytko hartująca się Stal N8E PN-84/H-85020 Matryce i stemple do pracy na zimno, dłuta i piły taśmowe do drewna, przebijaki, noże do nożyc do cięcia na zimno, zagłowniki Norma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN ISO 4957:2002 (U) Pręty walcowane lub kute, druty ciągnione, taśma walcowana, odkuwki Gęstość, p -- 7,85, <= 0, <= 0 g/cm`3`Twardość po hartowaniu i odpuszczaniu 450 st.C, HRC -- 40,5, <= 0, <= 0 HRCTwardość po hartowaniu i odpuszczaniu 400 st.C, HRC -- 45, <= 0, <= 0 HRCTwardość po hartowaniu i odpuszczaniu 350 st. Mangan (Mn) 0,15 - 0,3%Fosfor (P) <= 0,025%Siarka (S) <= 0,025%Chrom (Cr) <= 0,15%Krzem (Si) 0,15 - 0,3%Nikiel (Ni) <= 0,2%Węgiel (C) 0,75 - 0,84%Miedź (Cu) <= 0,2%
1 Stal narzędziowa niestopowa (węglowa) głęboko hartująca się Stal N11 PN-84/H-85020 Matryce, stemple, płyty tnące wykrojników, frezy, elementy chwytowe i tnące maszyn do wytwarzania gwoździ, piłki, rozwiertaki, gwintowniki i narzynki Norma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN ISO 4957:2002 (U) Pręty walcowane lub kute, druty ciągnione, taśma walcowana, odkuwki Twardość po hartowaniu i odpuszczaniu 300 st.C, HRC -- 56, <= 0, <= 0 HRCTwardość po hartowaniu, HRC -- >= 62, <= 0, <= 0 HRCGęstość, p -- 7,83, <= 0, <= 0 g/cm`3`Współczynnik rozszerzal. liniowej 0-50 st.C, , -- 1/K - , 0,0000 Chrom (Cr) <= 0,2%Nikiel (Ni) <= 0,25%Siarka (S) <= 0,03%Fosfor (P) <= 0,03%Krzem (Si) 0,15 - 0,35%Mangan (Mn) 0,15 - 0,35%Węgiel (C) 1,05 - 1,14%Miedź (Cu) <= 0,25%
1 Stal narzędziowa niestopowa do pracy na zimno Stal C105U (1.1545) PN-EN ISO 4957:2002U Narzędzia skrawające z małą szybkością, wiertła, frezy, rozwiertaki, narzynki, gwintowniki, piłki do metali, matryce, stemple, znaczniki, płyty okrojnikowe Pręty walcowane lub kute, druty ciągnione, taśma, odkuwki Przewodność cieplna właściwa, , <50st> -- W*m-1*K-1 - , 50,2, <= 0 lWspółczynnik rozszerzal. liniowej 0-50 st.C, , -- 1/K - , 0,00001084, <= 0 aGęstość, p -- 7,85, <= 0, <= 0 g/cm`3`Twardość po hartowaniu z 780st.C w wodzie, H<BR Siarka (S) <= 0,03%Fosfor (P) <= 0,03%Mangan (Mn) 0,1 - 0,4%Węgiel (C) 1 - 1,1%Krzem (Si) 0,1 - 0,3%
1 Stal narzędziowa niestopowa (węglowa) płytko hartująca się Stal N12E PN-84/H-85020 Pilniki, wiertła kręte, noże, narzynki, znaczniki, narzędzia grawerskie, pierścienie do przeciągania, stemple do wybijania, noże do skóry i papieru Norma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN ISO 4957:2002 (U) Pręty walcowane lub kute, druty ciągnione, taśma walcowana, odkuwki Twardość po hartowaniu i odpuszczaniu 450 st.C, HRC -- 43,5, <= 0, <= 0 HRCTwardość po hartowaniu i odpuszczaniu 500 st.C, HRC -- 37, <= 0, <= 0 HRCTwardość po hartowaniu i odpuszczaniu 200 st.C, HRC -- 62,5, <= 0, <= 0 HRCTwardość Krzem (Si) 0,15 - 0,3%Fosfor (P) <= 0,025%Siarka (S) <= 0,025%Chrom (Cr) <= 0,15%Nikiel (Ni) <= 0,2%Miedź (Cu) <= 0,2%Węgiel (C) 1,15 - 1,24%Mangan (Mn) 0,15 - 0,3%
1 Stal narzędziowa niestopowa do pracy na zimno Stal C70U (1.1520) PN-EN ISO 4957:2002U Ręczne narzędzia kowalskie, zagłowniki, narzędzia do obróbki miękkich kamieni, drewna i skóry, proste płyty okrojnikowe Pręty walcowane lub kute, druty ciągnione, taśma, odkuwki Przewodność cieplna właściwa, , <50st> -- W*m-1*K-1 - , 49,4, <= 0 lWspółczynnik rozszerzal. liniowej 0-50 st.C, , -- 1/K - , 0,00001084, <= 0 aGęstość, p -- 7,85, <= 0, <= 0 g/cm`3`Twardość po hartowaniu z 800st.C w wodzie, H<BR Siarka (S) <= 0,03%Węgiel (C) 0,65 - 0,75%Krzem (Si) 0,1 - 0,3%Mangan (Mn) 0,1 - 0,4%Fosfor (P) <= 0,03%
1 Stal narzędziowa niestopowa do pracy na zimno Stal C80U (1.1525) PN-EN ISO 4957:2002U Matryce i stemple do pracy na zimno, dłuta i piły taśmowe do drewna, przebijaki, noże do nożyc do cięcia na zimno, zagłowniki Pręty walcowane lub kute, druty ciągnione, taśma, odkuwki Twardość po wyżarzaniu zmiękczającym, HB -- <= 192, <= 0, <= 0 HBGęstość, p -- 7,85, <= 0, <= 0 g/cm`3`Przewodność cieplna właściwa, , <50st> -- W*m-1*K-1 - , 49,4, <= 0 lWspółczynnik rozszerzal. liniowej 0-50 st.C, , -- 1/K -<BR Siarka (S) <= 0,03%Fosfor (P) <= 0,03%Mangan (Mn) 0,1 - 0,4%Krzem (Si) 0,1 - 0,3%Węgiel (C) 0,75 - 0,85%
1 Stal narzędziowa niestopowa do pracy na zimno Stal C90U (1.1535) PN-EN ISO 4957:2002U Narzędzia do obróbki twardego drewna i niektórych stopów o dobrej skrawalności, np. gwintowniki i rozwiertaki, oraz niektóre matryce do pracy na zimno Pręty walcowane lub kute, druty ciągnione, taśma, odkuwki Twardość po hartowaniu z 780st.C w wodzie, HRC -- 64, <= 0, <= 0 HRCPrzewodność cieplna właściwa, , <50st> -- W*m-1*K-1 - , 50,2, <= 0 lWspółczynnik rozszerzal. liniowej 0-50 st.C, , -- 1/K - , 0,00001084, <= 0 aGęstość, p -- <BR Siarka (S) <= 0,03%Krzem (Si) 0,1 - 0,3%Węgiel (C) 0,85 - 0,95%Fosfor (P) <= 0,03%Mangan (Mn) 0,1 - 0,4%
2 Stal narzędziowa niestopowa (węglowa) płytko hartująca się Stal N7E PN-84/H-85020 Ręczne narzędzia kowalskie, zagłowniki, narzędzia do obróbki miękkich kamieni, drewna i skóry, proste płyty okrojnikowe Norma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN ISO 4957:2002 (U) Pręty walcowane lub kute, druty ciągnione, taśma walcowana, odkuwki Twardość po hartowaniu i odpuszczaniu 400 st.C, HRC -- 44, <= 0, <= 0 HRCTwardość po hartowaniu i odpuszczaniu 450 st.C, HRC -- 40, <= 0, <= 0 HRCTwardość po hartowaniu i odpuszczaniu 500 st.C, HRC -- 35, <= 0, <= 0 HRCTwardość po Fosfor (P) <= 0,025%Węgiel (C) 0,65 - 0,74%Miedź (Cu) <= 0,2%Nikiel (Ni) <= 0,2%Chrom (Cr) <= 0,15%Siarka (S) <= 0,025%Krzem (Si) 0,15 - 0,3%Mangan (Mn) 0,15 - 0,3%
2 Stal narzędziowa niestopowa (węglowa) płytko hartująca się Stal N11E PN-84/H-85020 Narzędzia skrawające z małą szybkością, wiertła, frezy, rozwiertaki, narzynki, gwintowniki, piłki do metali, matryce, stemple, znaczniki, płyty okrojnikowe Norma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN ISO 4957:2002 (U) Pręty walcowane lub kute, druty ciągnione, taśma walcowana, odkuwki Współczynnik przewodzenia ciepła 50 st.C, , -- W/m*K - , 45,2, <= 0 lTwardość po hartowaniu, HRC -- >= 62, <= 0, <= 0 HRCTwardość po hartowaniu i odpuszczaniu 150 st.C, HRC -- >= 62, <= 0, <= 0 HRCTwardość po hartowaniu i odpusz Miedź (Cu) <= 0,2%Siarka (S) <= 0,025%Fosfor (P) <= 0,025%Nikiel (Ni) <= 0,2%Krzem (Si) 0,15 - 0,3%Mangan (Mn) 0,15 - 0,3%Węgiel (C) 1,05 - 1,14%Chrom (Cr) <= 0,15%
2 Stal narzędziowa niestopowa (węglowa) głęboko hartująca się Stal N12 PN-84/H-85020 Pilniki, noże, wiertła, gwintowniki, narzędzia grawerskie, znaczniki, matryce do tłoczenia, pierścienie do przeciągania, narzędzia do obróbki kamienia Norma nieaktualna zastąpiona przez PN-EN ISO 4957:2002 (U) Pręty walcowane lub kute, druty ciągnione, taśma walcowana, odkuwki Twardość po hartowaniu i odpuszczaniu 200 st.C, HRC -- 62,5, <= 0, <= 0 HRCWspółczynnik przewodzenia ciepła 50 st.C, , -- W/m*K - , 45,2, <= 0 lTwardość po hartowaniu i odpuszczaniu 300 st.C, HRC -- 56,5, <= 0, <= 0 HRCTwardość Nikiel (Ni) <= 0,25%Miedź (Cu) <= 0,25%Chrom (Cr) <= 0,2%Siarka (S) <= 0,03%Fosfor (P) <= 0,03%Krzem (Si) 0,15 - 0,35%Mangan (Mn) 0,15 - 0,35%Węgiel (C) 1,15 - 1,24%